Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

22-09-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor augustus 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor september 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-09-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van september 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/09/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonfiches zullen op vrijdag 25/9 gepubliceerd worden op GALoP Lite.

21-09-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/09.
De loonbonnen worden op 25/09 gepubliceerd op GALoP Lite.

21-09-2020 - Onbeschikbaarheid Themis

Aanstaande zaterdag 26 september van 09u00 tot 15u00 is Themis om onderhoudsredenen niet beschikbaar.  Er zullen verschillende beveiligingsupdates worden uitgevoerd.

21-09-2020 - GALoP Lite - Toegang loonfiches

De nota "GALoP Lite - Toegang tot loonfiches" en het bijhorende formulier "GALoP Lite - Toegang loonfiches" werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ" en "Formulieren". 

21-09-2020 - Publicatie FAQ

De FAQ "Competentieontwikkelingstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

17-09-2020 - Ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Wegens onderhoud aan de hoogspanningscabine in het Complex Groendreef op dinsdag 22/09, zal Satelliet West die dag telefonisch niet bereikbaar zijn.

10-09-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De PCAL-bestanden werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

04-09-2020 - Budgettaire module

De nieuwe versie van de budgettaire module werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Volgens de voorspelling van het Planbureau van 1/9/2020 zal de indexatie plaatsvinden in oktober 2021 in plaats van februari 2022.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 57