Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2019 04/12/2019
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2019 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 04/12/2019
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 27/09/2019
Loopbaanincidenten Deeltijdse loopbaanonderbreking – (vrijwillige) Vierdagenweek – Contractueel personeelslid – Deeltijdse Arbeid – RVA – ERRATUM 18/07/2019
Betaling End of life CDVU 02/07/2019
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Eerste fase 26/06/2019
Betaling Schuldvorderingen van de lokale politiezone jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid jegens de lokale politie – Toepasselijke verjaringsregels 23/05/2019
Betaling Schuldvorderingen van de federale politie jegens het personeelslid en schuldvorderingen van het personeelslid jegens de federale politie – Toepasselijke verjaringsregels 23/05/2019
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomsten 2018 17/05/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 30/04/2019
Vakantiegeld Vakantiegeld 2019 – Prestaties 2018 30/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiche 281.10 (inkomstenjaar 2018) – Foutieve bedragen hernomen in rubriek 17a) « Bijdragen in de reiskosten – Openbaar gemeenschappelijk vervoer” – Rechtzettende fiscale fiches 281.10 16/04/2019
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2018 – Aanslagjaar 2019 09/04/2019
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019 09/04/2019
Woon-werkverkeer Het gebruik van een persoonlijk voertuig voor het woon-werkverkeer wegens een onregelmatig uurrooster of prestaties in continudienst – Formulier FL-080 en FL-081 – Richtlijnen 28/03/2019
Formulieren Verwijdering van bepaalde formulieren op www.ssgpi.be 12/02/2019
Woon-werkverkeer Verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor woon-werkverkeer 2019 08/02/2019
Sociale bijdragen Vierdagenweek met premie - Inhouding persoonlijke en patronale pensioenbijdrage 30/01/2019
Toelagen Voordelen van alle aard - De toekenning van geschenken of premies voor welbepaalde gebeurtenissen – Vrijgestelde bedragen 28/01/2019
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2019 28/01/2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 16