Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

19-04-2019 - Handleiding financiële personeelsadministratie

De volgende hoofdstukken van de Handleiding financiële personeelsadministratie werden aangepast:
   - De eindejaarstoelage
   - De vergoeding voor onderhoud van een politiehond

10-04-2019 - Fiscale fiches - Portal

De fiscale fiches worden momenteel gepubliceerd op Portal. Mogelijks zijn deze pas vanaf morgen 11/04 zichtbaar op Portal.
De fiscale fiches zijn eveneens sinds 12 februari beschikbaar op de website van My Minfin.

05-04-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar in FINDOC.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20190405A » (bijvoorbeeld: 5287_InastiRSVZ_20190405A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

29-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De fiscale fiches 281.25 (achterstallen) voor de periode maart 2019 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

22-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor februari 2019 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor maart 2019.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

21-03-2019 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van de wedde van maart 2019 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28-03-2019.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 26/03 gepubliceerd op Portal.

21-03-2019 - Activiteitenverslag 2017-2018

Het "Activiteitenverslag 2017-2018" werd gepubliceerd op onze website www.ssgpi.be, in de rubriek "Over ons".
Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom bij de dienst Communicatie van het SSGPI, via ssgpi.cc.com@police.belgium.eu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 41