Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Woon-werkverkeer Het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk (Covid-19) 05/01/2021
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2021) 30/12/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Online raadpleging van het pensioenoverzicht 30/12/2020
Vergoedingen De vergoeding in het kader van de coronacrisis voor het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk - Verduidelijkingen in verband met de e-formulieren FL-080 en FL-081 23/12/2020
Woon-werkverkeer Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de plaats van het werk – Nieuwe e-formulieren FL-080 en FL-081 16/12/2020
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2020 27/11/2020
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 27/11/2020
Formulieren Het gebruik van het formulier FL-002 12/11/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Pensioenoverzicht 12/11/2020
Betaling Lokale politie – Wedde december – Uitvoeringsdatum – Fiscale en parafiscale gevolgen 12/11/2020
Vergoedingen Fietsleasing 04/11/2020
Bedrijfsvoorheffing Fiscaal identificatienummer – Vermelding op de fiscale fiche – Inkomstenjaar 2020 (Aanslagjaar 2021) 05/10/2020
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 21/09/2020
Betaling GALoP Lite - Toegang tot loonfiches 21/09/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Statutarisering – DIMONA-Out 08/09/2020
Vergoedingen Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer – Fietsvergoeding 01/07/2020
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Tweede fase 25/06/2020
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2019 14/05/2020
Toelagen Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor het CALog-personeelslid dat de functie uitoefent van bijzondere rekenplichtige 13/05/2020
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Prestaties 2019 23/04/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 20