Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

12-02-2019 - Publicatie nota

De nota "Verwijdering bepaalde formulieren op www.ssgpi.be" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

08-02-2019 - Publicatie nota

De nota "Verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor woon-werkverkeer" werd gepubliceerd onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ". 

31-01-2019 - Wijziging formulier

De gewijzigde versie van het formulier L-124 werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Formulieren". Gelieve vanaf heden deze versie te gebruiken.

29-01-2019 - Publicatie nota

De nota "Vierdagenweek met premie - Inhouding persoonlijke en patronale pensioenbijdrage" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

29-01-2019 - Nieuwe procedure versturen Mod9bis

OPGELET: Vanaf januari 2019 zullen de functionaliteiten "Mod9bis verzenden" en "Verzenden van rechtzettingen" niet meer beschikbaar zijn via het profiel "Alles" in GALoP.
Een personeelslid met een profiel "Alles" kan dan niet langer het maandelijkse Mod9bis of de bijhorende rechtzettingen versturen. Dit kan enkel met het nieuwe profiel dat hiervoor aangemaakt werd en toegekend dient te worden.
Klik hier voor meer informatie.

28-01-2019 - Publicatie nota's

De volgende nota's werden gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Dienstnota's en FAQ":
     - Begrafenisvergoeding 2019
     - Voordelen van alle aard - De toekenning van geschenken of premies voor welbepaalde gebeurtenissen – Vrijgestelde bedragen

25-01-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor december 2018 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor januari 2019.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

25-01-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van januari 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-01-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 28/01 gepubliceerd op Portal.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 39