Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

01-07-2020 - Publicatie nota

De nota "Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer – Fietsvergoeding" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-06-2020 - Publicatie nota

De nota "Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Tweede fase" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

27-05-2020 - Raadplegingen documenten SSGPI via GALoP Lite

Weddefiches en fiscale fiches op GALoP Lite

De weddefiches (wedde en vaste toelagen en vergoedingen) en fiscale fiches van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie kunnen sinds vrijdag 08-05-2020 via GALoP Lite geraadpleegd worden. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn eigen fiches via het icoon « Wedden- en fiscale fiches » op het startscherm.
Voor de beheerders van het SSGPI en de HR-verantwoordelijken van de eenheden en zones werd een nieuw menu ontwikkeld. Iedereen met specifieke toegangsrechten via Portal zou dezelfde toegangen moeten hebben via GALoP Lite. Het SSGPI is verantwoordelijk voor het beheer van deze rechten. Klik hier voor meer informatie aangaan de raadpleging van de wedde- en fiscale fiches voor je personeel indien je beheerder bent. 

Geen nieuwe fiches meer op Portal

Het ter beschikking stellen van de documenten via GALoP Lite heeft het doorsturen van de bestanden naar Portal/PolInfo/Mijn persoonlijke gegevens stopgezet. Alle nieuwe documenten die sinds 08-05-2020 aangemaakt werden zijn dus enkel beschikbaar op GALoP Lite. Vanaf die datum wordt Portal niet meer geupdated.
We raden u dus ten strengste aan de wedde- en fiscale fiches enkel via GALoP Lite te raadplegen. De link Portal/PolInfo/Mijn persoonlijke gegevens is dus onnodig geworden en zal eerstdaags na een laatste rappel verwijderd worden.

20-05-2020 - Stand van zaken 080/081

Het SSGPI ontvangt veel vragen over de datum van publicatie aangaande de e-formulieren 080/081.  
Wij beschikken echter op dit ogenblik nog niet over een concrete datum van publicatie.  
Het SSGPI is volop aan het werken aan de automatisatie van de verwerking van de formulieren en aan de update van het e-formulier.  
Wij houden u op de hoogte van zodra wij over concrete informatie beschikken.

19-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van mei 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/5/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 25/5 gepubliceerd op GALoP Lite.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven