Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Vakantiegeld Vakantiegeld 2015 - Prestaties 2014 23/04/2015
Fiscale fiches Fiscale fiches - Inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015 20/04/2015
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches - Inkomstenjaar 2014 - Aanslagjaar 2015 26/03/2015
Arbeidsongevallen Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte - ADDENDUM 26/02/2015
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden - Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard - Inkomsten 2015 28/01/2015
Sociale bijdragen Patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden bij de lokale politiezones - Herberekening 22/01/2015
Geldelijke anciënniteit Bepaling van de geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Adviesaanvraag 'Adviescommissie Geldelijke Anciënniteit' 20/01/2015
Arbeidsongevallen Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte 14/01/2015
Vergoedingen Het herbergen van een politiehond van de lokale politiezone 12/01/2015
Bedrijfsvoorheffing Aangifte bedrijfsvoorheffing langs elektronische weg - 2015 12/01/2015
Sociale bijdragen Gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) – Regularisatie – Vlaams Gewest 23/12/2014
Onregelmatige prestaties Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2015 23/12/2014
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2015) 19/12/2014
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2014 01/12/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten in het onderwijs 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Bewijs bijzonder nuttige beroepservaring 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Delegatie erkenningsbevoegdheid - lokale politie 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Maximum aantal jaren 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Volledige attesten 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Samenstelling dossier 03/11/2014
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20