Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 27/11/2020
Formulieren Het gebruik van het formulier FL-002 12/11/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Pensioenoverzicht 12/11/2020
Betaling Lokale politie – Wedde december – Uitvoeringsdatum – Fiscale en parafiscale gevolgen 12/11/2020
Vergoedingen Fietsleasing 04/11/2020
Bedrijfsvoorheffing Fiscaal identificatienummer – Vermelding op de fiscale fiche – Inkomstenjaar 2020 (Aanslagjaar 2021) 05/10/2020
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 21/09/2020
Betaling GALoP Lite - Toegang tot loonfiches 21/09/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Statutarisering – DIMONA-Out 08/09/2020
Vergoedingen Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer – Fietsvergoeding 01/07/2020
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Tweede fase 25/06/2020
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2019 14/05/2020
Toelagen Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties (uren uitgevoerd in het weekend, op een feestdag of tijdens de nacht en bijkomende prestaties) en de toelagen voor het CALog-personeelslid dat de functie uitoefent van bijzondere rekenplichtige 13/05/2020
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Prestaties 2019 23/04/2020
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 23/04/2020
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2019 – Aanslagjaar 2020 10/04/2020
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020 10/04/2020
Presentiegelden Jaarlijkse aangifte RSVZ 06/04/2020
Sociale bijdragen Sociale inhoudingen_Overzicht 06/04/2020
Pensioenen Aanvullend pensioen (federale tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie 26/03/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 16