Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - maart 2022 17/03/2022
Bedrijfsvoorheffing Bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing – Een echtgescheiden, feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden personeelslid met één of meer kinderen ten laste 17/02/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones - Uitstel van de aanpassing 26/01/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 2022 14/01/2022
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 14/01/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2022 14/01/2022
Index Verhoging van de index vanaf februari 2022 14/01/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - januari 2022 14/01/2022
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2022 03/01/2022
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2022) 23/12/2021
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 10/12/2021
Eindejaarstoelage De berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid op de eindejaarstoelage 02/12/2021
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2021 02/12/2021
Betaling Nieuwe loonmotor 2PAY - Overzicht van de wijzigingen 20/10/2021
Index Verhoging van de index vanaf oktober 2021 20/09/2021
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 20/09/2021
Lage lonen Berekening van de lage lonen - werkbonus - september 2021 20/09/2021
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiche - Inkomsten 2020 07/06/2021
Vakantiegeld Vakantiegeld 2021 – Prestaties 2020 05/05/2021
Vakantiegeld Vakantiegeld 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 05/05/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 19