Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Vakantiegeld Vakantiegeld 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 23/04/2020
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2019 – Aanslagjaar 2020 10/04/2020
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020 10/04/2020
Presentiegelden Jaarlijkse aangifte RSVZ 06/04/2020
Pensioenen Aanvullend pensioen (federale tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie 26/03/2020
Index Verhoging van de index vanaf april 2020 19/03/2020
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus 19/03/2020
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2020 05/02/2020
Vergoedingen De fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor het jaar 2020 05/02/2020
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2020 05/02/2020
Pensioenen - Capelo Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) 29/01/2020
Dienstvoertuigen Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Belastbaar voordeel alle aard – Nieuwe regelgeving – Valse hybrides 31/12/2019
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2020) 20/12/2019
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2020 18/12/2019
Formulieren DPP-ATA – Toelagen en vergoedingen – Formulier FL-120 en FL-121 16/12/2019
Toelagen Structurele detachering – Openen van toelagen en vergoedingen – Seining naar het SSGPI 04/12/2019
Loopbaanincidenten Het stelsel van verminderde prestaties wegens langdurige medische ongeschiktheid 04/12/2019
Toelagen De weddebijslag voor de uitoefening van een hoger ambt – Toepassing van artikel XI.II.3 lid 4 RPPol 04/12/2019
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2019 04/12/2019
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2019 - Vaak gestelde vragen - Antwoordelementen 04/12/2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 20