Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Betaling Schuldvorderingen van de lokale politiezone jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid jegens de lokale politie – Toepasselijke verjaringsregels 23/05/2019
Betaling Schuldvorderingen van de federale politie jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid jegens de federale politie – Toepasselijke verjaringsregels 23/05/2019
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomsten 2018 17/05/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 30/04/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Prestaties 2018 30/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiche 281.10 (inkomstenjaar 2018) – Foutieve bedragen hernomen in rubriek 17a) « Bijdragen in de reiskosten – Openbaar gemeenschappelijk vervoer” – Rechtzettende fiscale fiches 281.10 16/04/2019
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019 09/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 09/04/2019
Woon-werkverkeer Het gebruik van een persoonlijk voertuig voor het woon-werkverkeer wegens een onregelmatig uurrooster of prestaties in continudienst – Formulier FL-080 en FL-081 – Richtlijnen 28/03/2019
Formulieren Verwijdering van bepaalde formulieren op www.ssgpi.be 12/02/2019
Woon-werkverkeer Verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor woon-werkverkeer 2019 08/02/2019
Sociale bijdragen Vierdagenweek met premie - Inhouding persoonlijke en patronale pensioenbijdrage 30/01/2019
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2019 28/01/2019
Toelagen Voordelen van alle aard - De toekenning van geschenken of premies voor welbepaalde gebeurtenissen – Vrijgestelde bedragen 28/01/2019
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2019 17/01/2019
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2019 17/01/2019
Onregelmatige prestaties Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties en de loonschalen O7, O8 en de loonschalen verbonden aan de klasse 4 en 5 16/01/2019
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2019) 20/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 11/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 30/11/2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 18