Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

26-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

26-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Publicatie van de wedden van de maand juli 2021 controleren op FinDoc


De bestanden in verband met de run van de wedden voor de maand juli 2021 werden vorige vrijdag, de 23/07/2021 op FinDoc gepubliceerd. Omwille van een gebrek aan plaats op FinDoc werd de publicatie tijdelijk geblokkeerd. Alvast bedankt om te controleren dat u nu zoals gewoonlijk, over alles beschikt. Als het toch niet het geval zou zijn, mogen wij u vragen om ons zo rap mogelijk te verwittigen zodat wij indien nodig de bestanden opnieuw kunnen publiceren. Gelieve dan het nummer van de zone door te geven.


23-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van juli 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/07/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 27/07 gepubliceerd in GALoP Lite.

19-07-2021 - Budgettaire module

De nieuwe versie van de budgettaire module werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".

19-07-2021 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

Op donderdag 22/07 zal Satelliet Noord uitzonderlijk niet bereikbaar zijn wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

15-07-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk van de " Presentiegelden - Selectiecommissie" van de "Handleiding financiële personeelsadministratie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing:
Het hoofdstuk werd gewijzigd wegens de publicatie van het koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de aanwijzing in het mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie van een kandidaat die geen personeelslid is van de politiediensten en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent (BS 14-06-2021).

14-07-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk van de "Begrafenisvergoeding" van de "Handleiding financiële personeelsadministratie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing:
Het hoofdstuk werd gewijzigd wegens de publicatie van het KB van 24 juni 2021 tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor begrafeniskosten bij overlijden van een personeelslid in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (BS 7 juli 2021).

06-07-2021 - Onbeschikbaarheid Themis Productie

Op maandag 12/07/2021 zal Themis Productie niet beschikbaar zijn tussen 18u en 19u.

25-06-2021 - Update uitbetaling formulieren 081

Bij de wedderun van juni werden in totaal 6803 formulieren 081 verwerkt die betaald zullen worden samen met de wedde van juni op 29/6 (of juli voor de voorafbetaalden). Het betreft uitsluitend automatisch berekende formulieren 081.

Met 6803 verwerkingen, bedoelen we het aantal verwerkte formulieren 081, dus niet het aantal personeelsleden dat een uitbetaling zal ontvangen eind juni.

Daarnaast is het ook mogelijk dat een personeelslid bijvoorbeeld 4 formulieren 081 heeft ingediend – allen automatisch berekend – maar dat er daarvan bijvoorbeeld slechts 1 wordt uitbetaald eind juni. In dat geval zullen de overige ingediende formulieren behandeld worden bij een volgende wedderun.

Er rest het SSGPI nog een groot aantal te behandelen formulieren 080/081. We doen er alles aan om deze zo snel mogelijk te verwerken. Om deze reden kunnen we helaas niet ingaan op individuele vragen omtrent de stand van zaken van de verwerking van de formulieren.  

De behandeling van de manuele berekeningen zal pas starten nadat alle automatisch berekende formulieren zijn verwerkt. Ook hier kunnen we niet ingaan op individuele vragen van de personeelsleden omtrent de verwerking, de uitbetaling en/of de timing.

25-06-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 67