Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

05-06-2020 - Themis onbeschikbaar

Ingevolge de verhuizing van de servers die voor dit weekend gepland staat, zal de firma een volledige back-up van het systeem moeten maken.
Als gevolg daarvan hebben we net vernomen dat Themis vanaf deze vrijdagmiddag 12u en gedurende het hele weekend niet meer toegankelijk zal zijn.
U wordt op de hoogte gebracht zodra de werkzaamheden zijn voltooid en het systeem weer toegankelijk is.

02-06-2020 - Bericht voor de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op woensdag 3, vrijdag 5 en maandag 8 juni zal Satelliet WEST telefonisch niet bereikbaar zijn.

27-05-2020 - Raadplegingen documenten SSGPI via GALoP Lite

Weddefiches en fiscale fiches op GALoP Lite

De weddefiches (wedde en vaste toelagen en vergoedingen) en fiscale fiches van alle personeelsleden van de geïntegreerde politie kunnen sinds vrijdag 08-05-2020 via GALoP Lite geraadpleegd worden. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn eigen fiches via het icoon « Wedden- en fiscale fiches » op het startscherm.
Voor de beheerders van het SSGPI en de HR-verantwoordelijken van de eenheden en zones werd een nieuw menu ontwikkeld. Iedereen met specifieke toegangsrechten via Portal zou dezelfde toegangen moeten hebben via GALoP Lite. Het SSGPI is verantwoordelijk voor het beheer van deze rechten. Klik hier voor meer informatie aangaan de raadpleging van de wedde- en fiscale fiches voor je personeel indien je beheerder bent. 

Geen nieuwe fiches meer op Portal

Het ter beschikking stellen van de documenten via GALoP Lite heeft het doorsturen van de bestanden naar Portal/PolInfo/Mijn persoonlijke gegevens stopgezet. Alle nieuwe documenten die sinds 08-05-2020 aangemaakt werden zijn dus enkel beschikbaar op GALoP Lite. Vanaf die datum wordt Portal niet meer geupdated.
We raden u dus ten strengste aan de wedde- en fiscale fiches enkel via GALoP Lite te raadplegen. De link Portal/PolInfo/Mijn persoonlijke gegevens is dus onnodig geworden en zal eerstdaags na een laatste rappel verwijderd worden.

20-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele aangifte van het 1e kwartaal van 2020 werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC, evenals de PCAL-bestanden.

20-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor april 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor mei 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

20-05-2020 - Stand van zaken 080/081

Het SSGPI ontvangt veel vragen over de datum van publicatie aangaande de e-formulieren 080/081.  
Wij beschikken echter op dit ogenblik nog niet over een concrete datum van publicatie.  
Het SSGPI is volop aan het werken aan de automatisatie van de verwerking van de formulieren en aan de update van het e-formulier.  
Wij houden u op de hoogte van zodra wij over concrete informatie beschikken.

19-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van mei 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/5/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 25/5 gepubliceerd op GALoP Lite.

18-05-2020 - Bericht voor de politiezones en eenheden van Satelliet West

Satelliet West zal op dinsdag 19 en woensdag 20 mei uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zijn.
Bedankt voor uw begrip.

14-05-2020 - Publicatie nota

De nota "Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2019" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

14-05-2020 - Publicatie activiteitenverslag 2019

Het activiteitenverslag 2019 van het SSGPI werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Over ons".
Alle reacties en/of suggesties in verband met dit activiteitenverslag zijn welkom. Ze kunnen overgemaakt worden aan het bureau Communicatie van het SSGPI via ssgpi.cc.com@police.belgium.eu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 53