Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

06-04-2020 - Publicatie overzicht sociale bijdragen

Het overzicht van de sociale bijdragen 2020 werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

06-04-2020 - Publicatie nota

De nota "Jaarlijkse aangifte RSVZ" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

03-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: aanvulling "wettelijke en reglementaire grondslagen" en aanvulling tabel bij punt 2.1

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: weglaten van "DIBISS"

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: link naar valse hybrides lijst met overeenstemmende voertuigen van de F.O.D. Financiën (p.10).Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven