Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

03-02-2023 - FINPROF 01/2023

De door Alight verstrekte FINPROF-bestanden voor januari zijn momenteel niet correct. Zij omvatten zowel de bedrijfsvoorheffing voor de lopende maand als negatieve rechtzettingen op het voorgaande jaar. De op de betaalbewijzen vermelde bedragen zijn dus evenmin correct.
Wij doen ons uiterste best om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, zodat wij u de juiste bestanden kunnen overmaken.

02-02-2023 - Publicatie nota

De nota "Begrafenisvergoeding 2023" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".
Sinds 1/1/2023 bedraagt het maximum bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten € 4.423,95.

01-02-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De documenten met betrekking tot de federale dotaties werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC ter attentie van de politiezones.

01-02-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Bij het publiceren van de CNTL-, SBNN- en CTXX-bestanden deed zich een bug voor tijdens de overdracht waardoor bestanden gepubliceerd werden van het type :
TH.SBNN....ZIP
TH.CTXX....ZIP
TH.CNTL....ZIP
L4.CNTL....ZIP
Deze mochten niet worden overgemaakt. Gelieve deze te negeren en te verwijderen.
Enkel bestanden met het woord "_Complement" moeten in aanmerking worden genomen.
De oorzaak wordt momenteel onderzocht.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.