Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

11-08-2020 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet BRU

Tem 21/8 zal de Satelliet BRU niet telefonisch bereikbaar zijn .

 

 

11-08-2020 - Bericht voor de politiezones

Op aanvraag van ADVP werd een nieuw bestand met de Calogs nivB (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) bekend op 30/06/2020 via FINDOC ter beschikking gesteld, (n°zone_CalogB_20200810A.zip).

De politiezones krijgen een maand, uiterlijk op 31 augustus 2020,  de tijd om eventuele opmerkingen over de meegedeelde informatie mee te delen bij de bevoegde satelliet van het SSGPI.

10-08-2020 - Toelichting budgettaire module

De concrete toelichting over het aanmaken van de bestanden 'Baremische elementen' en 'Budget supplementen' van de budgettaire module kan teruggevonden worden in de ‘Powerpoint-presentatie van de Budgettaire Module versie 2018’ onder de rubriek ‘Handleidingen’ op onze website www.ssgpi.be.

De toegang tot Themis kan op ssgpi.cc.themissecurity@police.belgium.eu worden aangevraagd.

04-08-2020 - Geen encodage toegestaan vanaf 19u00 vandaag

Graag geen encodages in de loonmotor Themis vanaf 19u00 vandaag.

03-08-2020 - Aan de bijzondere rekenplichtigen en de financiële diensten van de politiezones

Fiscale aangifte van aanslagjaar 2020 – inkomstenjaar 2019

In de belastingaangiften en de rechtzetting van de belastingaangiften, die op 10/04/2020 en 14/05/2020 op FinDoc werden gepubliceerd, was er geen overeenstemming tussen de samenvattende opgave 325 en de bedrijfsvoorheffing.

Na diverse zorgvuldige analyses blijkt dat een informaticafout van onze leverancier, die verantwoordelijk is voor het opstellen van de fiscale gegevens, slechts een foutieve opgave 325 zou hebben opgeleverd. Dit zou veel van de discrepanties tussen de 325 declaraties en de 274 aangiften verklaren. De rest van de gegevens waren volledig correct.

Dit informaticaprobleem is opgelost en aangepast de gegevens zijn opgeladen geweest in de Belcotax On Web-toepassing.

Het resultaat is een nieuwe L4.F325 verklaring die op 03/08/2020 op FinDoc werd gepubliceerd.

U vindt er ook nieuwe fiscale fiches en een nieuwe jaarstaat van de bezoldiging van de personeelsleden en van de politiezone (L4.FCOT).

Voor 5 specifieke politiezone heeft de boekhoudingcel een nieuw bestand F27B uitgegeven om de overeenstemming van de bedrijfsvoorheffing te verzekeren. Indien bij de publicatie van deze 03/08/2020 geen correctiebestand F27B aanwezig is, betekent dit dat er een nieuwe aangifte niet nodig is in de FinProf applicatie.

De fiscale fiches zijn gewijzigd naar aanleiding van een adreswijziging op het niveau van het personeelslid tussen de laatste publicatie van 14/05/2020 en die van 03/08/2020.  Het bedrag dat in de verschillende fiscale fiches  is opgenomen, is niet gewijzigd.

De SSGPI heeft contact opgenomen met het documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing en heeft een verlenging gekregen, zonder dat er een boete is opgelegd, tot 31/082020.

In het belang van een goede samenwerking tussen de politiezones en de SSGPI is of wordt een e-mail gestuurd naar de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones, waarvoor een verschil rechtgezet moet worden. Het doel is hulp bieden bij het uitvoeren van de nodige stappen om het verschil tussen de 325 aangiften en de 274 verklaringen tegen 31/08/2020 op te lossen.

Indien er nog vragen zijn , kunt u contact opnemen met de boekhouders van SSGPI satelliet, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de financiële dossiers van uw politiezone.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven