Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

23-04-2020 - Publicatie nota en FAQ vakantiegeld

De volgende nota en FAQ aangaande het vakantiegeld werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":
   - Vakantiegeld 2020 – Prestaties 2019
   - Vakantiegeld 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen

09-04-2020 - Themis

Vandaag vanaf 18u30 begint een release in PRD.
Er moet vermeden worden om in Themis PRD te werken op dat moment.

06-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20200406A » (bijvoorbeeld : 5287_InastiRSVZ_20200406A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

06-04-2020 - Publicatie overzicht sociale bijdragen

Het overzicht van de sociale bijdragen 2020 werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

06-04-2020 - Publicatie nota

De nota "Jaarlijkse aangifte RSVZ" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

03-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: aanvulling "wettelijke en reglementaire grondslagen" en aanvulling tabel bij punt 2.1

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: weglaten van "DIBISS"

02-04-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: link naar valse hybrides lijst met overeenstemmende voertuigen van de F.O.D. Financiën (p.10).

30-03-2020 - Publicatie werkinstructies

De volgende werkinstructies werden gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Loonmotor/Werkinstructies":
   - Beveiligingsagent Extern;
   - Beveiligingsagent Vrijwillige militair.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 53