Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

30-05-2022 - Schulden BBSZ wedderun 04/2022

In opvolging van onze communicatie van 28/4/22 betreffende de aanmaak van meer dan 26.000 schulden in de weddecyclus van april 2022, delen wij mee dat een inhouding voorzien zal worden in de weddecyclus van juni 2022. 
Het betreft de schulden gelinkt aan de trimestriële berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ).

25-05-2022 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

Wij komen terug op onze communicatie van 1/4/2022 waarin werd meegedeeld dat er een oplossing is gevonden i.s.m. DRI voor wat betreft de formulieren 081 die ingevolge een technische anomalie het SSGPI niet hadden bereikt. 

Deze formulieren werden intussen door DRI weer overgemaakt aan het SSGPI waarna wij deze hebben gefilterd (tussen de formulieren die al zijn verwerkt en deze die nog verwerkt moeten worden).

Er zijn momenteel nog 16.610 aanvragen te verwerken. Wij hopen deze te kunnen verwerken en betalen tegen de weddecyclus van juni.

Hierna zal het SSGPI overgaan tot de verwerking van de multiroutes, de dubbele trajecten en de fouten (vb. verkeerd adres, …).

24-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De boekhoudbestanden en de TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL-bestanden voor de lokale politie werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

23-05-2022 - Fiscale fiches - Dienstvoertuigen/Kwijtschelding

Wij komen terug op onze communicatie van 20/05/2022 en meer in het bijzonder betreffende de personeelsleden die in aanmerking komen voor de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" (aangeduid met de letter F) en/of "kwijtschelding" (aangeduid met de letter Z) in rubriek 6 b) van de fiscale fiche 281.10.

Na analyse blijkt dat :
  • 9 personeelsleden een nieuwe fiscale fiche 281.10 zullen krijgen betreffende het voordeel van alle aard "kwijtschelding", aangeduid met de letter Z in rubriek 6 b)
  • 195 personeelsleden een nieuwe fiscale fiche 281.10 zullen krijgen betreffende het voordeel van alle aard "dienstvoertuig", aangeduid met de letter F in rubriek 6 b)
De nodige correcties zullen in eerste instantie beschikbaar zijn op myminfin.be, de FOD Financiën zal de belasting berekenen op basis van de laatst bijgewerkte fiscale fiche.

Wij zullen u via onze website www.ssgpi.be op de hoogte brengen van zodra de fiscale fiches op Galop Lite beschikbaar zijn.

Wij herinneren u eraan dat personeelsleden geen specifieke stappen hoeven te ondernemen.

20-05-2022 - Index juni

Naar aanleiding van de indexsprong in juni 2022, werden de volgende bestanden en documenten aangepast aan de nieuwe index:

20-05-2022 - Belastingaangifte - Stand van zaken

Als gevolg van een aantal aanpassingen op het niveau van de fiscale fiches kon het SSGPI deze begin mei 2022 nog niet beschikbaar stellen.
De fiscale fiches zijn te vinden op www.myminfin.be. Via Tax-On-Web kunnen de personeelsleden nu al hun aangifte personenbelasting 2022 voor het inkomstenjaar 2021 invullen.

In de week van 30 mei 2022 tot en met 3 juni 2022 zal het SSGPI de verschillende fiscale fiches op GALoP Lite ter beschikking stellen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

De individuele rekening (staat der bezoldiging van het jaar 2021) wordt momenteel opgesteld. Het zal dus niet tegelijkertijd met de fiscale fiches beschikbaar zijn. Wij zullen u via de website van het SSGPI op de hoogte brengen van zodra ze beschikbaar zijn.

De personeelsleden die genieten van de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" ( vermeld met de letter F) en/of "schuldkwijtschelding" ( vermeld met de letter Z) in rubriek 6 b) van de fiscale fiche 281.10, zullen in de komende weken een nieuwe corrigerende fiscale fiche ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van de beschikbaarheid van deze corrigerende fiscale fiches via onze website www.ssgpi.be.

Indien uw belastingaangifte reeds via Tax-On-Web werd ingediend, zal de FOD Financiën de belasting berekenen op basis van de laatst bijgewerkte fiscale fiche. De personeelsleden hoeven geen specifieke stappen te ondernemen.

20-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor april 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor mei 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van mei werden op donderdag 19/05/2022 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/05/2022.

De boekhoudbestanden, de FINPROF-bestanden en de bestanden TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL zullen later verstuurd worden.

De loonfiches werden op maandag 23/05/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De reporting-bestanden van de run van het vakantiegeld werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op 19/05/2022.

16-05-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Satelliet West is op 19 mei (telefonisch) niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ... 85