Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

11-01-2021 - Formulier F-128 en L-128

De  vernieuwde versie van de formulieren F-128 en L-128 werd gepubliceerd in de rubriek "Formulieren".
Wijzigingen: toevoeging "CO2-uitstoot" en punt 7 "Procedure": opsomming van de over te maken bijlagen.

07-01-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De documenten met betrekking tot de federale dotaties werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC ter attentie van de politiezones.

07-01-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" uit de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging punt 3.1.3.2. "CO2-uitstoot van het dienstvoertuig" en toevoeging van de bedragen voor 2021.

05-01-2021 - Publicatie nota

De nota "Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2021" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

05-01-2021 - Draft run

De eerste draftruns van het jaar werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing Findoc.

De draftrun die op de 1e werkdag van de maand zou worden gepubliceerd, is uitzonderlijk opgesplitst in 2 verschillende bestanden:

- Het eerste bestand "DraftRun26122020_20210105A" bevat de controlebestanden, de boekhoudbestanden en de oorspronkelijke fictieve berekening van alle personeelsleden sinds de laatste definitieve run van december tot 25/12.

- Het tweede bestand "DraftRun01012021_20210105A" bevat alleen de boekhoudbestanden en alle wijzigingen die tussen 26/12/2020 en 01/01/2021 werden geëncodeerd.

23-12-2020 - Formulieren 080/081 - Communicatie

De e-formulieren 080 en 081 zijn terug beschikbaar in GALoP (Lite).

23-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor november 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor december 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 62