Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Formulieren
Document Titel
GALoP LITE - Toegang loonfiches GALoP LITE - Toegang loonfiches
095-F.pdf Aanvraag terugbetaling diergeneeskundige zorgen
087-F-L.pdf Aanvraag tot tegemoetkoming van de Staat in de begrafeniskosten
046-F-L.pdf Aanvraag van de verhuisvergoeding
086-F-L.pdf Aanvraag van een begrafenisvergoeding
042-F-L.pdf Aanvraag van een vergoeding voor het gebruik van de eigen fiets
080-F-L.pdf Aanvraag voor het gebruik van persoonlijke vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer
029-F-L.pdf Aanvraag voor tegemoetkoming van de Staat in de vervoerskosten, gemaakt voor verplaatsingen van de verblijfplaats naar de plaats van het werk
002-F-L.pdf Adressen - Rekeningnummer
119-F-L.pdf Arbeidsongeschiktheid
004-F-L.pdf Arbeidsongeval
129-F-L.pdf Attest aanvullend vakantiegeld voor een schoolverlater
130-L.pdf Bericht inzake loopbaanincidenten
030-F-L.pdf Bericht van rechtzetting voor prestatiegebonden toelagen en vergoedingen
124-L.pdf Bericht van wijziging inzake arbeidsrelatie
076-F-L.pdf Dagelijkse toelage/vergoeding voor gedetacheerde of ter beschikking gestelde personeelsleden
002-F-L-FIN.pdf Fiscaal identificatienummer
049-F-L-Handleiding.pdf F-L-049 - Handleiding elektronische kostennota buitenland
128-F.pdf Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Federale politie
128-L.pdf Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Lokale politie
1 | 2 | 3 | 4