Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

09-04-2021 - Fiscale fiches

De fiscale fiches inkomstenjaar 2020 - aanslagjaar 2021 zijn beschikbaar via GALoP Lite (Beheer -> Loonfiches en fiscale fiches).

26-03-2021 - Publicatie analyse

De analyse "Procedure lokale politie - Toelagen en vergoedingen - De vereiste stavingstukken" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-03-2021 - Publicatie nota

De nota "Het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de CALog-personeelsleden" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

In het kort:

De competentieontwikkelingstoelage wordt vanaf 1 januari 2007 in aanmerking genomen voor de berekening van het rustpensioen.

Het SSGPI heeft de nodige informatie ter beschikking gesteld aan de Federale Pensioendienst zodat de competentieontwikkelingstoelage in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van de (lopende) rustpensioenen.

25-02-2021 - Stand van zaken 080/081

Uitbetaling vergoeding woon-werkverkeer in het kader van COVID-19

Omwille van technische redenen is het SSGPI tot op heden er nog niet in geslaagd om het nodige te kunnen doen om over te kunnen gaan tot de uitbetaling van de reeds ingediende formulieren 080 en 081 die betrekking hebben op de uitbetaling van de vergoeding woon-werkverkeer. We trachten om zo spoedig mogelijk de eerste betalingen te kunnen uitvoeren. We zullen jullie door middel van communicatie op onze website op de hoogte houden van de stand van zaken.

Zoals in onze vorige communicatie van januari reeds aangekondigd werd, zal het SSGPI in eerste instantie overgaan tot de uitbetaling van de formulieren waarvoor een automatische kilometerberekening heeft plaatsgevonden. In tussentijd wordt in samenwerking met DRI bekeken op welke manier we het aantal automatisch berekende kilometers kunnen verhogen, om de verwerkingssnelheid te verhogen en bijgevolg de termijn van uitbetalingen zo kort mogelijk te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en geduld.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven