Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 2022 14/01/2022
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 14/01/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2022 14/01/2022
Index Verhoging van de index vanaf februari 2022 14/01/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - januari 2022 14/01/2022
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2022 03/01/2022
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2022) 23/12/2021
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 10/12/2021
Eindejaarstoelage De berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid op de eindejaarstoelage 02/12/2021
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2021 02/12/2021
Betaling Nieuwe loonmotor 2PAY - Overzicht van de wijzigingen 20/10/2021
Index Verhoging van de index vanaf oktober 2021 20/09/2021
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 20/09/2021
Lage lonen Berekening van de lage lonen - werkbonus - september 2021 20/09/2021
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiche - Inkomsten 2020 07/06/2021
Vakantiegeld Vakantiegeld 2021 – Prestaties 2020 05/05/2021
Vakantiegeld Vakantiegeld 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 05/05/2021
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 09/04/2021
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2020 – Aanslagjaar 2021 09/04/2021
Competentieontwikkelingstoelage Het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de CALog-personeelsleden 25/03/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 21