Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2023 08/12/2023
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2023 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 08/12/2023
Index Verhoging van de index vanaf december 2023 13/11/2023
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - November 2023 13/11/2023
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing - Periode 01-10-23 tot 31-12-23 27/10/2023
Betaling Sectoraal akkoord 2022 – Herwaardering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering 25/09/2023
Vergoedingen Nota Aanpassing kilometervergoeding - periode 01-07-23 tot 30-09-23 31/07/2023
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Verhoging van de (patronale) solidariteitsbijdrage voor de vanaf 1 juli 2023 aangekochte, geleasede of gehuurde dienstvoertuigen 21/06/2023
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - Verhoging van het maximumbedrag van de forfaitaire vermindering en toevoeging van een nieuw loonplafond vanaf 1 juli 2023 12/06/2023
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023 11/05/2023
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2022 – Aanslagjaar 2023 11/05/2023
Vakantiegeld Vakantiegeld 2023 - Prestaties 2022 08/05/2023
Vakantiegeld Vakantiegeld 2023 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 08/05/2023
Vergoedingen Aanpassing kilometervergoeding - periode 01-04-23 tot 30-06-2023 13/04/2023
Presentiegelden Jaarlijkse aangifte RSVZ - 2023 31/03/2023
CALog Contractuele personeelsleden – Arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting – Gewaarborgd loon 09/03/2023
Geldelijke anciënniteit Het in aanmerking nemen van voorgaande diensten voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding bij de geïntegreerde politie 07/03/2023
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Lijst van instellingen type 1 en 2_vanaf 08-12-2022.xls 07/03/2023
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Lijst van instellingen type 1 en 2_vanaf 1-12-2008 - 07-12-2022.xls 07/03/2023
Woon-werkverkeer Structurele detachering – Het gebruik van een privé-voertuig – Vermelding van de forfaitaire maandelijkse vergoeding op de fiscale fiche 281.10 03/03/2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 21