Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2014 01/12/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten in het onderwijs 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Bewijs bijzonder nuttige beroepservaring 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Delegatie erkenningsbevoegdheid - lokale politie 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Maximum aantal jaren 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Volledige attesten 03/11/2014
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten type 3 - Samenstelling dossier 03/11/2014
Kinderbijslag Informatiepagina betreffende de dienst kinderbijslag 08/10/2014
Formulieren Elektronisch overmaken van stavingstukken- Federale politie - Erratum 27/08/2014
Fiscale fiches Verbeterde fiscale fiches - Inkomstenjaar 2013 31/07/2014
Bedrijfsvoorheffing (Vrijwillige) Vierdagenweek – Berekening van de bedrijfsvoorheffing 28/07/2014
Sociale bijdragen De regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen – Vermindering van de socialezekerheidsbijdragen – Werkgeversbijdragen 09/07/2014
Kinderbijslag Wijziging betaalbevoegdheid kinderbijslag 26/06/2014
Vakantiegeld Herberekening - Vakantiegeld 2009 en 2010 - Betaaldatum 17/06/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2009 en 2010 - Herberekening 23/05/2014
Vakantiegeld Vakantiegeld 2014 – Prestaties 2013 05/05/2014
Sociale bijdragen Vervanging van personeelsleden die genieten van het stelsel van de (vrijwillige) vierdagenweek – Impact op de berekening van de werkgeversbijdrage 05/05/2014
Fiscale fiches Fiscale fiches – Inkomstenjaar 2013 , aanslagjaar 2014 30/04/2014
Betaling 'Findoc' - nieuwe naam voor de beveiligde toepassing 'VERA' 24/04/2014
CALog CALog – Stagiairs met het oog op een vaste benoeming – DMFAPPL - Aangifte - Stagiairs reeds in stageperiode vóór 1 januari 2014.pdf 21/02/2014
1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19