Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Toelagen Toepassing van artikel XII.XI.22 RPPol – Berekening toelage voor dienstprestaties verricht op een zaterdag, zondag, feestdag of tijdens de nacht of voor bijkomende prestaties, volgens de regels zoals bepaald door oorspronkelijke rechtspositieregeling 14/02/2008
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Nieuwe procedures voor de aanvraag van bepaalde vergoedingen in het kader van de inwerkingstelling van de versie 3.4 van de applicatie ISLP- Admin PPP (IAP) en van PPP ONLINE 11/02/2008
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer – Addendum 11/02/2008
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer - Erratum 05/12/2007
CALog Nieuw CALog-statuut – Herverdeling en organisatie van de arbeidstijd 31/08/2007
Onregelmatige prestaties Berekening van de uurtoelage voor bijkomende dienstprestaties in het geval van mobiliteit, ambtshalve aanwijzing, herplaatsing 31/08/2007
Arbeidsongevallen Verhoging van het plafond, van toepassing bij de berekening van de rente bij blijvende arbeidsongeschiktheid 12/07/2007
Arbeidsongevallen Inkomstenbelasting – Fiscale kwalificatie van de bezoldigingen opgenomen in de omzendbrief GPI 36 25/05/2007
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer 23/04/2007
Bedrijfsvoorheffing Jobkorting in de bedrijfsvoorheffing - Hoger nettoloon voor de wedde van de maand mei 2007 20/04/2007
Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen – Verwerking van het formulier F L-004 door het SSGPI 20/03/2007
Geschillendossiers De beperking van de inbeslagneming in het geval er kinderen ten laste zijn 29/12/2006
Geschillendossiers De beperking van de inbeslagneming in het geval er kinderen ten laste zijn - Bijlage 29/12/2006
Bedrijfsvoorheffing Jobkorting in de bedrijfsvoorheffing - Hoger nettoloon vanaf december 2006 - Erratum 01/12/2006
Vergoedingen Interventiekorps – Invullen van de maandelijkse kostennota’s (formulier F L-021) 17/11/2006
Vergoedingen Modaliteiten van terugbetaling van structurele detacheringen naar de federale politie - Aanpassing 25/10/2006
Fiscale fiches Fiscale fiches – Inkomstenjaar 2005, aanslagjaar 2006 15/05/2006
Vergoedingen Cumul tussen de vergoeding voor telefoon en de terbeschikkingstelling van een GSM met abonnement 12/05/2006
Fiscale fiches Fiscale aangifte regularisatie 2001 - Erratum 14/04/2006
E-government E-government binnen de sociale zekerheid – Aangifte van sociale risico’s 23/03/2006
1 ... 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14