Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

20-10-2021 - Nieuwe loonmotor en weddefiche

Voor de weddeberekening vanaf oktober 2021 (wedde oktober 2021 voor de nabetaalden en wedde november 2021 voor de voorafbetaalden) zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe loonmotor, genaamd “2PAY”.  Deze verandering zorgt onder andere voor meer duidelijkheid omtrent uw weddefiche.
U vindt hierover bijkomende informatie in dit schrijven.

29-09-2021 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

De formulieren F/L-081 met een automatische kilometerberekening die ons vóór 14/07/2021 hebben bereikt, werden reeds verwerkt. Het betreft ongeveer 60.000 formulieren 081.

Intussen zijn we ook overgegaan tot de verwerking van de ongeveer 30.000 manuele formulieren 081. Een deel van deze 30.000 manueel berekende 081's werd verwerkt in de weddecyclus van september, het overige deel zal verwerkt worden in de weddecyclus van oktober en november.

We hebben vastgesteld dat niet alle formulieren F/L-081 ons bereikt hebben. We zoeken samen met DRI naar een oplossing zodat ook deze formulieren nog verwerkt kunnen worden.

27-09-2021 - Wedde_Simul_Trait

De Weddesimul (die rekening houdt met de indexsprong in oktober 2021) werd gepubliceerd in de rubriek "Uw wedde".
Wij verwijzen eveneens naar het bericht over het Flash.OCX-bestand gepubliceerd op onze homepage op datum van 27/09/2021.

27-09-2021 - Wedde_Simul_Trait

Naar aanleiding van het probleem dat zich voordeed bij het gebruik van de WeddeSimul, stellen wij een oplossing voor waarbij een bestand moet worden hersteld dat door Windows tijdens de laatste update werd verwijderd en waardoor de dialoogvensters niet kunnen worden geopend.

De implementatie van deze oplossing vereist dat u een beheerder van uw PC bent. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw IT-afdeling.

Dit is de te volgen procedure:

Op de website van SSGPI vindt u het Flash.ocx bestand dat u op uw PC moet downloaden.

Om toegang te krijgen tot de WeddeSimul wordt u gevraagd het Flash.ocx bestand te kopiëren uit de map waar u het heeft opgeslagen en het vervolgens te plakken onder C:Windows\System32\Macromed\Flash (als u de Macromed map en/of de Flash map niet kunt vinden onder C/Windows/System32, dan is het aan u om deze nieuwe map(pen) aan te maken door ze de juiste naam te geven en het bestand erin te plakken).

Zodra deze kopie is gemaakt, kunt u de WeddeSimul weer gebruiken.

Wij hebben echter gemerkt dat in sommige zeldzame gevallen het probleem bij het gebruik van de simulatiemodule blijft bestaan, dus zoeken wij nog naar een alternatieve oplossing.

22-09-2021 - Competentieontwikkelingstoelage

De uitvoeringsdatum van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werd vastgesteld op 29/9 en de weddefiches van de COT zullen beschikbaar zijn vanaf vrijdag 24/9 in GALoP Lite.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven