Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

07-05-2020 - Loonfiches en fiscale fiches

Vanaf vandaag kunnen alle personeelsleden van de federale en de lokale politie hun loonfiches en fiscale fiches raadplegen via het icoon "Loonfiches en fiscale fiches" op de startpagina van GALoP Lite.

07-05-2020 - Formulieren 080 en 081

Naar aanleiding van de beslissing om de woon-werkverplaatsingen ten tijde van COVID19 terug te betalen aan alle medewerkers van de geïntegreerde politie die worden opgeroepen om zich te verplaatsen naar hun vaste plaats van tewerkstelling, dreigt het SSGPI geconfronteerd te worden met een enorme werklaststijging.

In dit kader wordt zo snel als mogelijk gewerkt aan een automatisatie van de procedure. Op deze manier zal het SSGPI in staat zijn om ten laatste 1 maand nadat de desbetreffende formulieren (080 en 081) werden overgemaakt, over te gaan tot betaling.

In afwachting van deze automatisatie zal het SSGPI geen nieuwe formulieren 080 en 081 meer verwerken.

We hopen u zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer de nieuwe formulieren klaar zijn voor gebruik.

Alvast bedankt voor uw begrip.

07-05-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van het vakantiegeld 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 14/05/2019.
De loonbonnen worden gepubliceerd op Portal op maandag 11/05.

06-05-2020 - Themis

Herinnering: Om de installatie van de 2e pensioenpijler niet te verstoren wordt u gevraagd om niet verbonden te zijn met Themis Productie van 6/5/2020 18u tot 7/5/2020 6u.

05-05-2020 - Publicatie nieuw formulier

Het formulier "000-F-L-Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Formulieren".
Wanneer een personeelslid zijn diensten, gepresteerd voor de indiensttreding bij de geïntegreerde politie, in aanmerking wenst te laten nemen voor de bepaling van zijn geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie, dient het deze diensten te bewijzen aan de hand van een tewerkstellingsattest.
Het SSGPI stelt echter regelmatig vast dat de vereiste informatie ontbreekt op deze tewerkstellingsattesten. Om deze reden heeft het SSGPI een blanco-attest opgesteld dat kan gebruikt worden om de noodzakelijke gegevens op te vragen bij de vorige werkgever.
Het is evenwel niet de bedoeling om de eigenlijke tewerkstellingsattesten van de vorige werkgevers te vervangen door dit blanco-attest. De eigenlijke tewerkstellingsattesten die alle noodzakelijke informatie bevatten blijven aanvaard worden door het SSGPI (zie FAQ 2014-02 dd. 03/11/2014 – “Bepaling van de geldelijke anciënniteit – Voorgaande diensten – Volledige attesten”).
Voor de prestaties in het onderwijs en voor de prestaties bij Defensie dienen steeds de officiële tewerkstellingsattesten van deze instanties overgemaakt te worden.

05-05-2020 - Loonmotor Themis - Panne

UPDATE: Themis is terug operationeel.

28-04-2020 - Loonmotor Themis - Shut down test

Omwille van onderhoudswerkzaamheden aan de servers van Themis, zal de loonmotor Themis niet toegankelijk zijn van vrijdag 1/5 tot en met zondag 3/5.
Indien alles vlot verloopt, kan er op maandag 4/5 terug zonder problemen gewerkt worden in Themis.
Alvast bedankt voor uw begrip.

27-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor maart 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor april 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

24-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van april 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/4/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 27/4 gepubliceerd op Portal.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 53