Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

25-03-2021 - Publicatie nota

De nota "Het in aanmerking nemen, bij de berekening van het pensioen, van de competentieontwikkelingstoelage toegekend aan de CALog-personeelsleden" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

In het kort:

De competentieontwikkelingstoelage wordt vanaf 1 januari 2007 in aanmerking genomen voor de berekening van het rustpensioen.

Het SSGPI heeft de nodige informatie ter beschikking gesteld aan de Federale Pensioendienst zodat de competentieontwikkelingstoelage in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van de (lopende) rustpensioenen.

23-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van maart 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-03-2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 25/03 gepubliceerd in GALoP Lite.

05-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het SSGPI is overgegaan tot de opmaak van de bestanden die u moeten helpen bij het invullen van de bezoldigingsaangifte voor de berekening van de arbeidsongevallenverzekering.

De politiezones moeten immers per personeelscategorie een aantal bezoldigingselementen meedelen aan hun verzekeringsmaatschappijen op basis waarvan deze laatsten de premie kunnen berekenen die de politiezone dient te betalen voor de arbeidsongevallenverzekering.

De desbetreffende bestanden werden ter beschikking gesteld via ‘FINDOC’ onder de naam: Nummer van de politiezone_ATAO_20210305A (vb. 5444_ATAO_20210305A).

04-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele aangiften van het 4e kwartaal van 2020 werden bewaard in de beveiligde toepassing FINDOC, evenals de PCAL-bestanden.

01-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van januari en februari 2021 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

25-02-2021 - Stand van zaken 080/081

Uitbetaling vergoeding woon-werkverkeer in het kader van COVID-19

Omwille van technische redenen is het SSGPI tot op heden er nog niet in geslaagd om het nodige te kunnen doen om over te kunnen gaan tot de uitbetaling van de reeds ingediende formulieren 080 en 081 die betrekking hebben op de uitbetaling van de vergoeding woon-werkverkeer. We trachten om zo spoedig mogelijk de eerste betalingen te kunnen uitvoeren. We zullen jullie door middel van communicatie op onze website op de hoogte houden van de stand van zaken.

Zoals in onze vorige communicatie van januari reeds aangekondigd werd, zal het SSGPI in eerste instantie overgaan tot de uitbetaling van de formulieren waarvoor een automatische kilometerberekening heeft plaatsgevonden. In tussentijd wordt in samenwerking met DRI bekeken op welke manier we het aantal automatisch berekende kilometers kunnen verhogen, om de verwerkingssnelheid te verhogen en bijgevolg de termijn van uitbetalingen zo kort mogelijk te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en geduld.

24-02-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor januari 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor februari 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-02-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van februari 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 25-02-2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op woensdag 24/02 gepubliceerd in GALoP Lite.

16-02-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De TH.CROSS-bestanden voor het 3e trimester 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing Findoc.

11-02-2021 - Publicatie nota

De nota "Begrafenisvergoeding 2021" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 65