Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

19-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van mei 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/5/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 25/5 gepubliceerd op GALoP Lite.

18-05-2020 - Bericht voor de politiezones en eenheden van Satelliet West

Satelliet West zal op dinsdag 19 en woensdag 20 mei uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zijn.
Bedankt voor uw begrip.

14-05-2020 - Publicatie nota

De nota "Verbeterde fiscale fiches – Inkomsten 2019" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

14-05-2020 - Publicatie activiteitenverslag 2019

Het activiteitenverslag 2019 van het SSGPI werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Over ons".
Alle reacties en/of suggesties in verband met dit activiteitenverslag zijn welkom. Ze kunnen overgemaakt worden aan het bureau Communicatie van het SSGPI via ssgpi.cc.com@police.belgium.eu.

07-05-2020 - Loonfiches en fiscale fiches

Vanaf vandaag kunnen alle personeelsleden van de federale en de lokale politie hun loonfiches en fiscale fiches raadplegen via het icoon "Loonfiches en fiscale fiches" op de startpagina van GALoP Lite.

07-05-2020 - Formulieren 080 en 081

Naar aanleiding van de beslissing om de woon-werkverplaatsingen ten tijde van COVID19 terug te betalen aan alle medewerkers van de geïntegreerde politie die worden opgeroepen om zich te verplaatsen naar hun vaste plaats van tewerkstelling, dreigt het SSGPI geconfronteerd te worden met een enorme werklaststijging.

In dit kader wordt zo snel als mogelijk gewerkt aan een automatisatie van de procedure. Op deze manier zal het SSGPI in staat zijn om ten laatste 1 maand nadat de desbetreffende formulieren (080 en 081) werden overgemaakt, over te gaan tot betaling.

In afwachting van deze automatisatie zal het SSGPI geen nieuwe formulieren 080 en 081 meer verwerken.

We hopen u zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer de nieuwe formulieren klaar zijn voor gebruik.

Alvast bedankt voor uw begrip.

07-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van het vakantiegeld 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 14/05/2019.
De loonbonnen worden gepubliceerd op Portal op maandag 11/05.

06-05-2020 - Themis

Herinnering: Om de installatie van de 2e pensioenpijler niet te verstoren wordt u gevraagd om niet verbonden te zijn met Themis Productie van 6/5/2020 18u tot 7/5/2020 6u.

05-05-2020 - Publicatie nieuw formulier

Het formulier "000-F-L-Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Formulieren".
Wanneer een personeelslid zijn diensten, gepresteerd voor de indiensttreding bij de geïntegreerde politie, in aanmerking wenst te laten nemen voor de bepaling van zijn geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie, dient het deze diensten te bewijzen aan de hand van een tewerkstellingsattest.
Het SSGPI stelt echter regelmatig vast dat de vereiste informatie ontbreekt op deze tewerkstellingsattesten. Om deze reden heeft het SSGPI een blanco-attest opgesteld dat kan gebruikt worden om de noodzakelijke gegevens op te vragen bij de vorige werkgever.
Het is evenwel niet de bedoeling om de eigenlijke tewerkstellingsattesten van de vorige werkgevers te vervangen door dit blanco-attest. De eigenlijke tewerkstellingsattesten die alle noodzakelijke informatie bevatten blijven aanvaard worden door het SSGPI (zie FAQ 2014-02 dd. 03/11/2014 – “Bepaling van de geldelijke anciënniteit – Voorgaande diensten – Volledige attesten”).
Voor de prestaties in het onderwijs en voor de prestaties bij Defensie dienen steeds de officiële tewerkstellingsattesten van deze instanties overgemaakt te worden.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 57