Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
CALog Verplichte documenten bij de aanwerving van een personeelslid - Lokale politie 11/10/2018
Formulieren Aanpassing van het formulier F-L-119 - Arbeidsongeschiktheid - ERRATUM 10/10/2018
Toelagen Terbeschikkingstelling van ICT-devices en abonnementen – Voordelen van alle aard – Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2018 10/10/2018
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2018 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 24/09/2018
Index Verhoging van de index vanaf oktober 2018 17/09/2018
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus 17/09/2018
Formulieren Aanpassing van het formulier L-130 – Bericht inzake loopbaanincidenten 10/07/2018
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2017 25/06/2018
Betaling Politiebegroting 2019 05/06/2018
Formulieren Formulier F-022 24/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 04/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 - prestaties 2017 04/05/2018
CALog Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling 26/04/2018
Betaling Bankswitching en de invloed hiervan op het formulier FL-002 16/04/2018
Fiscale fiches Fiscale fiches - Inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018 10/04/2018
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches - Inkomstenjaar 2017 - Aanslagjaar 2018 10/04/2018
Geldelijke anciënniteit Nieuwe externe aanwerving (IN EX) - Herberekening van de geldelijke anciënniteit 15/02/2018
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2018 15/02/2018
Onregelmatige prestaties Onregelmatige prestaties van december 2017 die betaald werden in januari 2018 31/01/2018
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard - Inkomsten 2018 25/01/2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 16