Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2017 25/06/2018
Betaling Politiebegroting 2019 05/06/2018
Formulieren Formulier F-022 24/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 04/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 - prestaties 2017 04/05/2018
CALog Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling 26/04/2018
Betaling Bankswitching en de invloed hiervan op het formulier FL-002 16/04/2018
Fiscale fiches Fiscale fiches - Inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018 10/04/2018
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches - Inkomstenjaar 2017 - Aanslagjaar 2018 10/04/2018
Geldelijke anciënniteit Nieuwe externe aanwerving (IN EX) - Herberekening van de geldelijke anciënniteit 15/02/2018
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2018 15/02/2018
Onregelmatige prestaties Onregelmatige prestaties van december 2017 die betaald werden in januari 2018 31/01/2018
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard - Inkomsten 2018 25/01/2018
Toelagen Terbeschikkingstelling van ICT-devices - Voordelen van alle aard - Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2018 23/01/2018
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2018 20/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2018) 20/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 2017 – Fiscale gevolgen 19/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 2017 – Parafiscale gevolgen 19/12/2017
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2017 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 04/12/2017
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2017 04/12/2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 16