Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Formulieren
Document Titel
022-F - Intern.pdf Toelage voor leeropdrachten interne personeelsleden
023-F.pdf Toelage voor leeropdracht externe gastdocent niet BTW-plichtig en niet zelfstandig
024-F.pdf Terugbetalingsaanvraag medische kosten van invaliden in vredestijd (IVT)
029-F-L.pdf Aanvraag voor tegemoetkoming van de Staat in de vervoerskosten, gemaakt voor verplaatsingen van de verblijfplaats naar de plaats van het werk
030-F-L.pdf Bericht van rechtzetting voor prestatiegebonden toelagen en vergoedingen
036-F-L.pdf Vergoeding politiehond - Verklaring over het vervullen van de toekenningsvoorwaarden
036-F-L - Advies dierenarts.pdf Vergoeding politiehond - Verklaring over het vervullen van de toekenningsvoorwaarden
036-F-L - Advies selectiecommissie.pdf Vergoeding politiehond - Verklaring over het vervullen van de toekenningsvoorwaarden
040-F-L.pdf Vergoeding voor het herbergen van een politiehond van de Staat/politiezone
042-F-L.pdf Aanvraag van een vergoeding voor het gebruik van de eigen fiets
043-F-L.pdf Maandelijkse aanvraag van de fietsvergoeding
044-F-L.pdf Zendingsaanvraag
046-F-L.pdf Aanvraag van de verhuisvergoeding
049-F-L.xls Kostennota - Tijdelijke opdracht in het buitenland
049-F-L-Handleiding.pdf F-L-049 - Handleiding elektronische kostennota buitenland
074-F-L.pdf Luchtvaartprestaties
076-F-L.pdf Dagelijkse toelage/vergoeding voor gedetacheerde of ter beschikking gestelde personeelsleden
079-F-L.pdf Verklaring voor het tijdelijk opheffen of heropenen van de rechten
080-F-L.pdf Aanvraag voor het gebruik van persoonlijke vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer
081-F-L.pdf Kostenstaat voor het gebruik van persoonlijke vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer
1 | 2 | 3 | 4