Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

11-07-2022 - Handleiding financiële personeelsadministratie

De nieuwe versie van het hoofdstuk ‘De bijzondere bijdrage sociale zekerheid’ van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website.

30-06-2022 - Gegevens fiscale fiches versus gegevens Tax-On-Web

Wanneer een personeelslid vaststelt dat de gegevens beschikbaar in Tax-On-Web (of het voorstel tot vereenvoudigde aangifte) niet overeenstemmen met de fiscale fiche die het personeelslid kan terugvinden op Galop Lite, dient het personeelslid rekening te houden met de gegevens die vermeld worden op zijn fiscale fiche.
Dit kan op volgende wijze:
  • Indien het personeelslid de aangifte nog niet ingediend heeft: aanpassen van de gegevens zoals deze vermeld staan op de laatst ontvangen fiscale fiche van SSGPI (deadline 15/07/2022).
  • Indien de aangifte reeds gebeurd is: de personeelsleden die reeds de aangifte ondertekend hebben op Tax-On-Web, kunnen de gegevens nog éénmalig corrigeren. De deadline van 15/07/2022 blijft wel van toepassing en wijzigingen dienen vóór deze datum aangebracht te worden.

27-06-2022 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

Van alle formulieren F/L-081 die ons vóór de paasvakantie (05/04/2022) zijn overgemaakt, moeten enkel nog de dubbele trajecten, de multiroutes en de fouten worden verwerkt. Wij hopen deze te kunnen verwerken en betalen tegen de weddecyclus van augustus.

Wij herinneren u eraan dat het SSGPI geen stand van zaken kan geven over individuele dossiers aan de personeelsleden. Als de personeelsleden vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met hun personeelsdienst, die op haar beurt contact kan opnemen met het SSGPI voor meer informatie.

24-06-2022 - Publicatie nota

De nota "De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

In het kort:

Vanaf 1 april 2022 wijzigt de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid waardoor de personeelsleden met een laag en middeninkomen een hoger nettoloon zullen ontvangen.

Het SSGPI is in de weddecyclus juni 2022 overgegaan tot de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met terugwerkende kracht tot 1 april 2022.

21-06-2022 - Publicatie sectoraal akkoord

In het kader van het sectoraal akkoord en ingevolge de communicatie van DGSP, heeft het SSGPI via Findoc aan elke politiezone de personeelsleden met de loonschalen B4/B5, M4.1, Calog niv B (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) overgemaakt die gekend zijn op 31/12/2021 (met uitzondering van de personen in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP).

De politiezones hebben tot uiterlijk 8 juli 2022 de tijd om eventuele opmerkingen over de overgemaakte informatie aan de bevoegde satelliet van het SSGPI mee te delen. In geval van betwisting zal samen met het SSGPI worden bepaald met hoeveel personeelsleden rekening moet worden gehouden bij de verdeling van de dotatie. Indien binnen de gestelde termijn geen reactie is ontvangen, worden de lijsten als definitief beschouwd.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.