Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

27-06-2022 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

Van alle formulieren F/L-081 die ons vóór de paasvakantie (05/04/2022) zijn overgemaakt, moeten enkel nog de dubbele trajecten, de multiroutes en de fouten worden verwerkt. Wij hopen deze te kunnen verwerken en betalen tegen de weddecyclus van augustus.

Wij herinneren u eraan dat het SSGPI geen stand van zaken kan geven over individuele dossiers aan de personeelsleden. Als de personeelsleden vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met hun personeelsdienst, die op haar beurt contact kan opnemen met het SSGPI voor meer informatie.

24-06-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-bestanden van de definitieve run van juni 2022 zijn beschikbaar gesteld op FinDoc, 5XXX_FinalRunTraitement_FinProf_Juni_20220624A.zip.
De werkgevers moeten de betaling van de bedrijfsvoorheffing uiterlijk op 15/07/2022 verrichten.

Herinnering:
De FinProf-aangifte wordt uitgevoerd door de firma Alight. De verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie moeten geen FinProf-aangifte indienen. Enkel de betaling volgens het betaalbewijs in pdf-formaat.

24-06-2022 - Publicatie nota

De nota "De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

In het kort:

Vanaf 1 april 2022 wijzigt de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid waardoor de personeelsleden met een laag en middeninkomen een hoger nettoloon zullen ontvangen.

Het SSGPI is in de weddecyclus juni 2022 overgegaan tot de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met terugwerkende kracht tot 1 april 2022.

23-06-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op dinsdag 28 juni is Satelliet West uitzonderlijk niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

21-06-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.