Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

05-01-2021 - Publicatie nota

De nota "Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2021" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

05-01-2021 - Draft run

De eerste draftruns van het jaar werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing Findoc.

De draftrun die op de 1e werkdag van de maand zou worden gepubliceerd, is uitzonderlijk opgesplitst in 2 verschillende bestanden:

- Het eerste bestand "DraftRun26122020_20210105A" bevat de controlebestanden, de boekhoudbestanden en de oorspronkelijke fictieve berekening van alle personeelsleden sinds de laatste definitieve run van december tot 25/12.

- Het tweede bestand "DraftRun01012021_20210105A" bevat alleen de boekhoudbestanden en alle wijzigingen die tussen 26/12/2020 en 01/01/2021 werden geëncodeerd.

23-12-2020 - Formulieren 080/081 - Communicatie

De e-formulieren 080 en 081 zijn terug beschikbaar in GALoP (Lite).

23-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor november 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor december 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-12-2020 - Formulieren 080/081 - Communicatie

Er werden bij het invullen van het e-formulier 080 enkele problemen vastgesteld met betrekking tot de adressen van de gewone plaats van het werk en met betrekking tot de automatische berekening van de kilometerafstanden.
Om deze reden werd beslist om de e-formulieren 080/081 tijdelijk offline te halen.
Deze e-formulieren zullen, na de nodige aanpassingen, morgenmiddag terug online geplaatst worden.
 
Wij willen ons verontschuldigen voor het eventuele ongemak dat hieruit voortvloeit.

22-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Definitieve run januari voorafbetaalden

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van januari 2021 van de voorafbetaalden zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 04-01-2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 24/12 gepubliceerd in GALoP Lite.

17-12-2020 - Bericht aan de bijzondere rekenplichtigen

De bankbestanden van de wedden van december voor de nabetaalde personeelsleden werden vandaag ter beschikking gesteld met als uitvoeringsdatum 30/12/2020.

De bankbestanden van de wedden van januari voor de voorafbetaalde personeelsleden worden in de loop van de week van 21 december ter beschikking gesteld met als uitvoeringsdatum 04/01/2021.

Ter herinnering: vanaf 2020 zal de wedde van december van de nabetaalde personeelsleden van de lokale politie betaald worden op de voorlaatste werkdag van december.

Tot op heden werd de wedde van december van de betrokken personeelsleden nog betaald op de eerste werkdag van de maand januari van het volgende jaar.

Voor de personeelsleden van de lokale politie die voorafbetaald worden verandert er niets. Zij blijven de wedde van december ontvangen op de voorlaatste werkdag van november en de wedde van januari op de eerste werkdag van januari.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 65