Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Formulieren
Document Titel
000-F-L-Arbeidsongevallenverzekering.pdf Inlichtingenfiche in het raam van de opvraging van gegevens inzake de arbeidsongevallenverzekering
000-F-L-CALog.pdf Inlichtingenfiche aanwerving nieuw PL CALog
000-F-L-Nitro Reader.pdf Handleiding 'Werken met formulieren van het SSGPI in Nitro Reader'
000-F-L-OPS.pdf Inlichtingenfiche aanwerving nieuw PL OPS
000 - F-L - Tewerkstellingsattest bepaling geldelijke anciënniteit Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie
000-F-Militair naar CALog fedpol Inlichtingenfiche in het raam van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de Federale politie
000-L-Bijzondere rekenplichtige.pdf Inlichtingenfiche in het raam van de bepaling van de socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de mandaattoelage van de bijzondere rekenplichtige
000-L-Contactpersonen.pdf Inlichtingenfiche BRP – 2e gebruiker FINDOC – Korpschef – HRM – Andere contactpersoon
000-L-Inlichtingenfiche PZ.pdf Inlichtingenfiche politiezone
000-L-Militair naar CALog PZ Inlichtingenfiche in het raam van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezone
000-L-Secretaris.pdf Inlichtingenfiche in het raam van de bepaling van de socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de mandaattoelage van de secretaris
000-L-Vestigingseenheidsnummer Inlichtingenfiche in het raam van het vestigingseenheidsnummer van een lokale politiezone
001-F.pdf Huisvestigingsverklaring
002-F-L.pdf Adressen - Rekeningnummer
002-F-L-FIN.pdf Fiscaal identificatienummer
003-F-L.pdf Haardtoelage - Aanwijzing van de begunstigde
004-F-L.pdf Arbeidsongeval
007-F-L.pdf Kosten voor rogatoire commissie in België
020-F-L.pdf Verklaring voor het bepalen van uw fiscale toestand
021-F-L.pdf Maandelijkse kostennota
1 | 2 | 3 | 4