Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-09-2022 - FAQ competentieontwikkelingstoelage

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

21-09-2022 - Update formulier L-130

Het formulier L-130 "Berichten inzake loopbaanincidenten" werd gewijzigd; aan langdurige deeltijdse afwezigheden werd "loopbaanonderbreking voor mantelzorg" toegevoegd. Gelieve voortaan dit vernieuwde formulier te gebruiken.

16-09-2022 - Competentieontwikkelingstoelage 2022

Net als in 2021 wordt de competentieontwikkelingstoelage ("COT") voor 2022 betaald op de voorlaatste werkdag van september, d.w.z. op dezelfde dag als de wedde.  

Voor 2022 is er geen aparte loonrun meer voor de COT.  De berekening zal samen met de loonrun van de wedden plaatsvinden.

De berekeningsresultaten (inclusief de looncode 9410 die overeenstemt met de nettowedde) zijn dus de totalen van de COT en de maandwedde.

Als het personeelslid toch het nettobedrag van de COT en het nettobedrag van de maandwedde afzonderlijk wil weten, zit er niets anders op dan zelf de berekening te maken om een schatting te krijgen.

Aan de hand van de loonfiche kunnen de berekeningselementen worden gevonden. Om het nettobedrag van uw COT 2022 te schatten: neem het bedrag dat vermeld wordt onder “Basis” bij de looncode 9210. Dit bedrag is het belastbaar bedrag van de COT. Van dit bedrag dient de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht te worden (= het negatieve bedrag dat vermeld wordt bij de looncode 9210).

08-09-2022 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: bedragen van de werkbonus vanaf 1 augustus 2022.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.