Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

10-05-2021 - Toelage onderwijsopdrachten

Het SSGPI wordt regelmatig bevraagd over de berekening van de onderwijsopdrachten van 2020.
Op het niveau van het SSGPI zijn alle ontvangen formulieren 022 (toelage onderwijsopdrachten) verwerkt tot 03/2021 en is er dus geen achterstand.
Wij raden de personeelsleden die geen betaling hebben ontvangen daarom aan om contact op te nemen met hun personeelsdienst.

10-05-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele aangiften van het 1e kwartaal van 2021 werden bewaard in de beveiligde toepassing FINDOC, evenals de PCAL-bestanden.

06-05-2021 - Vakantiegeld 2021

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld is vastgesteld op 11/05/2021.
De loonbonnen worden op maandag 10/5 gepubliceerd in GALoP Lite.

06-05-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van het vakantiegeld 2021 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 11/05/2021.
De loonbonnen worden gepubliceerd op GALoP Lite op maandag 10/05.

05-05-2021 - Verschillen in de bedrijfsvoorheffing

De documentatiecentra voor de bedrijfsvoorheffing hebben een schrijven gestuurd, gedateerd 29/04/2021, betreffende de vergelijking tussen de opgaven 325 en de aangiften 274.

Dit schrijven is uitsluitend gebaseerd op de gegevens van de 1e Belcotax en houdt geen rekening met de oplading van de 2e Belcotax, die op 05/05/2021 is uitgevoerd. Met andere woorden, de gegevens van de opgave 325, die in het schrijven zijn opgenomen, werden gewijzigd.

De publicatie op FinDoc van de tweede Belcotax is gepland voor begin juni 2021.
We doen er alles aan om deze timing te respecteren.
De rechtzettende bestanden F27A, F27C, die het mogelijk maken de verschillen per soort inkomen op te lossen, zijn dus nog niet beschikbaar.

De politiezones zullen dus in de maand mei niet positief kunnen reageren op het schrijven van de FOD Financiën.

Wij verontschuldigen ons voor de opgelopen vertraging.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven