Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

02-02-2023 - Publicatie nota

De nota "Begrafenisvergoeding 2023" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".
Sinds 1/1/2023 bedraagt het maximum bedrag van de vergoeding voor begrafeniskosten € 4.423,95.

30-01-2023 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk" van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: aanpassing van het bedrag van de fietsvergoeding (€0,27 per afgelegde kilometer).

24-01-2023 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "Functietoelage - Motorrijder" van de "Handleiding Financiële Personeelsadministratie" werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: punt 3 "Begunstigden" en punt 4 "Voorwaarden".

16-01-2023 - Formulier

De aangepaste versie van het formulier F/L-020 "Verklaring voor het bepalen van uw fiscale toestand" werd gepubliceerd in de rubriek "Formulieren".
Gelieve voortaan deze versie te gebruiken.
Wijziging: aanpassing bedragen 2023.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.