Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

29-11-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De volgende bestanden werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC:
TH.ADRE
TH.BHCP
TH.BHCP
TH.EMPL

26-11-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor oktober 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor november 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

26-11-2021 - Procedure subsidieaanvraag NAVAP

Het Excelbestand op de website van het SSGPI, onder de rubriek "Uw wedde", "Simulatie - Wachtgeld NAVAP", Procedure voor subsidieaanvraag (zie 3e en 4e tabblad) NEW is bijgewerkt.

Met dit bestand kunt u de NAVAP-factuur, de NAVAP-subsidieaanvraag alsook een detacheringsfactuur opstellen.

Lees eerst de instructies in het 3e en 4e tabblad van het bestand.

Dit bestand werkt op basis van de BHCP's die vóór 10/2021 en ook na 10/2021 op FinDoc beschikbaar zijn gesteld.

Indien het bestand niet werkt, controleer dan het beveiligingsniveau van de macro's in uw Excel-versie.
In de macro-instellingen moet het vakje "Alle macro's inschakelen" aangevinkt zijn. Uw ICT-afdeling kan u helpen bij het configureren van de macro-instellingen van uw Excel-versie.

25-11-2021 - Themis onbeschikbaar

Om onderhoudsredenen zal Themis zaterdag 27/11 van 09u00 tot 12u00 niet beschikbaar zijn.

23-11-2021 - Lijst looncodes - economische code

De lijst van looncodes, met hun benaming, de koppeling met de economische codes en de GL-rekeningen, is te vinden op onze website, in de rubriek boekhouding \ FAQ.
Hier vindt u de verschillende looncodes die van toepassing zijn bij de berekening van de wedden.
Specifieke economische codes voor de personeelsleden in NAVAP en GESCO-personeelsleden (gesubsidieerde contractuelen) zijn opgenomen in de kolommen Werknemers in NAVAP en Gesco-Werknemers.

23-11-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van november 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/11/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen.

De FINPROF-bestanden zijn momenteel nog niet beschikbaar.

De loonbonnen worden op donderdag 25/11 gepubliceerd in GALoP Lite.

09-11-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De draft-run bestanden zijn gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

Voor deze draft-run, zijn er 2 bestanden om rekening mee te houden:

    XXXX_DraftRun_20211107A.zip
    XXXX_DraftRun_20211109A.zip

Vanaf nu zult u aan het begin van elke week een bestand terugvinden met de PDE's en PC0's die van NGA komen.
Even later, de BHCP en CNTL-bestanden zoals u ze kent.

08-11-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: punt 4.2: aanpassing van de bedragen van de werkbonus van toepassing sinds 1/9/2021.

08-11-2021 - Aangifte bedrijfsvoorheffing 10/2021

Wij hebben van Alight de bevestiging gekregen dat de Finprof-aangifte met succes is opgeladen.

U kunt de bedrijfsvoorheffing betalen via de hieronder vermelde gebruikelijke inningsdiensten (in tegenstelling tot wat vermeld staat op het betalingsborderel gepubliceerd op FinDoc op 29/10/2021).

De vertraging bij het opladen van de FinProf-aangifte is te wijten aan het feit dat 2 politiezones de aangifte van de bedrijfsvoorheffing reeds in de FinProf-toepassing hadden uitgevoerd, in tegenstelling tot de publicatie van de infoflash van 29/10/2021, waarin wij u hadden meegedeeld deze aangifte niet langer uit te voeren op uw niveau. Dit blokkeerde het opladen van de meervoudige aangifte voor de hele geïntegreerde politie (fout van dubbele aangifte voor 2 werkgevers).
Nadat met deze twee politiezones contact werd opgenomen voor bevestiging, werden hun aangiften uit het xml-bestand verwijderd, zodat de aangifte voor de gehele geïntegreerde politie kon worden opgeladen.  De twee betrokken politiezones zijn in orde met deze aangifte en hoeven geen verdere specifieke stappen te ondernemen.

Gelieve in de toekomst geen manuele aangiften meer te doen van de bedrijfsvoorheffing om de meervoudige aangifteprocedure niet te blokkeren voor de hele geïntegreerde politie.

NL

Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
IBAN: BE96 6792 0022 7905
POST
FOD Financiën - AAII Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
Gaston Crommenlaan 6 - bus 278
9050 Ledeberg


DE

Team Eupen
IBAN: BE15 6792 0025 9530
POST
FOD Financiën - AGPR Team Eupen
Avenue du Prince de Liège 133 - bus 100
5100 Jambes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 72