Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Betaling GALoP Lite - Toegang tot loonfiches 21/09/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Statutarisering – DIMONA-Out 08/09/2020
Vergoedingen Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer – Fietsvergoeding 01/07/2020
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Tweede fase 25/06/2020
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2019 14/05/2020
Toelagen Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor het CALog-personeelslid dat de functie uitoefent van bijzondere rekenplichtige 13/05/2020
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Prestaties 2019 23/04/2020
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 23/04/2020
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2019 – Aanslagjaar 2020 10/04/2020
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020 10/04/2020
Presentiegelden Jaarlijkse aangifte RSVZ 06/04/2020
Pensioenen Aanvullend pensioen (federale tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie 26/03/2020
Index Verhoging van de index vanaf april 2020 19/03/2020
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus 19/03/2020
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2020 05/02/2020
Vergoedingen De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor het jaar 2020 05/02/2020
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2020 05/02/2020
Pensioenen - Capelo Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) 29/01/2020
Dienstvoertuigen Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Belastbaar voordeel alle aard – Nieuwe regelgeving – Valse hybrides 31/12/2019
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2020) 20/12/2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 19