Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Toelagen Terbeschikkingstelling van ICT-devices - Voordelen van alle aard - Nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2018 23/01/2018
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2018 20/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2018) 20/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 2017 – Fiscale gevolgen 19/12/2017
Bedrijfsvoorheffing Betaling van de wedde van december 2017 van de nabetaalde personeelsleden van de federale politie in december 2017 – Parafiscale gevolgen 19/12/2017
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2017 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 04/12/2017
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2017 04/12/2017
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2017 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 25/09/2017
Vergoedingen Verhoging van de kilometervergoeding van de fiets voor woon-werkverkeer 01/09/2017
Betaling Wedde december – Uitvoeringsdatum 02/08/2017
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomsten 2016 26/06/2017
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus 13/06/2017
Index Verhoging van de index vanaf juli 2017 08/06/2017
Formulieren Elektronisch overmaken van documenten 01/06/2017
Vakantiegeld Vakantiegeld 2017 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 09/05/2017
Vakantiegeld Vakantiegeld 2017 - prestaties 2016 04/05/2017
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2016 – Aanslagjaar 2017 25/04/2017
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017 25/04/2017
Sociale bijdragen Lokale politie - Feedbackbestanden van de RSZ - E-box 30/03/2017
Vergoedingen Dienstverplaatsing - Formulier FL-021 - Herinnering van de algemene principes 02/03/2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 16