Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

09-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van het vakantiegeld 2022 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 13/05/2022.
De loonbonnen worden gepubliceerd op GALoP Lite op woensdag 11/05.

09-05-2022 - Finprof-aangifte 04/2022

Sommige werkgevers van de geïntegreerde politie hebben een verschil tussen de FinProf-aangifte (FIN_202204_001XXXX_PAYMENT_DEADLINE 20220512_B2.PDF ) en de boekhouding (PDE2_001XXXX_DEF_202205_WT_20220422_154317.CSV) voor de definitieve run van april 2022.
Dit verschil heeft betrekking op de voorafbetaalde personeelsleden en van wie het dienstverband op 01/05/2022 eindigde.
De bedrijfsvoorheffing in verband met de initiële berekening van het vakantiegeld voor mei 2022 is als negatief opgenomen in het bestand "Finprof_001XXXX_B1_2022_05_20220504_152315_OK.csv".

Alight is op de hoogte gebracht van dit verschil. Wij wachten op meer informatie over deze kwestie en op een oplossing om het evenwicht tussen de boekhouding en de FinProf-aangifte van april 2022 te verzekeren.

Om verwijlintresten/of eventuele boetes te voorkomen, verzoeken wij u de overschrijving uit te voeren overeenkomstig het betaalbewijs dat op 09/05/2022 op FinDoc beschikbaar is gesteld.

09-05-2022 - Publicatie nota's

De volgende nota's werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":

09-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-bestanden voor de definitieve run van april 2022 zijn beschikbaar gesteld op FinDoc, 5XXX_FinalRun_FinProf_202204_20220509A.zip.
De werkgevers moeten de bedrijfsvoorheffing uiterlijk op 12/05/2022 betalen.

Herinnering:
De FinProf-aangifte wordt uitgevoerd door de firma Alight. De verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie hoeven geen FinProf-aangifte uite te voeren.
Enkel de betaling volgens het betaalbewijs in pdf-formaat.

06-05-2022 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding financiële personeelsadministratie is gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: punt 4.2: bedragen van de werkbonus.

06-05-2022 - Publicatie nota en FAQ vakantiegeld

De nota "Vakantiegeld 2022 - Prestaties 2021" en de FAQ "Vakantiegeld 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".
De betaling van het vakantiegeld 2022 (prestaties 2021) zal op 13 mei 2022 plaatsvinden.

03-05-2022 - Loonfiches GALoP Lite - Technisch probleem

Een technisch probleem verhindert momenteel de toegang tot de loonfiches op GALoP Lite.
DRI doet het nodige om zo snel mogelijk een nieuwere versie van GALoP Lite te verspreiden om dit probleem te verhelpen.

03-05-2022 - Belastingaangifte

Sinds deze week is het mogelijk om uw belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2021 in te vullen.

Door de overstap naar de nieuwe loonmotor, heeft het SSGPI tot op heden de nodige gegevens (fiscale fiches – Individuele rekening) hiervoor nog niet beschikbaar gesteld op GALoP Lite. De fiscale fiches die het SSGPI van de firma heeft ontvangen voldoen immers niet aan onze eisen, dus hebben we nieuwe fiscale fiches gevraagd.

U kan echter vaststellen dat wanneer u uw gegevens opzoekt op “my minfin”, u al een fiscale fiche kan terugvinden. Het SSGPI raadt u aan om uw aangifte nog niet te doen op basis van deze fiche, vermits deze nog zou kunnen wijzigen omwille van de corrigerende aangifte die nog lopende is.

Van zodra wij de definitieve fiscale fiches ontvangen, stellen we deze beschikbaar op GALoP Lite en kan u uw aangifte in orde brengen.

02-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-aangiften voor de definitieve run van april 2022 zijn nog niet beschikbaar.

De ontvangen FinProf-bestanden komen niet overeen met de boekhoudkundige bestanden die op 26/04/2022 in de beveiligde toepassinfg FINDOC zijn gepubliceerd. Er worden correcties aangebracht.
De bedrijfsvoorheffing moet uiterlijk op 12/05/2022 door de werkgevers worden aangegeven en betaald.

Wij zullen u op de hoogte brengen van zodra deze bestanden op FINDOC zijn gepubliceerd.

28-04-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De TH.CTXX en TH.SBNN-bestanden van de weddecyclus van april 2022 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 85