Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Sociale bijdragen Overzicht socialezekerheidsbijdragen vanaf 2023.xlsx 07/02/2023
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2023 02/02/2023
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor 2023 01/02/2023
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2023 01/02/2023
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2023) 05/01/2023
Toelagen Prestatiegebonden toelagen - Controles op basis van indicatoren Bepaling van de norm voor 2023 03/01/2023
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing 14/12/2022
Maaltijdcheques De toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie – De inhouding van de werknemersbijdrage 09/12/2022
Index Verhoging van de index vanaf januari 2023 09/12/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - december 2022 09/12/2022
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2022 05/12/2022
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 05/12/2022
Arbeidsongevallen Aanpassing van het formulier FL-004 – Arbeidsongeval 28/11/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones voor het jaar 2023 en 2024 10/11/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus - November 2022 10/11/2022
Index Verhoging van de index vanaf december 2022 10/11/2022
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Derde fase 28/10/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig tijdens een wachtdienst 26/09/2022
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2022 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 22/09/2022
Geldelijke anciënniteit Formulier – Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie 09/09/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 20