Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

21-04-2022 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd aangepast.
Wijziging: punt 4.2: aanpassing van de bedragen van de werkbonus sinds 1/4/2022.

14-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De RSVZ-bestanden (presentiegelden) zijn beschikbaar op Findoc.
De naam van het bestand is « Nummer van de politiezone_ InastiRSVZ_20220415A » (bijvoorbeeld : 5287_ InastiRSVZ_20220415A). 
Dit bestand bevat een Excel-bestand en een verklarende nota.

12-04-2022 - Overzicht huidige anomalieën n.a.v. nieuwe back-end

Klik hier voor een overzicht van de openstaande anomalieën en bijhorende acties naar aanleiding van de nieuwe back-end van de loonmotor.
De cijfers in dit overzicht betreffen die van de maanden februari en maart.

07-04-2022 - Lage lonen – Verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen

De werkbonus is een individueel, maandelijks geldelijk voordeel, dat wordt toegekend aan de contractuele personeelsleden door middel van een verlaging van de persoonlijke sociale bijdragen voor lage inkomens.

Door een bug in de loonmotor werd deze vermindering onterecht ook toegekend aan statutaire personeelsleden bij de sluiting van de wedde van januari 2022. Er werd hiervoor door de firma een rechtzetting doorgevoerd, waardoor er voor deze personeelsleden een negatieve herberekening heeft plaatsgevonden bij de sluiting van de wedde van februari 2022.

Gezien dit een socialezekerheidsbijdrage is, werd deze inhouding zonder schuldenbrief ingehouden op het loon, omdat dit immers niet onder de Loonbeschermingswet valt.

01-04-2022 - Stand van zaken verwerking formulieren F/L-081

Alle formulieren F/L-081 (zowel de automatisch als de manueel berekende) die het SSGPI vóór 14/7/2021 hebben bereikt, zijn verwerkt en zullen betaald worden in de weddecyclus van april, met uitzondering van de multitrajecten, dubbele trajecten en fouten

Wat de formulieren betreft die als gevolg van een technische anomalie het SSGPI nog niet hadden bereikt: er is een oplossing gevonden samen met DRI, die deze formulieren weer aan het SSGPI zal overmaken. Daarna moeten deze formulieren nog worden nabewerkt (filteren tussen de formulieren die al zijn verwerkt en die nog niet zijn verwerkt) voordat ze kunnen worden behandeld. Het SSGPI zal deze formulieren zo snel mogelijk verwerken en kan op dit moment geen timing geven.

30-03-2022 - Storting wedde van weddecyclus maart

Het SSGPI ontvangt veel vragen van personeelsleden die hun wedde van de weddecyclus van maart nog niet ontvangen hebben.
Deze namiddag 30/3 zullen alle personeelsleden hun wedde ontvangen op hun bankrekening.

29-03-2022 - Sluitingsdatum vakantiegeld

De sluitingsdatum voor het vakantiegeld voor de voorafbetaalde personeelsleden valt samen met de sluiting van de weddecyclus van april (19/4).
Er worden m.a.w. geen wijzigingen meer opgeladen voor de voorafbetaalde personeelsleden vanaf de sluiting van de weddecyclus van april.

Voor de nabetaalde personeelsleden is de sluitingsdatum voor het vakantiegeld vastgesteld op 5/5.

De uitvoeringsdatum van het vakantiegeld is vastgesteld op 13/5/2022.

29-03-2022 - Overzicht huidige anomalieën n.a.v. nieuwe back-end

Klik hier voor een overzicht van de openstaande anomalieën en bijhorende acties naar aanleiding van de nieuwe back-end van de loonmotor.
De cijfers in dit overzicht betreffen die van de maand februari, binnenkort volgen deze van de weddecyclus van maart.

29-03-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Onderstaande bestanden werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC, naar aanleiding van de definitieve run van de wedde van maart 2022:
  • TH.ADRE
  • TH.BHCP
  • TH.CNTL
  • TH.EMPL

25-03-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor februari 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor maart 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 85