Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

26-11-2021 - Procedure subsidieaanvraag NAVAP

Het Excelbestand op de website van het SSGPI, onder de rubriek "Uw wedde", "Simulatie - Wachtgeld NAVAP", Procedure voor subsidieaanvraag (zie 3e en 4e tabblad) NEW is bijgewerkt.

Met dit bestand kunt u de NAVAP-factuur, de NAVAP-subsidieaanvraag alsook een detacheringsfactuur opstellen.

Lees eerst de instructies in het 3e en 4e tabblad van het bestand.

Dit bestand werkt op basis van de BHCP's die vóór 10/2021 en ook na 10/2021 op FinDoc beschikbaar zijn gesteld.

Indien het bestand niet werkt, controleer dan het beveiligingsniveau van de macro's in uw Excel-versie.
In de macro-instellingen moet het vakje "Alle macro's inschakelen" aangevinkt zijn. Uw ICT-afdeling kan u helpen bij het configureren van de macro-instellingen van uw Excel-versie.

23-11-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van november 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/11/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen.

De FINPROF-bestanden zijn momenteel nog niet beschikbaar.

De loonbonnen worden op donderdag 25/11 gepubliceerd in GALoP Lite.

08-11-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: punt 4.2: aanpassing van de bedragen van de werkbonus van toepassing sinds 1/9/2021.

28-10-2021 - Storting wedde oktober

Het SSGPI heeft vastgesteld dat niet al de medewerkers van de Geïntegreerde Politie hun wedde van de maand oktober 2021 hebben ontvangen op 28/10/2021. Dit is het gevolg van een foutieve prioriteitscode die door de leverancier van de nieuwe loonmotor werd overgemaakt aan de banken.

Het SSGPI kan bevestigen dat al de betaalbestanden tijdig werden overgemaakt aan de politiezones en de banken, met als betaaldatum 28/10/2021.

De banken hebben indien de eerder genoemde prioriteitscode niet werd meegestuurd volgens de Belgische wetgeving 1 bankwerkdag de tijd om de overschrijving te verwerken. Concreet betekent dit dat voor diegenen die op 28/10/2021 hun wedde niet op hun bankrekening zagen verschijnen, dit ten laatste op 29/10/2021 in orde zou moeten zijn.

Het SSGPI verontschuldigt zich voor de eventuele gevolgen die deze dag vertraging met zich meebrengt en zal de nodige maatregelen treffen om maximaal te voorkomen dat dit zich in de toekomst herhaalt.

28-10-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Bepaling van de bedrijfsvoorheffing" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijzigingen:
  • punt 5.5.4: Schrapping van "Het eerste jaar van het huwelijk / de wettelijke samenwoning" en toevoeging van "Bij wijziging van de gezinstoestand in de loop van het jaar zal het SSGPI de nieuwe toestand in aanmerking nemen van zodra het daarover is ingelicht";
  • Punt 11: De opzeggingsvergoeding.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven