Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

26-04-2021 - Themis

Er worden momenteel problemen ondervonden met de toepassing Themis.
Wij houden jullie op de hoogte van zodra deze opgelost zijn.

23-04-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van april 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29-04-2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 27/04 gepubliceerd in GALoP Lite.

21-04-2021 - Publicatie sectoraal akkoord

In het kader van het sectoraal akkoord en ingevolge de communicatie van DGSP heeft het SSGPI via Findoc aan elke politiezone de personeelsleden met de loonschalen B4/B5, M4.1, Calog niv B (BB1, BB2.2, BB3.2, BB4.2) meegedeeld die op 31/12/2020 bekend waren (met uitzondering van de personen in non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAPAP)).

De politiezones krijgen een termijn van een maand, uiterlijk tot 14 mei 2021, om eventuele opmerkingen over de meegedeelde informatie aan de bevoegde satelliet van het SSGPI mee te delen. In geval van betwisting wordt samen met het SSGPI het aantal personeelsleden bepaald dat voor toewijzing in aanmerking komt. Indien binnen de gestelde termijn niet wordt gereageerd, worden de lijsten als definitief beschouwd.

09-04-2021 - Fiscale fiches

De fiscale fiches inkomstenjaar 2020 - aanslagjaar 2021 zijn beschikbaar via GALoP Lite (Beheer -> Loonfiches en fiscale fiches).

09-04-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele en rechtzettende fiscale fiches zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.

02-04-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20210402A » (bijvoorbeeld : 5287_InastiRSVZ_20210402A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

26-03-2021 - Publicatie analyse

De analyse "Procedure lokale politie - Toelagen en vergoedingen - De vereiste stavingstukken" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Wegens een manipulatiefout is het TH.VGLA bestand "20210224A" vanmiddag opnieuw verzonden.
Het nieuwe TH.VGLA bestand voor maart zal deze vrijdag 26/03/2021 in de loop van de ochtend beschikbaar zijn.
Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

25-03-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van maart 2021 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 65