Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

05-05-2020 - Publicatie nieuw formulier

Het formulier "000-F-L-Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Formulieren".
Wanneer een personeelslid zijn diensten, gepresteerd voor de indiensttreding bij de geïntegreerde politie, in aanmerking wenst te laten nemen voor de bepaling van zijn geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie, dient het deze diensten te bewijzen aan de hand van een tewerkstellingsattest.
Het SSGPI stelt echter regelmatig vast dat de vereiste informatie ontbreekt op deze tewerkstellingsattesten. Om deze reden heeft het SSGPI een blanco-attest opgesteld dat kan gebruikt worden om de noodzakelijke gegevens op te vragen bij de vorige werkgever.
Het is evenwel niet de bedoeling om de eigenlijke tewerkstellingsattesten van de vorige werkgevers te vervangen door dit blanco-attest. De eigenlijke tewerkstellingsattesten die alle noodzakelijke informatie bevatten blijven aanvaard worden door het SSGPI (zie FAQ 2014-02 dd. 03/11/2014 – “Bepaling van de geldelijke anciënniteit – Voorgaande diensten – Volledige attesten”).
Voor de prestaties in het onderwijs en voor de prestaties bij Defensie dienen steeds de officiële tewerkstellingsattesten van deze instanties overgemaakt te worden.

05-05-2020 - Loonmotor Themis - Panne

UPDATE: Themis is terug operationeel.

28-04-2020 - Loonmotor Themis - Shut down test

Omwille van onderhoudswerkzaamheden aan de servers van Themis, zal de loonmotor Themis niet toegankelijk zijn van vrijdag 1/5 tot en met zondag 3/5.
Indien alles vlot verloopt, kan er op maandag 4/5 terug zonder problemen gewerkt worden in Themis.
Alvast bedankt voor uw begrip.

27-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor maart 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor april 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

24-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van april 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/4/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op maandag 27/4 gepubliceerd op Portal.

23-04-2020 - Publicatie nota en FAQ vakantiegeld

De volgende nota en FAQ aangaande het vakantiegeld werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":
   - Vakantiegeld 2020 – Prestaties 2019
   - Vakantiegeld 2020 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen

09-04-2020 - Themis

Vandaag vanaf 18u30 begint een release in PRD.
Er moet vermeden worden om in Themis PRD te werken op dat moment.

06-04-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_InastiRSVZ_20200406A » (bijvoorbeeld : 5287_InastiRSVZ_20200406A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

06-04-2020 - Publicatie overzicht sociale bijdragen

Het overzicht van de sociale bijdragen 2020 werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 57