Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021 09/04/2021
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2020 – Aanslagjaar 2021 09/04/2021
Competentieontwikkelingstoelage Het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de CALog-personeelsleden 25/03/2021
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2021 11/02/2021
Woon-werkverkeer Het e-formulier FL-080 - Aanvraag tot toelating om zijn persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel te gebruiken voor het woon-werkverkeer – Toevoegen van stavingstukken 10/02/2021
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2021 03/02/2021
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2021 05/01/2021
Woon-werkverkeer Het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk (Covid-19) 05/01/2021
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2021) 30/12/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Online raadpleging van het pensioenoverzicht 30/12/2020
Vergoedingen De vergoeding in het kader van de coronacrisis voor het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de gewone plaats van het werk - Verduidelijkingen in verband met de e-formulieren FL-080 en FL-081 23/12/2020
Woon-werkverkeer Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de plaats van het werk – Nieuwe e-formulieren FL-080 en FL-081 16/12/2020
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2020 27/11/2020
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 27/11/2020
Formulieren Het gebruik van het formulier FL-002 12/11/2020
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Pensioenoverzicht 12/11/2020
Betaling Lokale politie – Wedde december – Uitvoeringsdatum – Fiscale en parafiscale gevolgen 12/11/2020
Vergoedingen Fietsleasing 04/11/2020
Bedrijfsvoorheffing Fiscaal identificatienummer – Vermelding op de fiscale fiche – Inkomstenjaar 2020 (Aanslagjaar 2021) 05/10/2020
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 21/09/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 19