Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

27-02-2024 - Loonfiches op Portal - Update

DRI heeft ons laten weten dat ze vanochtend het proces van het importeren van de loonfiches in Portal opnieuw hebben moeten opstarten.  Blijkbaar hebben ze hun software veranderd en ondervinden ze problemen met het importeren van de bestanden.
Ze hebben de nodige correcties aangebracht en hopen dat de importprocedure voor de loonfiches vandaag is afgerond.

26-02-2024 - Loonfiches op Portal

DRI heeft een technisch probleem vastgesteld bij het importeren van de loonfiches op Portal.
Het probleem wordt momenteel geanalyseerd en zou later vandaag opgelost moeten zijn.

07-02-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging bedragen 2024

06-02-2024 - Simulatiemodule

Een nieuwe versie van de weddesimul is beschikbaar op onze website, in de rubriek "Uw wedde".

De aanpassingen zijn de volgende:
 • De uitsplitsing van de telewerkvergoeding (minstens 7,60 of minstens 30,40);
 • De berekening van de patronale bijdragen werd toegevoegd;
 • De berekening van de impact op het loon van korte afwezigheden werd toegevoegd (hierbij wordt steeds uitgegaan van een personeelslid dat alle dagen werkt waardoor aldus een gemiddelde impact op de wedde wordt weergegeven – vb. 19u per week = 3u48 per dag, …);
 • De toevoeging van de CO2-referentieuitstoot voor het jaar 2024 voor de berekening van het voordeel van alle aard bij persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig;
 • Toevoeging van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor zorgbehoevende personen ten laste van 65 jaar of ouder;
 • Loonfiche:
  • Vermelding van de loonschaal van het hogere kader/niveau bij weddebijslag hoger ambt;
  • Vermelding van de % van ZIV/FOP/RSZ;
  • Vermelding van het totale bedrag waarop ZIV/FOP/RSZ werd berekend;
  • Vermelding van patronale bijdrage (exclusief de solidariteitsbijdrage voor persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig).Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.