Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

14-10-2019 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet WEST

Het contactcenter van Satelliet WEST zal op woensdag 16 oktober uitzonderlijk gesloten zijn.
Zij zijn wel bereikbaar via e-mail (ssgpi.sat.west@police.belgium.eu).

04-10-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "233_Personeelslid afkomstig van het veiligheidskorps (VKCS)" werd gepubliceerd in de rubriek "Loonmotor/ Werkinstructies".

27-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode september 2019 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

27-09-2019 - Publicatie FAQ

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

24-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van september 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 27-09-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op woensdag 25/09 gepubliceerd op Portal.

19-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 27/9.
De loonbonnen van de COT zullen op woensdag 25/9 beschikbaar zijn in Portal.

19-09-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "Beveiligingsassistent (BAC)" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Loonmotor, Werkinstructies".

12-09-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "Vrijwilliger" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Loonmotor, Werkinstructies".

05-09-2019 - Stand van zaken verwerking F/L-021

Vanwege capaciteitsproblemen kampt het SSGPI nog steeds met een achterstand inzake de verwerking van de formulieren F/L-021 (maandelijkse kostennota).
Hierbij vindt u de huidige stand van zaken voor wat betreft de verwerking van deze formulieren:
  • 2 jaar voor de personeelsleden van de federale politie;
  • 1 jaar voor de lokale personeelsleden van Satelliet NOORD;
  • minder dan 6 maanden voor de lokale personeelsleden van Satelliet ZUID;
  • 2 jaar voor de lokale personeelsleden van Satelliet BRU.
Voor de lokale personeelsleden van de Satellieten WEST en OOST werd de achterstand intussen weggewerkt.
Mogen wij u vragen om geen individuele mails te sturen naar de betreffende Satellieten van het SSGPI om de verwerking van deze formulieren zo vlot mogelijk te laten verlopen met de middelen en de capaciteit die wij voorhanden hebben.

03-09-2019 - Tokens

De Hardware Tokens, voor een veilige toegankelijkheid van THEMIS via het internet, zijn eind april verlopen en worden vervangen door een softwareoplossing die meer in lijn is met de huidige technologieën.
De Software Tokens zijn operationeel op zowel PC als Smartphone.  Gebruikers die zo'n Token willen hebben moeten onder andere deze mail terugsturen naar SSGPI.CC.ThemisSecurity@police.belgium.eu, als ze een Token voor PC of Smartphone wensen.
Na ontvangst van de aanvraag en verwerking ontvangt de gebruiker zijn Token en een installatiehandleiding.  Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd een schriftelijke toezegging terug te sturen om dit systeem te gebruiken op pc's die voldoen aan specifieke veiligheidseisen.
Merk op dat de documentatie voor Token PC al klaar, getest en goedgekeurd is; de documentatie voor Token Smartphone wordt bij de begeleidende mail van de Token gevoegd.
Informatie die in het kader van de aanvraag moet worden verstrekt:
  • Achternaam, voornaam, stamnummer en eenheid van de aanvrager
  • Type van de gevraagde Token: PC / Smartphone
  • Als het een Token voor Smartphone betreft, vermeld dan Systeem en versie (bijv.: Android 5.x).
Bedankt om de oude Hardware Tokens in te zamelen en terug te sturen naar Philippe Paradis (SSGPI - Kroonlaan 145A, 1050 Brussel), voor toepassing van de buitengebruikstellings- en vernietigingsprocedure.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 44