Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

25-10-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode oktober 2019 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

25-10-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor september 2019 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor oktober 2019.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

25-10-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van oktober 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-10-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 28/10 gepubliceerd op Portal.

04-10-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "233_Personeelslid afkomstig van het veiligheidskorps (VKCS)" werd gepubliceerd in de rubriek "Loonmotor/ Werkinstructies".

27-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode september 2019 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

27-09-2019 - Publicatie FAQ

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

24-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van september 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 27-09-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op woensdag 25/09 gepubliceerd op Portal.

19-09-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 27/9.
De loonbonnen van de COT zullen op woensdag 25/9 beschikbaar zijn in Portal.

19-09-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "Beveiligingsassistent (BAC)" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Loonmotor, Werkinstructies".

12-09-2019 - Werkinstructie

De werkinstructie "Vrijwilliger" werd gepubliceerd op onze website, onder de rubriek "Loonmotor, Werkinstructies".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 45