Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-04-2024 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

SAT NOORD zal morgen 23/04/2024 niet bereikbaar zijn omwille van een interne opleidingsdag.

18-04-2024 - Bericht ter attentie van de bijzondere rekenplichtigen en de financiële diensten van de lokale en federale politie

Ingevolge het HAFITA-project van de RSZ is de globale werkgeversbijdrage omgezet in een basiswerkgeversbijdrage en in vijf bijzondere bijdragen.
Twee van de vijf bijzondere bijdragen zijn van toepassing op de geïntegreerde politie, namelijk de bijzondere bijdrage voor het asbestfonds en de bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren.
Concreet zullen de RSZ-werkgeversbijdragen vanaf 01/01/2024 als volgt worden opgesplitst:

Lokale politie :

De looncode 9500 (RSZ-werkgeversbijdrage) blijft aanwezig in de outputbestanden maar met een bijdragevoet van 15,47%.
Een nieuwe looncode 9886 (Bijzondere bijdrage voor het asbestfonds) wordt opgenomen in de outputbestanden met een bijdragevoet van 0,01%.
De bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren is niet van toepassing op de lokale politie.

Federale politie :

De looncode 9500 (RSZ-werkgeversbijdrage) blijft aanwezig in de outputbestanden maar met een bijdragevoet van 3,85%.
Een nieuwe looncode 9886 (Bijzondere bijdrage voor het asbestfonds) wordt opgenomen in de outputbestanden met een percentage van 0,01%.
Een nieuwe looncode 9887 (Bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren) wordt opgenomen in de outputbestanden met een percentage van 1,40%.

Deze aanpassingen zullen aanwezig zijn in de definitieve run van april 2024, met een herberekening van deze werkgeversbijdragen sinds 01/2024.

Indien van toepassing zullen ook de boekhoudbestanden, de detacheringsfactuur en de NAVAP-subsidieaanvraag zo snel mogelijk worden bijgewerkt.
Van zodra dit is gebeurd, brengen we u hiervan op de hoogte.

17-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op FINDOC.
De bestandsnaam is "Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20240417A" (voorbeeld: 5287_InastiRSVZ_20240417A).
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

15-04-2024 - Onderhoud Themis

Themis zal aanstaande zaterdag 20/04 niet beschikbaar zijn wegens onderhoud en dit van 16u30 tot 21u30.

15-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Door een fout in de publicatie - waarvoor onze excuses - werden de TH.ALLE-bestanden voor de wedderun van maart 2024 niet gepubliceerd in FINDOC.
Deze TH.ALLE-bestanden zijn intussen beschikbaar in FINDOC.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.