Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2016 - Veel gestelde vragen - Antwoordelementen 21/12/2016
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2017) 16/12/2016
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2016 30/11/2016
Index Verhoging van de index vanaf juli 2016 14/06/2016
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus 2016 14/06/2016
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomstenjaar 2015 09/05/2016
Vakantiegeld Vakantiegeld 2016 – Prestaties 2015 02/05/2016
Fiscale fiches Elektronisch ter beschikking stellen aan de personeelsleden van de fiscale fiches - Inkomstenjaar 2015 - Aanslagjaar 2016 31/03/2016
Fiscale fiches Fiscale fiches - Inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016 31/03/2016
Toelagen Voordelen van alle aard 07/03/2016
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 22/02/2016
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2016 28/01/2016
CALog Outplacement – Wijzigingen vanaf 1 januari 2016 19/01/2016
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen - Controles op basis van indicatoren - Bepaling van de norm voor 2016 23/12/2015
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2016) 23/12/2015
Pensioenen - Capelo Overzicht CAPELO-afwezigheden - Enkel voor de statutaire personeelsleden 17/12/2015
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2015 09/12/2015
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 09/12/2015
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage - Baremische bevordering - Betaaldatum 2015 01/09/2015
Bedrijfsvoorheffing Vermindering van de bedrijfsvoorheffing 17/08/2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 15