Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

06-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20200406A » (bijvoorbeeld : 5287_InastiRSVZ_20200406A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

06-04-2020 - Publicatie overzicht sociale bijdragen

Het overzicht van de sociale bijdragen 2020 werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

06-04-2020 - Publicatie nota

De nota "Jaarlijkse aangifte RSVZ" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

03-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: aanvulling "wettelijke en reglementaire grondslagen" en aanvulling tabel bij punt 2.1

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: weglaten van "DIBISS"

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: link naar valse hybrides lijst met overeenstemmende voertuigen van de F.O.D. Financiën (p.10).

30-03-2020 - Publicatie werkinstructies

De volgende werkinstructies werden gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Loonmotor/Werkinstructies":
   - Beveiligingsagent Extern;
   - Beveiligingsagent Vrijwillige militair.

26-03-2020 - Publicatie FAQ

De FAQ "Aanvullend pensioen (federale tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-03-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van maart 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

24-03-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van maart 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/3/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 26/3 gepubliceerd op Portal.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 51