Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2011 01/02/2011
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2010 07/12/2010
Sociale bijdragen Negatieven naar aanleiding van de herberekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 26/10/2010
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - September 2010 16/09/2010
Index Verhoging van de index - September en oktober 2010 09/09/2010
Competentieontwikkelingstoelage Berekening van de competentieontwikkelingstoelage 08/09/2010
Vakantiegeld Vakantiegeld 2010 - Prestaties 2009 – Bijkomende verduidelijkingen 01/06/2010
Vakantiegeld Vakantiegeld 2010 – Prestaties 2009 10/05/2010
Fiscale fiches Fiscale fiches – Inkomstenjaar 2009, aanslagjaar 2010 16/04/2010
Negatieve herberekeningen Schuldbrieven op VERA 16/04/2010
Bedrijfsvoorheffing Jobkorting in de bedrijfsvoorheffing - Hoger nettoloon voor de wedde van de maand mei 2010 16/04/2010
Sociale bijdragen De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 26/03/2010
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis PPPOnline - Bankrekeningnummer 23/03/2010
CALog Maaltijdcheques - Overzicht van de openstaande negatieve bedragen - Procedure overmaking gegevens - Afhandeling maaltijdcheques door Themis 22/03/2010
Lage lonen Werkbonus 19/03/2010
Vergoedingen Vergoeding wegens begrafeniskosten - Bedrag 2010 04/02/2010
Fiscale fiches Toepassing van de omzendbrief nr. Ci.RH.244-594.121 (AOIF Nr. 28-2009) bij de recuperatie van ten onrechte uitbetaalde bedragen – De opmaak van fiscale attesten 281.25 – Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2010 18/01/2010
Presentiegelden Jaarlijkse bijdrage ten laste van de meergemeentezones op de presentiegelden toegekend aan publieke mandatarissen die zetelen in de raad of in het politiecollege 06/01/2010
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer – Berekening van de tussenkomst 28/12/2009
Sociale bijdragen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Sociale zekerheidsbijdrage 10/12/2009
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15