Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

14-03-2023 - Weddesimul en Begrotingsmodule

Er doet zich een probleem voor bij het uitvoeren van de Weddesimul.xls en de begrotingsmodule vanaf de Hilde PC's, na een (ongecoördineerde) versterking van de macrobeveiliging.

Sinds de laatste Office-updates is de macrobeveiliging op de HILDE-pc's versterkt.  Het is de verantwoordelijkheid van de ICT-cel van de betrokken politiezones en federale eenheden om de Office/Windows-beveiliging op de juiste wijze te configureren, zo nodig met ondersteuning van DRI.

Wat de federale eenheden en de politiezones betreft, kan het SSGPI in geen geval DRI en/of de technische beheerders vervangen, zowel op het gebied van "advies" als op het gebied van de technische configuratie van de politie-infrastructuur.

Wat we wel kunnen meedelen is dat het mogelijk is dit probleem op te lossen zonder de veiligheid van de systemen noemenswaardig in gevaar te brengen.

09-03-2023 - Publicatie nota

De nota "Contractuele personeelsleden – Arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting – Gewaarborgd loon" en het herwerkte formulier F/L-119 werden gepubliceerd in de rubrieken "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren".

03-03-2023 - Fiscale fiches

De gegevens van de 1ste Belcotax-aangifte werden succesvol opgeladen in de toepassing van de FOD Financiën.

De fiscale fiches van de personeelsleden van de geïntegreerde politie voor de inkomsten van 2022 zijn sinds 1 maart 2023 beschikbaar op MyMinfin.

De negatieve herberekeningen met betrekking tot het inkomstenjaar 2022, die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot de sluiting van de weddecyclus van maart 2023, zullen het voorwerp uitmaken van een rechtzettende fiscale fiche via de 2de Belcotax-aangifte.

Als gevolg van de 1e Belcotax-aangifte is er voor de meeste werkgevers van de geïntegreerde politie een verschil tussen de opgave 325 en de aangiften 274.

Deze verschillen komen in de meeste gevallen overeen met het betaalbewijs FIN_202301_0011XXX_PAYMENT_DEADLINE 20230215_B2_RECTI.PDF, gepubliceerd op FINDOC op 10/02/2023 (Dossier 5XXX_FinalRunWedde_Finprof202301_20230210A.zip).

Door de rechtzettingen op het inkomstenjaar 2022 naar aanleiding van de FinProf-aangiften van februari en maart 2023 zullen deze verschillen weer veranderen. Deze verschillen zouden moeten worden opgelost bij het opladen van de 2e Belcotax in de toepassing van de FOD Financiën.

Eind april of zelfs begin mei 2023 zal de cel boekhouding van het SSGPI het eindresultaat van de belastingaangifte van de inkomsten van 2022 kunnen meedelen. Deze communicatie zal de opgave 325 op het niveau van de werkgever bevatten, de verschillende fiscale fiches en de staat der bezoldiging van de personeelsleden, alsook de vergelijking tussen de opgave 325 en de aangiften 274.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.