Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Formulieren
Document Titel
086-F-L.pdf Aanvraag van een begrafenisvergoeding
087-F-L.pdf Aanvraag tot tegemoetkoming van de Staat in de begrafeniskosten
088-F.pdf Kostennota - Arbeidsongevallen - Beroepsziekten
088-L.pdf Maandelijkse kostennota - Arbeidsongevallen - Beroepsziekten - Verplaatsingskosten en verblijfskosten
095-F.pdf Aanvraag terugbetaling diergeneeskundige zorgen
096-F-L.pdf Maandelijkse aanvraag geldelijke rechten voor gedetacheerden "Art. 96" en gelijkgestelden
097-F.pdf Maandelijkse kostennota erelonen geneesheren, dierenartsen en tandartsen medische dienst
099-F.pdf Trimestriële kostennota erelonen erkende artsen
119-F-L.pdf Arbeidsongeschiktheid
120-F.pdf Verklaring voor het openen of sluiten van de rechten op toelagen en vergoedingen
120-L.pdf Verklaring voor het openen of sluiten van de rechten op de weddebijslagen, toelagen en vergoedingen
120-L - COT.pdf Verklaring voor het openen of sluiten van het recht op de competentieontwikkelingstoelage
121-F-L.pdf Verklaring voor het openen of sluiten EN voor het tijdelijk opheffen of heropenen van het recht op de maandelijkse vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten
124-L.pdf Bericht van wijziging inzake arbeidsrelatie
126-L.pdf Presentiegelden voor de leden van de Politieraad
127-F-L.pdf Verklaring voor het (tijdelijk) openen of (tijdelijk) sluiten van de toelage - medewerker van het secretariaat van de vaste commissie van de lokale politie (VCLP)
128-F.pdf Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Federale politie
128-L.pdf Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Lokale politie
129-F-L.pdf Attest aanvullend vakantiegeld voor een schoolverlater
130-L.pdf Bericht inzake loopbaanincidenten
1 | 2 | 3 | 4