Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

07-06-2021 - Publicatie rechtzettende fiscale fiches

De fiscale fiches (rechtzettende en manuele) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op datum van 7/6/2021.
De rechtzettende fiscale fiches zijn eveneens beschikbaar via GALoP Lite.

07-06-2021 - Publicatie nota

De nota "Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2020" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

31-05-2021 - Nieuwe back-end

Op 18/6/2021 worden de wedden voor de laatste keer berekend via de loonmotor Themis.
Na deze datum zullen de wedden berekend worden via de nieuwe back-end (= nieuwe berekeningsmotor).
Dit heeft tot gevolg dat de loonfiches vanaf de weddecyclus van juli een nieuwe lay-out zullen hebben.
Binnenkort stellen we een voorbeeld ter beschikking van de vernieuwde lay-out van de loonfiches.

26-05-2021 - Uitbetaling vergoeding woon-werkverkeer in het kader van COVID-19 - UPDATE

Er werd intussen een oplossing gevonden voor de technische problemen waarmee het SSGPI werd geconfronteerd bij de behandeling van de formulieren 080/081.

Het SSGPI zal derhalve overgaan tot de verwerking en uitbetaling van de reeds ingediende formulieren 080 en 081 die betrekking hebben op de uitbetaling van de vergoeding woon-werkverkeer.

Zoals in onze vorige communicaties reeds werd meegedeeld, zullen in eerste instantie de automatisch berekende formulieren 081 behandeld worden. Deze zullen vanaf juni 2021 uitbetaald worden.

Wij houden u via deze weg op de hoogte van zodra het SSGPI ook overgaat tot de behandeling en uitbetaling van de manueel aangepaste formulieren 081.

10-05-2021 - Toelage onderwijsopdrachten

Het SSGPI wordt regelmatig bevraagd over de berekening van de onderwijsopdrachten van 2020.
Op het niveau van het SSGPI zijn alle ontvangen formulieren 022 (toelage onderwijsopdrachten) verwerkt tot 03/2021 en is er dus geen achterstand.
Wij raden de personeelsleden die geen betaling hebben ontvangen daarom aan om contact op te nemen met hun personeelsdienst.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven