Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

14-03-2023 - Weddesimul en Begrotingsmodule

Er doet zich een probleem voor bij het uitvoeren van de Weddesimul.xls en de begrotingsmodule vanaf de Hilde PC's, na een (ongecoördineerde) versterking van de macrobeveiliging.

Sinds de laatste Office-updates is de macrobeveiliging op de HILDE-pc's versterkt.  Het is de verantwoordelijkheid van de ICT-cel van de betrokken politiezones en federale eenheden om de Office/Windows-beveiliging op de juiste wijze te configureren, zo nodig met ondersteuning van DRI.

Wat de federale eenheden en de politiezones betreft, kan het SSGPI in geen geval DRI en/of de technische beheerders vervangen, zowel op het gebied van "advies" als op het gebied van de technische configuratie van de politie-infrastructuur.

Wat we wel kunnen meedelen is dat het mogelijk is dit probleem op te lossen zonder de veiligheid van de systemen noemenswaardig in gevaar te brengen.

09-03-2023 - Publicatie nota

De nota "Contractuele personeelsleden – Arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting – Gewaarborgd loon" en het herwerkte formulier F/L-119 werden gepubliceerd in de rubrieken "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren".

08-03-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het SSGPI is overgegaan tot de opmaak van de bestanden die u moeten helpen bij het invullen van de bezoldigingsaangifte voor de berekening van de arbeidsongevallenverzekering.

De politiezones moeten immers per personeelscategorie een aantal bezoldigingselementen meedelen aan hun verzekeringsmaatschappijen op basis waarvan deze laatsten de premie kunnen berekenen die de politiezone dient te betalen voor de arbeidsongevallenverzekering.

De desbetreffende bestanden werden ter beschikking gesteld via ‘FINDOC’ onder de naam: Nummer van de politiezone_ATAO_20230303A (bijvoorbeeld 5444_ATAO_20230303A).

08-03-2023 - Procedure ter controle van de FinProf-bestanden

De procedures ter controle van de bedrijfsvoorheffing in de boekhoudbestanden voor de lokale politie en de federale politie werden bewaard in de rubriek "Boekhouding".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.