Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

28-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Een dringende nota met betrekking tot de betalingen voor de sociale zekerheid voor het eerste kwartaal van 2022, die uiterlijk op 30/04/2022 moeten worden verricht, is beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.

27-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor maart 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor april 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

27-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van april werden op maandag 25/04/2022 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/04/2022.

De Accounting – reporting bestanden werden op dinsdag 26/04/2022 gepubliceerd.

De loonfiches werden op dinsdag 26/04/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

26-04-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

Satelliet Noord is op vrijdag 29 april niet bereikbaar wegens de jaarlijkse teambuilding.
Bedankt voor uw begrip.

25-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Enkel de bestanden betreffende de betaalgegevens en de loonfiches zijn vanochtend op FinDoc gepubliceerd voor de definitieve run van april 2022.
Dit zijn de volgende bestanden: L4.SepB, L4.Sepe, Thpay1, Thpay2, L4.Digi.
De andere bestanden voor de run van april 2022 zullen zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld.

25-04-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op donderdag 28/4 is Satelliet West niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

22-04-2022 - Communicatie ter attentie van de gebruikers van Themis

Ingevolge problemen met de verwerking van de schulden, die eerst moeten worden opgelost, zijn de resultaten van de run van het vakantiegeld voor de voorafbetaalden en de resultaten van de eerste fictieve run van mei 2022 nog niet beschikbaar in Themis. 
Alles wordt in het werk gesteld om deze gegevens zo spoedig mogelijk in Themis beschikbaar te stellen.

22-04-2022 - Publicatie nota

De nota "Berekening van de lage lonen – Werkbonus - April 2022" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".
Ingevolge de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, zullen de berekeningsformules van de werkbonus vanaf 1 april 2022 aangepast worden.  

21-04-2022 - Loonmotor niet beschikbaar

De loonmotor zal tussen 14u15 en 14u30 niet beschikbaar zijn.
Moest de planning wijzigen, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

21-04-2022 - Fiscale fiches

Het SSGPI krijgt veel vragen van personeelsleden over de fiscale fiches voor de inkomsten van het jaar 2021.

De verschillende fiscale fiches voor de inkomsten van 2021 werden eind februari 2022 opgeladen in Belcotax On Web van de FOD Financiën.

Via de toepassingen van de FOD Financiën zijn deze fiscale fiches automatisch beschikbaar op www.myminfin.be .

Wij willen erop wijzen dat deze fiscale fiches nog kunnen worden gewijzigd. Daarom heeft het SSGPI de fiscale fiches voor de inkomsten van 2021 nog niet beschikbaar gesteld op Galop Lite.

Als u uw belastingaangifte al hebt ingevuld op basis van de gegevens op myminfin.be, zal deze door de FOD Financiën worden aangepast op basis van de komende correcties.

Wij zullen u op de hoogte brengen van zodra de definitieve belastingformulieren beschikbaar zijn op Galop Lite.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ... 85