Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

25-09-2023 - Publicatie nota

De nota "Sectoraal akkoord 2022 – Herwaardering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering" is gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ". 

04-09-2023 - Rechtzettende fiscale fiches - Bijkomende info

Met betrekking tot de rechtzettende fiscale fiches die op 29/08/2023 werden gepubliceerd, moeten de personeelsleden geen actie ondernemen als ze hun belastingaangifte al hebben ingediend.

De FOD Financiën zal een bericht sturen naar de personeelsleden om hen te informeren dat hun fiscale aangifte gewijzigd is. Indien dit niet het geval is, kunnen de personeelsleden rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën.

29-08-2023 - Rechtzettende fiscale fiches

Bij het opstellen van de fiscale fiches met betrekking tot de inkomsten voor 2022, ondervond onze leverancier een aantal problemen met de programmering van hun IT-toepassing.

Sommige van de berekende bedragen werden niet in de juiste rubrieken vermeld of onjuist weergegeven, of zelfs helemaal weggelaten.

Zo werd bijvoorbeeld het bedrag van de achterstallen twee keer hernomen, zowel op een fiscale fiche 281.12 als op een fiscale fiche 281.10. Er waren ook tegenstrijdigheden met betrekking tot de individuele rekeningen.

De meeste problemen zijn nu opgelost.

De rechtzettende fiscale fiches in PDF-formaat zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC en op Galop Lite voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

31-07-2023 - Publicatie nota

De nota "Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

13-07-2023 - Aangifte personenbelasting - Deadline van 15/07/2023 voor online belastingaangifte

We herinneren u eraan dat uw belastingaangifte uiterlijk op zaterdag 15/07/2023 online moet worden ingediend.
Als uw fiscale fiche nog fouten bevat, willen wij u vragen om toch over te gaan tot de indiening van uw aangifte om de deadline van de FOD Financiën te respecteren en om eventuele sancties te vermijden.
Onze leverancier is op de hoogte van de verschillende problemen die door personeelsleden werden gemeld en zal zo snel mogelijk de nodige rechtzettingen aanbrengen.
Deze rechtzettingen zullen in aanmerking worden genomen op uw aanslagbiljet op het moment van de inkohiering, zelfs als uw belastingaangifte al ingediend is.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.