Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor februari 2019 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor maart 2019.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

21-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van maart 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28-03-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 26/03 gepubliceerd op Portal.

21-03-2019 - Activiteitenverslag 2017-2018

Het "Activiteitenverslag 2017-2018" werd gepubliceerd op onze website www.ssgpi.be, in de rubriek "Over ons".
Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom bij de dienst Communicatie van het SSGPI, via ssgpi.cc.com@police.belgium.eu.

12-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het SSGPI is overgegaan tot de opmaak van de bestanden die u moeten helpen bij het invullen van de bezoldigingsaangifte voor de berekening van de arbeidsongevallenverzekering.

De politiezones moeten immers per personeelscategorie een aantal bezoldigingselementen meedelen aan hun verzekeringsmaatschappijen op basis waarvan deze laatsten de premie kunnen berekenen die de politiezone dient te betalen voor de arbeidsongevallenverzekering.

De desbetreffende bestanden werden ter beschikking gesteld via ‘FINDOC’ onder de naam: Nummer van de politiezone_ATAO_20190311A (vb. 5444_ATAO_20190311A).

07-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Betreft: Sociale aangifte 3e en 4e trimester 2018
De L4.STAS-bestanden van het 1e trimester 2018 (gepubliceerd op FINDOC op 14/5/2018) waren deze van het 4e trimester van 2017 in plaats van het 1e trimester van 2018.
Het erratum werd gepubliceerd op FINDOC op 6/3/2018.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven