Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

27-01-2020 - Aanvraag stamnummers

Vanaf heden vragen wij aan de politiezones om de stamnummers van hun personeelsleden (opleiders, studenten, bijzondere rekenplichtigen, zonesecretarissen, raadsleden, ...) rechtstreeks aan te vragen bij DRI via de tool "ITRP".
Het SSGPI zal m.a.w. niet langer als tussenpersoon fungeren met DRI.
Bedankt voor uw begrip.

27-01-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor december 2019 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor januari 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

24-01-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van januari 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/1/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 28/1 gepubliceerd op Portal.

22-01-2020 - Oplading Mod9bis - Februari 2020

Herinnering: Het Mod9bis van februari 2020 dient ons ten laatste op maandag 3 februari om 12u overgemaakt te worden.
Wat niet wordt opgeladen in de week van 3 februari, zal de week daarna opgeladen worden (week van 10 februari).

16-01-2020 - Publicatie formulieren

De volgende formulieren werden aangepast en gepubliceerd in de rubriek "Formulieren":
- F/L-020: de bedragen werden aangepast in functie van het jaar 2020;
- F-128 en L-128: toevoeging van de (plug-in) hybride voertuigen.

15-01-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het hoofdstuk "De begrafenisvergoeding" werd gewijzigd en gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
De wijziging betreft de toevoeging van het bedrag voor het jaar 2020.

14-01-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het hoofdstuk "Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" werd gewijzigd en gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
De wijzigingen betreffen de punten 3.1.3.1. en 3.1.3.2.

13-01-2020 - Vacature

Het SSGPI is dringend op zoek naar een ICT-consulent!
Interesse? Bekijk onze vacature via https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/consulent-ict-lid-systeembeheerder.

07-01-2020 - Behoeftenbevraging DRP

Er vond een publicatie plaats op FinDoc betreffende de behoeftenbevraging van DRP.
Aangezien het een mailing betreft van DRP (en dus niet van SSGPI), verzoeken wij u om contact op te nemen met DRP voor al uw vragen hieromtrent via drp.report@police.belgium.eu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ... 53