Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

11-01-2021 - Formulier F-128 en L-128

De  vernieuwde versie van de formulieren F-128 en L-128 werd gepubliceerd in de rubriek "Formulieren".
Wijzigingen: toevoeging "CO2-uitstoot" en punt 7 "Procedure": opsomming van de over te maken bijlagen.

07-01-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" uit de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging punt 3.1.3.2. "CO2-uitstoot van het dienstvoertuig" en toevoeging van de bedragen voor 2021.

05-01-2021 - Publicatie nota

De nota "Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2021" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven