Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

16-12-2020 - Kalender Mod9bis en Themis

De "kalender Themis en mod9bis 2021" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Loonmotor".

16-12-2020 - Themis onbeschikbaar

THEMIS is sinds vanmorgen 11u00 in panne.
De firma is momenteel bezig het probleem op te lossen en zal de nodige configuratiewijzigingen doorvoeren om deze panne structureel op te lossen: de maximaal aangekondigde termijn hiervoor bedraagt één uur, dus het systeem moet uiterlijk om 12u00 weer operationeel zijn.

We verontschuldigen ons voor het ongemak.

16-12-2020 - E-formulieren 080/081

Vanaf 19 december 2020 zullen de e-formulieren F/L-080 en F/L-081 ter beschikking gesteld worden op GALop Lite.

Deze e-formulieren dienen gebruikt te worden om de vergoeding aan te vragen voor het gebruik van het persoonlijk voertuig voor de trajecten tussen de woonplaats en de plaats van het werk, zowel in het kader van de coronacrisis (voor de periode van 18 maart 2020 tot en met 30 juni 2020) als in het kader van de klassieke gevallen (een lichamelijke verhindering, werkplaats die gelegen is op meer dan drie kilometer van de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer of een onregelmatig uurrooster of een ononderbroken dienst die het gebruik van het openbaar vervoer uitsluit over een afstand van ten minste drie kilometer).

De betrokken personeelsleden worden verzocht om deze e-formulieren in te vullen volgens de voorwaarden en de procedure die opgenomen is in de nota van 16 december 2020 met als kenmerk SSGPI-RIO/2020/Quar-72 “Vergoeding voor verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de plaats van het werk – Nieuwe e-formulieren F/L-080 en F/L-081”.

15-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van december 2020 van de achterafbetaalden zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30-12-2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 24/12 gepubliceerd in GALoP Lite.

11-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van december 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

11-12-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de Achterstallen 2020 zijn beschikbaar voor de politiezones en de federale politie in de toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 18-12-2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 15/12 gepubliceerd op GALoP Lite.

08-12-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "Adres - Bankrekening" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: toevoeging "fiscaal identificatienummer (FIN)".

04-12-2020 - Betaaldatum achterstallen

In onze communicatie van 27/11/2020 werd aangekondigd dat de betaaldatum met betrekking tot de berekeningen van de regularisaties van het rechtzettend mod9bis van 10/2020 wordt vervroegd naar 18/12/2020.

Concreet betekent dit dat alle regularisaties, zowel de positieve als de negatieve, die betrekking hebben op een prestatiemaand die verschilt van die van december 2020 (run van de achterstallen), worden hernomen met een betaaldatum van 18/12/2020.

Enkel voor deze regularisaties is deze wijziging van de betaaldatum van toepassing.
De wedden van de maand december 2020 worden op 30/12/2020 betaald.

04-12-2020 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op dinsdag 15/12 zal Satelliet West uitzonderlijk niet bereikbaar zijn wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 65