Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

21-04-2021 - Publicatie sectoraal akkoord

In het kader van het sectoraal akkoord en ingevolge de communicatie van DGSP heeft het SSGPI via Findoc aan elke politiezone de personeelsleden met de loonschalen B4/B5, M4.1, Calog niv B (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) meegedeeld die op 31/12/2020 bekend waren (met uitzondering van de personen in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAPAP)).

De politiezones krijgen een termijn van een maand, uiterlijk tot 14 mei 2021, om eventuele opmerkingen over de meegedeelde informatie aan de bevoegde satelliet van het SSGPI mee te delen. In geval van betwisting wordt samen met het SSGPI het aantal personeelsleden bepaald dat voor toewijzing in aanmerking komt. Indien binnen de gestelde termijn niet wordt gereageerd, worden de lijsten als definitief beschouwd.

09-04-2021 - Fiscale fiches

De fiscale fiches inkomstenjaar 2020 - aanslagjaar 2021 zijn beschikbaar via GALoP Lite (Beheer -> Loonfiches en fiscale fiches).

09-04-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele en rechtzettende fiscale fiches zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.

02-04-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20210402A » (bijvoorbeeld : 5287_InastiRSVZ_20210402A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven