Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

30-11-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De aangifte van de bedrijfsvoorheffing (Finprof) voor 11/2022 is vandaag gepubliceerd op FinDoc.
De verschillende bestanden zijn beschikbaar gesteld in de map 5XXX_FinalRunWedde_FinProfNovember_20221130A.zip.

U vindt er twee borderellen in pdf-formaat:
  • één voor de FinProf-aangifte van voorafbetaalde personeelsleden, met als benaming FIN_202211_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20221224_B1.PDF;
  • en de andere voor de FinProf-aangifte van de nabetaalde personeelsleden, met als benaming FIN_202211_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20221215_B2.PDF.
Beide borderellen moeten vóór 15/12/2022 worden betaald, in tegenstelling tot de valutadatum in het borderel FIN_202211_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20221224_B1.PDF.

30-11-2022 - Belangrijke data weddecyclus 12/2022

De definitieve run voor de weddecyclus van december 2022 vindt reeds plaats op 09/12/2022.

Gelieve daarom rekening te houden met de volgende data:
  • Maandag 05/12/2022: uiterlijke datum voor overmaking van het Model 9bis m.b.t. de maand oktober/november 2022 (opgelet: dus niet vrijdag 2/12 zoals eerder gecommuniceerd). Oplading Model 9bis op 6/12;
  • Dinsdag 06/12/2022: laatste dag om de stavingstukken over te maken;
  • Woensdag 07/12/2022: laatste dag waarop SSGPI encodeert voor de weddecyclus 12/2022;
  • Donderdag 08/12/2022: laatste dag waarop SSGPI de resultaten kan controleren.
Opgelet: Er worden dus geen wijzigingen opgeladen in de loonmotor in de periode tussen 09/12/2022 en 16/12/2022. Het is dan ook van belang voor de medewerkers van de light en full zones om geen wijzigingen aan te brengen in de loonmotor in deze periode. Veiligheidshalve begint u pas opnieuw te encoderen vanaf maandag 19/12/2022.

28-11-2022 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Het vernieuwde hoofdstuk "Maaltijdcheques" van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".

28-11-2022 - Publicatie formulier en nota

Het vernieuwde formulier F/L-004 "Arbeidsongeval" werd gepubliceerd in de rubriek "Formulieren".
De bijhorende nota "Aanpassing van het formulier F/L-004 - Arbeidsongeval" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".
Wij vragen om vanaf 1/12/2022 dit vernieuwde formulier F/L-004 te gebruiken.

25-11-2022 - Betaalbestanden

Vanaf november 2022 worden de betaalbestanden in xml-formaat, beschikbaar gesteld op het banknetwerk of overgemaakt via FinDoc voor bepaalde politiezones, gewijzigd op vlak van het veld van de begunstigde van de inkomsten.

Voor de personeelsleden herneemt dit <Nm>-veld voortaan de achternaam gevolgd door de voornaam in plaats van de voornaam gevolgd door de achternaam.

Zoals dit: <Nm>Tartempion Paul</Nm>

Wat de schuldeisers betreft, is er in geval van loonbeslag of inhouding op de wedde geen wijziging van de benaming.

Deze wijziging wordt aangebracht naar aanleiding van uw verscheidene aanvragen om het zoeken te vergemakkelijken in geval van eventuele opposities.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.