Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

27-11-2020 - Update: Rechtzettend mod9bis 10/2020 - Mise à jour: mod9bis rectificatif 10/2020

Wij verwijzen naar onze communicatie van 26/11 op de startpagina van onze website www.ssgpi.be "Rechtzettend mod9bis 10/2020" en naar de gelijknamige mailing die u hiertoe werd overgemaakt.

Hierin werd toegelicht dat wegens het uitvallen van een server het rechtzettend mod9bis van 10/2020 niet tijdig werd opgeladen in de loonmotor Themis (het betreft de rechtzettingen met betrekking tot de onregelmatige prestaties van 10/2020 of voorgaande maanden), waardoor deze niet verwerkt konden worden.

De positieve regularisaties van dit rechtzettend mod9bis zullen niet uitbetaald kunnen worden op 27/11/2020, maar wel op 18/12/2020 (en dus niet op 30/12/2020 zoals in bovengenoemde communicatie en mailing werd meegedeeld).

Het SSGPI zal derhalve de betaaldatum op het betaalbestand vervroegen naar 18/12/2020 (in plaats van 30/12/2020).
Gelieve hier rekening mee te houden bij de uitvoering van dit betaalbestand.
 
De negatieve regularisaties zullen het voorwerp uitmaken van een schuldbrief.

Wij danken u voor uw medewerking.

27-11-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De PCAL-bestanden werden bewaard in de beveiligde toepassing FINDOC.

27-11-2020 - Publicatie nota en FAQ eindejaarstoelage

De volgende nota en FAQ werden gepubliceerd op onze website in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":
   - Eindejaarstoelage 2020
   - Eindejaarstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen

26-11-2020 - Rechtzettend mod9bis 10/2020

Wegens het uitvallen van een server werd het rechtzettend Model9bis van oktober 2020 voor alle politiezones en federale eenheden niet tijdig opgeladen in de loonmotor Themis.

Dit heeft spijtig genoeg tot gevolg dat de rechtzettingen met betrekking tot de onregelmatige prestaties van de maand oktober 2020 (wat de overuren betreft gaat het over de referentieperiode september-oktober 2020) of met betrekking tot de voorgaande maanden niet verwerkt konden worden.

Dit betekent dat de positieve regularisaties die opgenomen waren in het rechtzettend Model9bis niet uitbetaald zullen worden op 27 november 2020 maar slechts op 30 december 2020.

De negatieve regularisaties daarentegen zullen het voorwerp uitmaken van een schuldbrief.

Voor een aantal werkgevers werd het origineel Model9bis niet tijdig opgeladen. Deze werkgevers werden hiervan reeds op de hoogte gebracht.

De uitbetaling van de onregelmatige prestaties van oktober 2020 (overuren: referentieperiode september – oktober) in de maand december 2020 is evenwel in overeenstemming met de statutaire regels aangezien de toepasselijke wettelijke bepalingen bepalen dat deze onregelmatige prestaties betaald dienen te worden in de tweede maand die volgt op de maand waarin het personeelslid deze prestaties heeft geleverd [zie artikel XI.III.6 §4 RPPol (toelage voor weekend-, nachtprestaties en prestaties op een feestdag), artikel XI.III.8 §3 RPPol (toelage voor bijkomende prestaties), artikel XI.III.10 §3 RPPol (toelage bereikbaar en terugroepbaarheid), artikel XI.III.11 §3 RPPol (toelage ononderbroken dienst > 24 uur), artikel XI.IV.5 RPPol (dagelijkse vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten), artikel XI.IV.123 §3 RPPol (maaltijdvergoeding)].

Wij willen ons verontschuldigen voor het eventuele ongemak dat dit teweegbrengt.

Wij zouden u vriendelijk willen vragen om deze boodschap over te brengen aan de personeelsleden van uw politiezone/federale eenheid.

24-11-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode november 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

23-11-2020 - Communicatie cel Boekhouding

De communicatie van de cel Boekhouding "Wedde van december 2020 - Uitvoeringsdatum" werd gepubliceerd in de rubriek "Boekhouding".

23-11-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor oktober 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor november 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

20-11-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van november 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 27/11/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonfiches zullen op dinsdag 24/11 gepubliceerd worden op GALoP Lite.

18-11-2020 - Federaal Contact Center

Ter herinnering: Het Federal Contact Center (0800/99 271) is uitzonderlijk voor onbepaalde tijd niet telefonisch bereikbaar. 
Je kan jouw vraag via e-mail sturen naar federal.contactcenter@police.belgium.eu.

Een vraag of een melding voor het Covid-19 Contact Center?
  • NL : 02/642 66 76;
  • FR : 02/642 66 75;
  • Maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur;
  • 's Avonds en in het weekend is de permanentie verzekerd door de Directie van de operaties van bestuurlijke politie (DGA/DAO) op 02/642 63 81, maar alleen voor meldingen (verdachte of bevestigde gevallen van Covid-19) en niet voor statutaire vragen.
  • Per e-mail: federal.contactcenter@police.belgium.eu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 59