Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

27-06-2022 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

Van alle formulieren F/L-081 die ons vóór de paasvakantie (05/04/2022) zijn overgemaakt, moeten enkel nog de dubbele trajecten, de multiroutes en de fouten worden verwerkt. Wij hopen deze te kunnen verwerken en betalen tegen de weddecyclus van augustus.

Wij herinneren u eraan dat het SSGPI geen stand van zaken kan geven over individuele dossiers aan de personeelsleden. Als de personeelsleden vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met hun personeelsdienst, die op haar beurt contact kan opnemen met het SSGPI voor meer informatie.

24-06-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-bestanden van de definitieve run van juni 2022 zijn beschikbaar gesteld op FinDoc, 5XXX_FinalRunTraitement_FinProf_Juni_20220624A.zip.
De werkgevers moeten de betaling van de bedrijfsvoorheffing uiterlijk op 15/07/2022 verrichten.

Herinnering:
De FinProf-aangifte wordt uitgevoerd door de firma Alight. De verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie moeten geen FinProf-aangifte indienen. Enkel de betaling volgens het betaalbewijs in pdf-formaat.

24-06-2022 - Publicatie nota

De nota "De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

In het kort:

Vanaf 1 april 2022 wijzigt de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid waardoor de personeelsleden met een laag en middeninkomen een hoger nettoloon zullen ontvangen.

Het SSGPI is in de weddecyclus juni 2022 overgegaan tot de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met terugwerkende kracht tot 1 april 2022.

23-06-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op dinsdag 28 juni is Satelliet West uitzonderlijk niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

21-06-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

21-06-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van juni werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/06/2022.

De FINPROF-bestanden zullen later verstuurd worden.

De loonfiches worden op vrijdag 24/06/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

21-06-2022 - Publicatie sectoraal akkoord

In het kader van het sectoraal akkoord en ingevolge de communicatie van DGSP, heeft het SSGPI via Findoc aan elke politiezone de personeelsleden met de loonschalen B4/B5, M4.1, Calog niv B (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) overgemaakt die gekend zijn op 31/12/2021 (met uitzondering van de personen in non-activiteit voorafgaand aan de pensionering (NAVAP).

De politiezones hebben tot uiterlijk 8 juli 2022 de tijd om eventuele opmerkingen over de overgemaakte informatie aan de bevoegde satelliet van het SSGPI mee te delen. In geval van betwisting zal samen met het SSGPI worden bepaald met hoeveel personeelsleden rekening moet worden gehouden bij de verdeling van de dotatie. Indien binnen de gestelde termijn geen reactie is ontvangen, worden de lijsten als definitief beschouwd.

20-06-2022 - Benamingen DmfA en PCAL-bestanden

Ingevolge de wijziging van de loonmotor verschillen de benamingen van de oorspronkelijke aangiften en de PCAL-bestanden ten opzichte van de oude. Om deze bestanden te kunnen publiceren en ze op FinDoc beschikbaar te stellen voor perioden vanaf het vierde kwartaal van 2021 zijn aanpassingen van de programma's nodig. Er zijn analyses aan de gang om ervoor te zorgen dat u ze zo snel mogelijk weer kunt bekomen.

17-06-2022 - Verschillen tussen de opgave 325 en de aangiften 274

Wij zijn er gisteren door Alight van in kennis gesteld dat in de Finprof-toepassing rechtzettende aangiften zijn uitgevoerd. Dit is een initiatief van hun kant om de verschillen tussen de opgave 325 en de aangiften 274 op te lossen.

Alle gegevens van Acerta voor berekeningen die van januari 2021 tot september 2021 zijn uitgevoerd, zijn overgebracht naar Alight. Sinds de Go Live van 10/2021 is Alight verantwoordelijk voor het indienen van de aangiften bedrijfsvoorheffing op het FinProf-platform. Zij zijn overgegaan tot de nodige rechtzettingen, maar zonder overleg met het SSGPI, in tegenstelling tot wat aanvankelijk was overeengekomen (aangifte van het bestand F27C door de werkgevers).

Wij hebben gevraagd om een extractie van de Belcotaxte verkrijgen voor alle werkgevers van de geïntegreerde politie, zodat deze via FinDoc beschikbaar gesteld kunnen worden, maar ook om ervoor te zorgen dat de overeenstemming nu voor iedereen opgelost is.

De instructies die wij hebben opgenomen in het bestand XXXX_DeclarationFiscale_20220601A.zip, via de communicatie van de cel  boekhouding, alsook de verschillende antwoord verzonden via e-mail door de boekhouders van het SSGPI, moeten niet worden uitgevoerd.

De aangiften die u op basis van het bstand F27C hebt ingediend, moeten op uw niveau worden geannuleerd om het evenwicht tussen de opgave 325 en de aangiften 274 te herstellen.

Wij verontschuldigen ons voor het veroorzaakte ongemak.

17-06-2022 - Downloaden FinProf-aangifte

Naar aanleiding van de fout bij het downloaden van de bestanden, die vandaag om 07u24 zijn gepubliceerd, zijn de FinProf-aangiften opnieuw naar FinDoc geüpload.
In de map XXXX_FinalRunFinProf_May2022_20220617A.zip vindt u het betaalbewijs in pdf-formaat met alle voor de maand mei 2022 berekende bedrijfsvoorheffing.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 85