Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

11-06-2021 - Einde tijdelijke encodagestop

UPDATE betreffende de tijdelijke encodagestop in Themis Productie op 11/6 (zie communicatie van 4/6/2021 op onze homepage):
de tijdelijke encodagestop is afgelopen en vanaf nu kan er weer geëncodeerd worden in Themis Productie.

08-06-2021 - Bericht ter attentie van de bijzonder rekenplichtigen en de personeelsdiensten van de politiezones

De publicatie van de rechtzettende fiscale aangifte, voor de negatieve berekeningen uitgevoerd in 02/2021 en 03/2021 op de inkomsten van 2020, werd op 07/06/2021 gepubliceerd in FinDoc.

In het bestand XXXX_FiscaleAangifte_20210607A.zip vindt u de rechtzettende bestanden voor de bedrijfsvoorheffing F27A en F27C, die u in staat zullen stellen de overeenstemming met de opgave 325 te maken.

Ondanks ons verzoek aan de FOD Financiën, hebben wij geen bijkomende termijn bekomen ten opzichte van het schrijven dat u op 29/04/2021 ontving.

Wij verzoeken u de nota "VergelijkingBelcotaxFinProfAangifteCorr_202106.doc" te raadplegen om een eventuele tegenstrijdigheid in de bedrijfsvoorheffing te regelen.

In hetzelfde bestand vindt u ook de individuele samenvattende opgave van de bezoldiging voor de maand december 2020 voor de betrokken personeelsleden.

12 politiezones hebben ook een dossier XXXX_DeclarationFiscalCorr_20210607A.zip.
In dit dossier vindt u de fiscale fiches die manueel werden opgemaakt door de Cel Boekhouding van het SSGPI en/of een F27B-bestand met een rechtzetting van de bedrijfsvoorheffing.

Voor 28 politiezones werd op 08/06/2021 een bijkomende fiscale aangifte gepubliceerd op FinDoc. In het bestand XXXX_FiscaleAangifte_20210608A.zip vindt u enkel fiscale fiches 281.10.

Deze fiches zijn alleen gewijzigd op het niveau van de tussenkomst van de werkgever in het openbaar vervoer (code 254 van de fiche 281.10) als gevolg van een wijziging van de berekeningen uitgevoerd door de dienst DRP die belast is met de abonnementen.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de boekhouders van de satelliet van het SSGPI die uw politiezone beheert.

07-06-2021 - Nieuwe back-end - Outputbestanden

Vanaf de weddecyclus van juli zullen de boekhoudbestanden en de controlebestanden gegenereerd worden vanuit de nieuwe back-end (= berekeningsmotor).
Deze bestanden zijn momenteel nog in ontwikkeling en we stellen alles in het werk om deze er gelijkaardig uit te laten zien als de huidige bestanden.

07-06-2021 - Publicatie rechtzettende fiscale fiches

De fiscale fiches (rechtzettende en manuele) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op datum van 7/6/2021.
De rechtzettende fiscale fiches zijn eveneens beschikbaar via GALoP Lite.

07-06-2021 - Publicatie nota

De nota "Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2020" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven