Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

22-04-2024 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

SAT NOORD zal morgen 23/04/2024 niet bereikbaar zijn omwille van een interne opleidingsdag.

18-04-2024 - Bericht ter attentie van de bijzondere rekenplichtigen en de financiële diensten van de lokale en federale politie

Ingevolge het HAFITA-project van de RSZ is de globale werkgeversbijdrage omgezet in een basiswerkgeversbijdrage en in vijf bijzondere bijdragen.
Twee van de vijf bijzondere bijdragen zijn van toepassing op de geïntegreerde politie, namelijk de bijzondere bijdrage voor het asbestfonds en de bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren.
Concreet zullen de RSZ-werkgeversbijdragen vanaf 01/01/2024 als volgt worden opgesplitst:

Lokale politie :

De looncode 9500 (RSZ-werkgeversbijdrage) blijft aanwezig in de outputbestanden maar met een bijdragevoet van 15,47%.
Een nieuwe looncode 9886 (Bijzondere bijdrage voor het asbestfonds) wordt opgenomen in de outputbestanden met een bijdragevoet van 0,01%.
De bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren is niet van toepassing op de lokale politie.

Federale politie :

De looncode 9500 (RSZ-werkgeversbijdrage) blijft aanwezig in de outputbestanden maar met een bijdragevoet van 3,85%.
Een nieuwe looncode 9886 (Bijzondere bijdrage voor het asbestfonds) wordt opgenomen in de outputbestanden met een percentage van 0,01%.
Een nieuwe looncode 9887 (Bijzondere bijdrage voor statutaire ambtenaren) wordt opgenomen in de outputbestanden met een percentage van 1,40%.

Deze aanpassingen zullen aanwezig zijn in de definitieve run van april 2024, met een herberekening van deze werkgeversbijdragen sinds 01/2024.

Indien van toepassing zullen ook de boekhoudbestanden, de detacheringsfactuur en de NAVAP-subsidieaanvraag zo snel mogelijk worden bijgewerkt.
Van zodra dit is gebeurd, brengen we u hiervan op de hoogte.

17-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op FINDOC.
De bestandsnaam is "Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20240417A" (voorbeeld: 5287_InastiRSVZ_20240417A).
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

15-04-2024 - Onderhoud Themis

Themis zal aanstaande zaterdag 20/04 niet beschikbaar zijn wegens onderhoud en dit van 16u30 tot 21u30.

15-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Door een fout in de publicatie - waarvoor onze excuses - werden de TH.ALLE-bestanden voor de wedderun van maart 2024 niet gepubliceerd in FINDOC.
Deze TH.ALLE-bestanden zijn intussen beschikbaar in FINDOC.

10-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de rode en oranje lichten "TH.M9OR en TH.M9RE" werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Herinnering: Het betreft controlebestanden die worden aangemaakt na het opladen van de bestanden model 9bis/rechtzettingen (onregelmatige prestaties). De publicatie vindt eenmaal per maand plaats, enkele dagen na het opladen van het grote Mod9bis.
Het oranje licht (TH.M9OR) heeft geen invloed op het opladen van de overgemaakte prestaties, maar is bedoeld om de aandacht van de werkgever te vestigen op het feit dat het aantal gemelde prestaties onjuist zou kunnen zijn. Daarom wordt een controle van de politiezone gevraagd.
Het rode licht (TH.9RE) betekent dat de overgemaakte prestaties niet in de loonmotor zijn opgeladen omdat zij hoger zijn dan wat mathematisch mogelijk is. De politiezone moet dus een controle uitvoeren en een rechtzettend model 9bis overmaken, anders worden er geen prestaties betaald.
De berekening van de norm voor de oranje en rode lichten is gebaseerd op het aantal werkdagen, weekends en feestdagen in het jaar. Daarom publiceren wij jaarlijks een nota waarin de norm voor weekend-, over-, nachturen, uren bereikbaar en bereikbaar/terugroepbaar wordt vastgesteld (zie de website SSGPI - www.ssgpi.be - rubriek Dienstnota's en FAQ).
Gevraagde actie: door de werkgevers te behandelen bestanden.

09-04-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De fiscale fiches 281.25 van de wedderun van 03/2024 zijn gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op 09/04/2024.
In de map XXXX_ NegatieveFiscaleAangifte_202403_20240409A.zip vindt u de verschillende fiscale fiches 281.25 van de personeelsleden.
Deze zullen ook beschikbaar zijn op GALoP Lite.
Zoals ieder jaar, zullen de fiches 281.25 van de definitieve wedderuns van april tot en met september 2024, beschikbaar worden gesteld in de loop van de maand oktober 2024.
Het is dan ook normaal dat er voor de maand oktober 2024 geen fiches 281.25 meer zullen worden gepubliceerd op FinDoc.
We zullen een nieuwe publicatie doen, in oktober zodra deze fiches werden gepubliceerd.

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk " De inhouding voor de sociale zekerheid " van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: aanpassing formules werkbonus

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk " Eindejaarstoelage" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassingen: toevoeging bedragen 2023 – Aanpassing ten gevolge van de afschaffing van de COT in 2022 – ZIV bedragen 2023

 

03-04-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk "Begrafenisvergoeding" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging bedragen 2024

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 119