Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomsten 2018 17/05/2019
Loopbaanincidenten Deeltijdse loopbaanonderbreking - Contractueel personeelslid - Deeltijdse Arbeid - RVA 30/04/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 30/04/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Prestaties 2018 30/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiche 281.10 (inkomstenjaar 2018) – Foutieve bedragen hernomen in rubriek 17a) « Bijdragen in de reiskosten – Openbaar gemeenschappelijk vervoer” – Rechtzettende fiscale fiches 281.10 16/04/2019
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019 09/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 09/04/2019
Woon-werkverkeer Het gebruik van een persoonlijk voertuig voor het woon-werkverkeer wegens een onregelmatig uurrooster of prestaties in continudienst – Formulier FL-080 en FL-081 – Richtlijnen 28/03/2019
Formulieren Verwijdering van bepaalde formulieren op www.ssgpi.be 12/02/2019
Woon-werkverkeer Verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor woon-werkverkeer 2019 08/02/2019
Sociale bijdragen Vierdagenweek met premie - Inhouding persoonlijke en patronale pensioenbijdrage 30/01/2019
Toelagen Voordelen van alle aard - De toekenning van geschenken of premies voor welbepaalde gebeurtenissen – Vrijgestelde bedragen 28/01/2019
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2019 28/01/2019
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2019 17/01/2019
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2019 17/01/2019
Onregelmatige prestaties Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties en de loonschalen O7, O8 en de loonschalen verbonden aan de klasse 4 en 5 16/01/2019
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2019) 20/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 11/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 30/11/2018
Presentiegelden De berekening van de presentiegelden door het SSGPI – verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de meergemeentepolitiezones 30/11/2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 13