Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-04-2024 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

SAT NOORD zal morgen 23/04/2024 niet bereikbaar zijn omwille van een interne opleidingsdag.

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk " De inhouding voor de sociale zekerheid " van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: aanpassing formules werkbonus

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk " Eindejaarstoelage" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassingen: toevoeging bedragen 2023 – Aanpassing ten gevolge van de afschaffing van de COT in 2022 – ZIV bedragen 2023

 

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk "Begrafenisvergoeding" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging bedragen 2024

29-03-2024 - Simulatiemodule

Een nieuwe versie van de simulatiemodule werd gepubliceerd in de rubriek "Uw wedde".
Volgende wijzigingen werden aangebracht:
  • De berekening van de bedrijfsvoorheffing was foutief wanneer de partner een internationaal ambtenaar is. Dit werd rechtgezet (=> Personeelslid dat gehuwd is met internationaal ambtenaar wordt beschouwd als een alleenstaande);
  • De oude hoogste loonschalen van de minimumloopbaan van het CALog (xx4.1 of x4x.1) werden toegevoegd;
  • De nieuwe berekeningswijze van de werkbonus werd toegevoegd (vanaf april 2024);
  • De voorziene indexoverschrijding in de maand april: toevoeging van de nieuwe index (2,0807) vanaf mei 2024 (werkbonus) en vanaf juni 2024 (wedde).Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.