Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones voor het jaar 2023 en 2024 10/11/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus - November 2022 10/11/2022
Index Verhoging van de index vanaf december 2022 10/11/2022
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Derde fase 28/10/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig tijdens een wachtdienst 26/09/2022
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2022 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 22/09/2022
Geldelijke anciënniteit Formulier – Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie 09/09/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - augustus 2022 25/08/2022
Index Verhoging van de index vanaf september 2022 25/08/2022
Sociale bijdragen De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022 24/06/2022
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022 01/06/2022
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2021 – Aanslagjaar 2022 01/06/2022
Sociale bijdragen Sociale inhoudingen_Overzicht.xls 17/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - mei 2022 09/05/2022
Index Verhoging van de index vanaf juni 2022 09/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 – Prestaties 2021 06/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 06/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - april 2022 22/04/2022
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2022 17/03/2022
Index Verhoging van de index vanaf april 2022 17/03/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 19