Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

01-09-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van april tot en met augustus 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

28-08-2020 - Aanmaak nieuwe mailbox

Er werd een nieuwe mailbox "ssgpi.varia@police.belgium.eu" aangemaakt die vanaf heden gebruikt kan worden voor vragen en formulieren met betrekking tot de externe lesgevers (F-023).

28-08-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De communicatie "Correctie van de index voor de berekening van het vakantiegeld" is beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.

24-08-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van augustus 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/08/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op woensdag 26/08/2020 gepubliceerd op GALoP Lite.

24-08-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor juli 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor augustus 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

20-08-2020 - Publicatie werkinstructie

De werkinstructie "Toevoegen van een FIN-nummer" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Loonmotor".

11-08-2020 - Bericht voor de politiezones

Op aanvraag van ADVP werd een nieuw bestand met de Calogs nivB (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) bekend op 30/06/2020 via FINDOC ter beschikking gesteld, (n°zone_CalogB_20200810A.zip).
De politiezones krijgen een maand, uiterlijk op 31 augustus 2020,  de tijd om eventuele opmerkingen over de meegedeelde informatie mee te delen bij de bevoegde satelliet van het SSGPI.

10-08-2020 - Toelichting budgettaire module

De concrete toelichting over het aanmaken van de bestanden 'Baremische elementen' en 'Budget supplementen' van de budgettaire module kan teruggevonden worden in de ‘Powerpoint-presentatie van de Budgettaire Module versie 2018’ onder de rubriek ‘Handleidingen’ op onze website www.ssgpi.be.
De toegang tot Themis kan op ssgpi.cc.themissecurity@police.belgium.eu worden aangevraagd.

03-08-2020 - Aan de bijzondere rekenplichtigen en de financiële diensten van de politiezones

In de fiscale aangiften en de rechtzettende fiscale aangiften, die op 10/04/2020 en 14/05/2020 op FINDOC werden gepubliceerd, was er geen overeenstemming tussen de samenvattende opgave 325 en de bedrijfsvoorheffing.

Na diverse zorgvuldige analyses blijkt dat een informaticafout van onze leverancier - die verantwoordelijk is voor het opstellen van de fiscale gegevens -  enkel een foutieve opgave 325 zou hebben opgeleverd. Dit zou een verklaring zijn voor een groot aantal verschillen tussen de opgave 325 en de aangiften 274. De rest van de gegevens was volledig correct.

Dit informaticaprobleem werd opgelost en de gegevens werden opnieuw opgeladen in de Belcotax On Web toepassing.

Dit resulteerde in een nieuwe L4.F325 opgave die op 03/08/2020 op FINDOC werd gepubliceerd.

U vindt er ook nieuwe fiscale fiches voor bepaalde politiezones en een nieuwe staat van bezoldiging voor de personeelsleden en de politiezone (L4.FCOT).

Voor 5 specifieke politiezones heeft de cel boekhouding een nieuw bestand F27B opgesteld om de overeenstemming van de bedrijfsvoorheffing te verzekeren. Indien bij de publicatie van 03/08/2020 geen rechtzettend bestand F27B aanwezig is, betekent dit dat er geen nieuwe aangifte moet worden uitgevoerd in de FinProf-toepassing.
 
De fiscale fiches zijn gewijzigd naar aanleiding van een adreswijziging op het niveau van de personeelsleden tussen de laatste publicatie van 14/05/2020 en deze van 03/08/2020.  Het bedrag dat op de verschillende fiscale fiches is hernomen, is niet gewijzigd.

Het SSGPI heeft contact opgenomen met het documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing en heeft een verlenging, zonder oplegging van een boete, gekregen tot 31 augustus 2020.

In het belang van een goede samenwerking tussen de politiezones en het SSGPI, wordt een e-mail gestuurd naar de bijzondere rekenplichtigen van de politiezones waar momenteel een verschil wordt vertoond. Het doel is u te helpen bij het ondernemen van de nodige stappen om het verschil tussen de opgave 325 en de aangiften 274 tegen 31/08/2020 op te lossen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de boekhouders van de satellieten van het SSGPI die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de geldelijke dossiers van uw politiezone.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 57