Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Uw wedde

Indien u een simulatie van uw wedde wenst te bekijken, dient u voortaan onze nieuwe "Simulatiemodule" te downloaden (cfr infra). 

Procedure:

U dient enkel aandacht te besteden aan de gele velden.
Om de correcte werking van de module te verzekeren dient er - waar mogelijk - gewerkt te worden met de keuzelijsten.

De eerste keuze die u steeds dient te maken betreft de taalkeuze. Aan de hand van de gekozen taal, wordt de module opgestart in het Nederlands of het Frans.

Om een eenvoudig gebruik van de simulatiemodule mogelijk te maken zijn de gegevens die ingevuld moeten worden gegroepeerd in verschillende delen:

  • Basisgegevens;
  • Toelagen;
  • Mandaat;
  • Voordelen alle aard;
  • Vergoedingen;
  • Fiscale toestand.

Een uitgebreidere uitleg over het gebruik van deze nieuwe simulatiemodule vindt u hier.

 

Simulatie - wachtgeld NAVAP

Procedure subsidieaanvraag (zie 3e en 4e tabblad) NEW
Subsidieaanvragen met meerdere personen worden niet meer aanvaard.