Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

30-05-2024 - Simulatiemodule NAVAP

De vernieuwde versie van de simulatiemodule NAVAP is gepubliceerd in de rubriek "Uw wedde".
Wijziging: toevoeging nieuwe index vanaf 1/6/2024.

30-05-2024 - Publicatie nota

De nota "Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2023" is gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

30-05-2024 - Rechtzettende fiscale fiches

De rechtzettende fiscale fiches (aanslagjaar 2024 - inkomsten 2023) en de individuele rekeningen zijn beschikbaar via GALop Lite.

In het bestand XXXX_FiscaleAangifte_20240530A.zip, gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC, vindt u de rechtzettende fiscale fiches die zijn gecorrigeerd op basis van herberekeningen met betrekking tot rechten voor het jaar 2023, herberekeningen die hebben plaatsgevonden in de periode van januari 2024 tot maart 2024.

U vindt er ook de individuele rekening (samenvattende opgave voor het jaar 2023) per personeelslid en een belangrijke nota "Nota SSGPI - Verbeterde fiscale fiches - Inkomsten 2023 _N" waarin u alle nuttige informatie over deze publicatie vindt.

De opgave 325 per werkgever zal op een latere datum worden gepubliceerd, van zodra alle verschillen in de bedrijfsvoorheffing tussen de opgaven 325 en de aangiften 274 zijn opgelost.

28-05-2024 - Publicatie nota

De nota "Verhoging van de index vanaf juni 2024" is gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

27-05-2024 - UPDATE: nieuwe formules werkbonus vanaf 01/04/2024

Ingevolge de nota van 29-03-2024 over de nieuwe formules voor de werkbonus die sinds 01/04/2024 van kracht zijn, alsook onze eerdere communicatie op de website van het SSGPI op 24/04/2024, willen we u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen terzake.

Helaas is onze dienstverlener er nog steeds niet in geslaagd om deze nieuwe formules binnen de gestelde termijn in hun systeem in te voeren. Als gevolg hiervan was het niet mogelijk om de nieuwe berekening van de werkbonus toe te passen bij de berekening van de wedden voor de maand mei.

We kunnen u echter wel het goede nieuws meedelen dat de nieuwe formule voor de werkbonus op 25/05/2024 in Themis werd ingevoerd en momenteel wordt gecontroleerd door onze dienst operationele ondersteuning.

We kunnen dus bevestigen dat deze nieuwe formule zal worden toegepast voor de sluiting van de wedden van juni 2024 met terugwerkende kracht tot 01/04/2024.

Als gevolg hiervan zullen de personeelsleden die de werkbonus ontvangen een herberekening hiervan krijgen voor de maanden april 2024 en mei 2024.  De wedden voor juni 2024 zullen rechtstreeks worden berekend aan de hand van de nieuwe formule.

Wij danken u voor uw begrip en geduld.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.