Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Presentiegelden Jaarlijkse bijdrage ten laste van de meergemeentezones op de presentiegelden toegekend aan publieke mandatarissen die zetelen in de raad of in het politiecollege 06/01/2010
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer – Berekening van de tussenkomst 28/12/2009
Sociale bijdragen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Sociale zekerheidsbijdrage 10/12/2009
Vakantiegeld Vakantiegeld 2009 - Prestaties 2008 – Herberekening 14/10/2009
CALog Overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de federale politie – Overname van de geldelijke gegevens door het Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) 21/09/2009
Toelagen Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Procedure - Erratum 21/08/2009
Vakantiegeld Vakantiegeld 2009 - Prestaties 2008 – Bijkomende verduidelijkingen 20/05/2009
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 27/02/2009
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Geautomatiseerde procedure PPPOnline - Erratum 23/02/2009
Toelagen Toekenning van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de operationele en CALog -personeelsleden van de lokale en de federale politie – Bepaling van de verjaardatum in geval van disponibiliteit of non-activiteit 11/02/2009
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Geautomatiseerde procedure PPPOnline 30/01/2009
Toelagen Haard- en standplaatstoelage - Regul voor contractuelen 26/01/2009
Toelagen Toelage voor onderwijsopdrachten – Procedure en betaling 19/01/2009
Toelagen Toekenning van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de operationele en CALog -personeelsleden van de lokale en de federale politie 29/12/2008
Toelagen Verbintenistoelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Hernieuwing - Beëindiging van de verbintenis 29/12/2008
Toelagen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Socialezekerheidsbijdragen – Stand van zaken 21/11/2008
CALog Nieuw CALog-statuut - Functieweging niveau A - Statutaire gevolgen - Procedures - Erratum 14/11/2008
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Nieuwe procedures voor de aanvraag van bepaalde vergoedingen in het kader van de inwerkingstelling van de applicatie ISLP- Admin PPP en van PPP ONLINE – Erratum 2 30/10/2008
CALog Nieuw CALog-statuut - Functieweging niveau A - Statutaire gevolgen - Procedures 20/10/2008
Toelagen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Socialezekerheidsbijdragen 09/10/2008
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14