Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

03-10-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De fiscale attesten 281.25 van de run van 04/2023 zijn gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op 03/10/2023.
In de map XXXX_ NegatieveFiscaleAangifte_202304_20231003A.zip vindt u de verschillende fiscale attesten 281.25 voor de personeelsleden.
Deze zullen ook beschikbaar zijn op Galop Lite.

26-09-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De verschillen in de bedrijfsvoorheffing voor het inkomstenjaar 2022 zijn opgelost in Belcotax-On-Web. Op basis van deze gegevens werden de samenvattende opgaven 325 per werkgever opgemaakt en gepubliceerd op FINDOC op 26/09/2023.
U vindt de verschillende bestanden 325.10, 325.12, 325.18 en 325.30 in de map XXXX_Opgave325_20230926A.zip.

25-09-2023 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op dinsdag 26/9 is Satelliet West telefonisch niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

25-09-2023 - Publicatie nota

De nota "Sectoraal akkoord 2022 – Herwaardering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering" is gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ". 

22-09-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor augustus 2023 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor september 2023.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-09-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van september werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/09/2023.
De FINPROF-bestanden zullen later verstuurd worden.
De loonfiches worden op maandag 25/09/2023 gepubliceerd in GALop Lite.

Naar aanleiding van de ondertekening van het koninklijk besluit van 10 september 2023 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten, werd in de definitieve bestanden van september 2023 het sectoraal akkoord toegepast vanaf 10/2023 voor de voorafbetaalde personeelsleden. Er is dus een verschil tussen de op FINDOC gepubliceerde bestanden van de laatste fictieve run en de gepubliceerde definitieve bestanden.

19-09-2023 - Budgettaire module

Naar aanleiding van de laatste communicatie van het Planbureau zijn de 2 begrotingsmodules op de pagina "Handleidingen" bijgewerkt aan de hand van de nieuwe index.

04-09-2023 - Rechtzettende fiscale fiches - Bijkomende info

Met betrekking tot de rechtzettende fiscale fiches die op 29/08/2023 werden gepubliceerd, moeten de personeelsleden geen actie ondernemen als ze hun belastingaangifte al hebben ingediend.

De FOD Financiën zal een bericht sturen naar de personeelsleden om hen te informeren dat hun fiscale aangifte gewijzigd is. Indien dit niet het geval is, kunnen de personeelsleden rechtstreeks contact opnemen met de FOD Financiën.

29-08-2023 - Rechtzettende fiscale fiches

Bij het opstellen van de fiscale fiches met betrekking tot de inkomsten voor 2022, ondervond onze leverancier een aantal problemen met de programmering van hun IT-toepassing.

Sommige van de berekende bedragen werden niet in de juiste rubrieken vermeld of onjuist weergegeven, of zelfs helemaal weggelaten.

Zo werd bijvoorbeeld het bedrag van de achterstallen twee keer hernomen, zowel op een fiscale fiche 281.12 als op een fiscale fiche 281.10. Er waren ook tegenstrijdigheden met betrekking tot de individuele rekeningen.

De meeste problemen zijn nu opgelost.

De rechtzettende fiscale fiches in PDF-formaat zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC en op Galop Lite voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

24-08-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De aangifte van de bedrijfsvoorheffing (FinProf) voor 08/2023 is gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
De verschillende bestanden zijn beschikbaar in map 5XXX_FinalRunWedde_FinProf202308_20230824A.zip.
De betaling moet uiterlijk op 12/09/2023 worden uitgevoerd.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 108