Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Sociale bijdragen Studentenjobs – contingent van 475 arbeidsuren 20/01/2017
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2016 - Veel gestelde vragen - Antwoordelementen 21/12/2016
Formulieren Opsplitsing van het formulier FL-120 in 2 nieuwe formulieren F-120 en L-120 09/02/2017
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 27/02/2009
Toelagen Toepassing van artikel XII.XI.22 RPPol – Berekening toelage voor dienstprestaties verricht op een zaterdag, zondag, feestdag of tijdens de nacht of voor bijkomende prestaties, volgens de regels zoals bepaald door oorspronkelijke rechtspositieregeling 14/02/2008
Vakantiegeld Vakantiegeld 2009 en 2010 - Herberekening 23/05/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2014 – Prestaties 2013 05/05/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2010 – Prestaties 2009 10/05/2010
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2011 01/12/2011
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2013 04/12/2013
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2012 03/12/2012
CALog Maaltijdcheques - Overzicht van de openstaande negatieve bedragen - Procedure overmaking gegevens - Afhandeling maaltijdcheques door Themis 22/03/2010
Vergoedingen Cumul tussen de vergoeding voor telefoon en de terbeschikkingstelling van een GSM met abonnement 12/05/2006
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2014 10/02/2014
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2010 04/02/2010
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2011 01/02/2011
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2013 09/08/2013
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2012 27/04/2012
Sociale bijdragen Negatieven naar aanleiding van de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 26/10/2010
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2013) 01/01/2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 20