Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-09-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor augustus 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor september 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-09-2022 - FAQ competentieontwikkelingstoelage

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

22-09-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De aangifte van de bedrijfsvoorheffing (Finprof) voor 09/2022 en voor de competentieontwikkelingstoelage is vandaag gepubliceerd op FinDoc.
De verschillende bestanden zijn beschikbaar gesteld in de map 5XXX_FinalRunWedde_FinProfSeptember_20220922A.zip.
De betaling dient uiterlijk op donderdag 13/10/2022 uitgevoerd te worden.

21-09-2022 - Update formulier L-130

Het formulier L-130 "Berichten inzake loopbaanincidenten" werd gewijzigd; aan langdurige deeltijdse afwezigheden werd "loopbaanonderbreking voor mantelzorg" toegevoegd. Gelieve voortaan dit vernieuwde formulier te gebruiken.

20-09-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van september werden op dinsdag 20/09/2022 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/09/2022.
De FINPROF-bestanden zullen later verstuurd worden.
De loonfiches worden op maandag 26/09/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

Ter herinnering
: Bij deze definitieve run van september 2022 valt de wedderun van september 2022 samen met de run voor de competentieontwikkelingstoelage (COT september 2022).  
Er zijn dus geen afzonderlijke bestanden voor de COT en voor de wedde, zoals in het verleden met de vorige loonmotor Themis het geval was.
In één enkel bestand wordt de wedderun van september en de COT gegroepeerd.
De hierboven vernoemde bestanden betreffen de outputbestanden van de definitieve run, d.w.z. betaalbestanden, boekhoudbestanden, loonfiches, enz.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.