Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2019 17/01/2019
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2019 17/01/2019
Onregelmatige prestaties Cumulverbod tussen de toelagen voor onregelmatige prestaties en de loonschalen O7, O8 en de loonschalen verbonden aan de klasse 4 en 5 16/01/2019
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2019) 20/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 11/12/2018
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2018 30/11/2018
Presentiegelden De berekening van de presentiegelden door het SSGPI – verkiezing en installatie van nieuwe politieraden van de meergemeentepolitiezones 30/11/2018
CALog Verplichte documenten bij de aanwerving van een personeelslid - Lokale politie 11/10/2018
Formulieren Aanpassing van het formulier F-L-119 - Arbeidsongeschiktheid - ERRATUM 10/10/2018
Toelagen Terbeschikkingstelling van ICT-devices en abonnementen – Voordelen van alle aard – Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2018 10/10/2018
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2018 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 24/09/2018
Index Verhoging van de index vanaf oktober 2018 17/09/2018
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus 17/09/2018
Formulieren Aanpassing van het formulier L-130 – Bericht inzake loopbaanincidenten 10/07/2018
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2017 25/06/2018
Betaling Politiebegroting 2019 05/06/2018
Formulieren Formulier F-022 24/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 04/05/2018
Vakantiegeld Vakantiegeld 2018 - prestaties 2017 04/05/2018
CALog Nieuwe opzeggingstermijnen bij ontslag van contractuele personeelsleden door de werkgever tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling 26/04/2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 16