Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

05-12-2018 - Publication boekhouding

De maandelijkse communicatie van de cel Boekhouding "Sluiting van de weddecyclus van 11/2018" werd gepubliceerd onder de rubriek "Boekhouding".

30-11-2018 - Publicatie nota

De nota "Eindejaarstoelage 2018" werd gepubliceerd onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

29-11-2018 - Publicatie nota en formulier

De volgende nota en formulier werden bewaard op onze website, respectievelijk in de rubriek "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren":
- De berekening van de presentiegelden door het SSGPI - verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de meergemeentepolitiezones
- L-126 - Presentiegelden voor de leden van de politieraad

29-11-2018 - Handleiding Financiële personeelsadministratie

Het volgende hoofdstuk van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie (en bijhorende bijlagen) werd aangepast op onze website, onder de rubriek "Handleidingen":
- Presentiegelden - Politieraad
- Voorontwerp van een overeenkomst
- Voorontwerp van de beslissing te nemen door de politieraad

28-11-2018 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De fiscale fiches 281.25 (achterstallen) voor de periode november 2018 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

26-11-2018 - Eindejaarstoelage

De uitvoeringsdatum van de eindejaarstoelage is vastgesteld op 14/12/2018.

23-11-2018 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor oktober 2018 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor november 2018.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

23-11-2018 - Themis

De loonmotor Themis zal op dinsdag 27/11 onbeschikbaar zijn via internet en dit tussen 12u en 12u30.

23-11-2018 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van november 2018 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29-11-2018.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 27/11 gepubliceerd op Portal.

23-10-2018 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van oktober 2018 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-10-2018.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op vrijdag 26/10 gepubliceerd op Portal.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 37