Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

27-09-2019 - Publicatie FAQ

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

05-09-2019 - Stand van zaken verwerking F/L-021

Vanwege capaciteitsproblemen kampt het SSGPI nog steeds met een achterstand inzake de verwerking van de formulieren F/L-021 (maandelijkse kostennota).
Hierbij vindt u de huidige stand van zaken voor wat betreft de verwerking van deze formulieren:
  • 2 jaar voor de personeelsleden van de federale politie;
  • 1 jaar voor de lokale personeelsleden van Satelliet NOORD;
  • minder dan 6 maanden voor de lokale personeelsleden van Satelliet ZUID;
  • 2 jaar voor de lokale personeelsleden van Satelliet BRU.
Voor de lokale personeelsleden van de Satellieten WEST en OOST werd de achterstand intussen weggewerkt.
Mogen wij u vragen om geen individuele mails te sturen naar de betreffende Satellieten van het SSGPI om de verwerking van deze formulieren zo vlot mogelijk te laten verlopen met de middelen en de capaciteit die wij voorhanden hebben.

18-07-2019 - Publicatie nota

De nota "Deeltijdse loopbaanonderbreking – (vrijwillige) Vierdagenweek – Contractueel personeelslid – Deeltijdse arbeid – RVA- ERRATUM" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ – Verloven en afwezigheden - Loopbaanonderbrekingen".

02-07-2019 - Publicatie nota

De nota "End of life CDVU" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ"

26-06-2019 - Publicatie nota

De nota "Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Eerste fase" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven