Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Bedrijfsvoorheffing (Vrijwillige) Vierdagenweek – Berekening van de bedrijfsvoorheffing 28/07/2014
Sociale bijdragen De regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen – Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen – Werkgeversbijdragen 09/07/2014
Kinderbijslag Wijziging betaalbevoegdheid kinderbijslag 26/06/2014
Vakantiegeld Herberekening - Vakantiegeld 2009 en 2010 - Betaaldatum 17/06/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2009 en 2010 - Herberekening 23/05/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2014 – Prestaties 2013 05/05/2014
Sociale bijdragen Vervanging van personeelsleden die genieten van het stelsel van de (vrijwillige) vierdagenweek – Impact op de berekening van de werkgeversbijdrage 05/05/2014
Fiscale fiches Fiscale fiches – Inkomstenjaar 2013 , aanslagjaar 2014 30/04/2014
Betaling 'Findoc' - nieuwe naam voor de beveiligde toepassing 'VERA' 24/04/2014
CALog CALog – Stagiairs met het oog op een vaste benoeming – DMFAPPL - Aangifte - Stagiairs reeds in stageperiode vóór 1 januari 2014.pdf 21/02/2014
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2014 10/02/2014
Bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing langs elektronische weg - 2014 09/02/2014
CALog Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014 - Erratum 31/01/2014
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2014 23/01/2014
CALog CALog – Stagiairs met het oog op een vaste benoeming – DMFAPPL - Aangifte 21/01/2014
Betaling De bepaling van de geldelijke anciënniteit – Voorgaande diensten 20/01/2014
Toelagen Haard- en standplaatstoelage - Bedrag vanaf 01-01-2014 13/01/2014
Betaling Reglementaire feestdagen toegekend in 2014 - Bijlage 07/01/2014
Betaling Reglementaire feestdagen toegekend in 2014 07/01/2014
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2014) 20/12/2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 13