Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen - Controles op basis van indicatoren - Bepaling van de norm voor 2016 23/12/2015
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2016) 23/12/2015
Pensioenen - Capelo Overzicht CAPELO-afwezigheden - Enkel voor de statutaire personeelsleden 17/12/2015
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2015 09/12/2015
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 09/12/2015
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage - Baremische bevordering - Betaaldatum 2015 01/09/2015
Bedrijfsvoorheffing Vermindering van de bedrijfsvoorheffing 17/08/2015
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus 2015 17/08/2015
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomstenjaar 2014 29/06/2015
Sociale bijdragen Wijzigen, schrappen en creëren van een vestigingseenheid van een lokale politiezone - Vestigingseenheidsnummer 28/04/2015
Sociale bijdragen Wijzigen, schrappen en creëren van een vestigingseenheid van een lokale politiezone - Vestigingseenheidsnummer - Inlichtingenfiche 28/04/2015
Vergoedingen Het gebruik van een persoonlijke fiets voor een dienstverplaatsing 27/04/2015
Vakantiegeld Vakantiegeld 2015 - Prestaties 2014 23/04/2015
Fiscale fiches Fiscale fiches - Inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015 20/04/2015
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches - Inkomstenjaar 2014 - Aanslagjaar 2015 26/03/2015
Arbeidsongevallen Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte - ADDENDUM 26/02/2015
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard - Inkomsten 2015 28/01/2015
Sociale bijdragen Patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden bij de lokale politiezones - Herberekening 22/01/2015
Geldelijke anciënniteit Bepaling van de geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Adviesaanvraag 'Adviescommissie Geldelijke Anciënniteit' 20/01/2015
Arbeidsongevallen Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte 14/01/2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 14