Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Formulieren Elektronisch overmaken van documenten 01/06/2017
Vakantiegeld Vakantiegeld 2017 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 09/05/2017
Vakantiegeld Vakantiegeld 2017 - prestaties 2016 04/05/2017
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2016 – Aanslagjaar 2017 25/04/2017
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017 25/04/2017
Sociale bijdragen Lokale politie - Feedbackbestanden van de RSZ - E-box 30/03/2017
Vergoedingen Dienstverplaatsing - Formulier FL-021 - Herinnering van de algemene principes 02/03/2017
Procedures Procedure lokale politie - Toelagen en vergoedingen - De vereiste stavingstukken 22/02/2017
Formulieren Opsplitsing van het formulier FL-120 in 2 nieuwe formulieren F-120 en L-120 09/02/2017
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2017 06/02/2017
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2017 25/01/2017
Sociale bijdragen Studentenjobs – contingent van 475 arbeidsuren 20/01/2017
Vergoedingen Elektrische fietsen, « Speed pedelecs » - fietsvergoeding 06/01/2017
Bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing langs elektronische weg - 2018 06/01/2017
Formulieren DPP_ATA (ex-GRG) – Toelagen en vergoedingen – Formulier F-120 28/12/2016
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2017 22/12/2016
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2016 - Veel gestelde vragen - Antwoordelementen 21/12/2016
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2017) 16/12/2016
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2016 30/11/2016
Index Verhoging van de index vanaf juli 2016 14/06/2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 16