Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Toelagen Toekenning van de toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de operationele en CALog -personeelsleden van de lokale en de federale politie 29/12/2008
Toelagen Verbintenistoelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Hernieuwing - Beëindiging van de verbintenis 29/12/2008
Toelagen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Socialezekerheidsbijdragen – Stand van zaken 21/11/2008
CALog Nieuw CALog-statuut - Functieweging niveau A - Statutaire gevolgen - Procedures - Erratum 14/11/2008
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Nieuwe procedures voor de aanvraag van bepaalde vergoedingen in het kader van de inwerkingstelling van de applicatie ISLP- Admin PPP en van PPP ONLINE – Erratum 2 30/10/2008
CALog Nieuw CALog-statuut - Functieweging niveau A - Statutaire gevolgen - Procedures 20/10/2008
Toelagen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Socialezekerheidsbijdragen 09/10/2008
Toelagen Inlichtingenfiche in het raam van de bepaling van de socialezekerheidsbijdrage verschuldigd op de mandaattoelage van de bijzondere rekenplichtige 27/08/2008
Sociale bijdragen Mandaattoelage bijzondere rekenplichtige en secretaris lokale politie - Socialezekerheidsbijdragen 27/08/2008
Toelagen Procedure van toepassing in geval van mobiliteit op het niveau van het openen-sluiten van de rechten op toelagen en vergoedingen 27/08/2008
Arbeidsongevallen Loonmotor SSGPI – Opvraging gegevens arbeidsongevallen 01/08/2008
Bedrijfsvoorheffing Jobkorting in de bedrijfsvoorheffing - Hoger nettoloon voor de wedde van de maand mei 2008 21/04/2008
Bedrijfsvoorheffing Jobkorting in de bedrijfsvoorheffing - Hoger nettoloon voor de wedde van de maand mei 2009 15/04/2008
CALog Overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de politiezones – Overname van de geldelijke gegevens door het Secretatiaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) 13/03/2008
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Nieuwe procedures voor de aanvraag van bepaalde vergoedingen in het kader van de inwerkingstelling van de versie 3. 4 van de applicatie ISLP-Admin PPP (IAP) en van PPP ONLINE - Erratum 22/02/2008
Toelagen Toepassing van artikel XII.XI.22 RPPol – Berekening toelage voor dienstprestaties verricht op een zaterdag, zondag, feestdag of tijdens de nacht of voor bijkomende prestaties, volgens de regels zoals bepaald door oorspronkelijke rechtspositieregeling 14/02/2008
PPPOnline-ISLP-Admin-Mod9bis Nieuwe procedures voor de aanvraag van bepaalde vergoedingen in het kader van de inwerkingstelling van de versie 3.4 van de applicatie ISLP- Admin PPP (IAP) en van PPP ONLINE 11/02/2008
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer – Addendum 11/02/2008
Woon-werkverkeer Gebruik van persoonlijk vervoermiddel voor woon-werkverkeer - Erratum 05/12/2007
CALog Nieuw CALog-statuut – Herverdeling en organisatie van de arbeidstijd 31/08/2007
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14