Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2012 13/01/2012
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2012 - Bijlage 13/01/2012
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2011 01/12/2011
Pensioenen - Capelo Wijziging van de patronale pensioenbijdrage voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 25/11/2011
Dienstvoertuigen Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Werkelijke of forfaitaire kilometers 10/11/2011
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches – Inkomstenjaar 2010 06/09/2011
Vakantiegeld Vakantiegeld 2011 – Prestaties 2010 05/06/2011
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - Mei 2011 06/05/2011
Index Verhoging van de index - Mei en juni 2011 06/05/2011
Fiscale fiches Fiscale fiches – Inkomstenjaar 2010, aanslagjaar 2011 01/04/2011
Pensioenen - Capelo CAPELO – Overzicht van de werkzaamheden 17/03/2011
Pensioenen - Capelo CAPELO – Eerste fase – Stand van zaken 17/02/2011
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2011 01/02/2011
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2010 07/12/2010
Sociale bijdragen Negatieven naar aanleiding van de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 26/10/2010
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - September 2010 16/09/2010
Index Verhoging van de index - September en oktober 2010 09/09/2010
Competentieontwikkelingstoelage Berekening van de competentieontwikkelingstoelage 08/09/2010
Vakantiegeld Vakantiegeld 2010 - Prestaties 2009 – Bijkomende verduidelijkingen 01/06/2010
Vakantiegeld Vakantiegeld 2010 – Prestaties 2009 10/05/2010
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16