Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

09-02-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk van de "Begrafenisvergoeding" van de "Handleiding financiële personeelsadministratie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging van het bedrag voor 2021.

04-02-2021 - Vacature

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in je professionele carrière, heb je een passie voor cijfers, tabellen en IT-tools, dan ben jij misschien de persoon die we zoeken!
Bekijk zeker ons aanbod: https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/consulent-ict-aos-operationele-steun

26-01-2021 - Stand van zaken verwerking formulieren 080/081

Het SSGPI heeft reeds veel formulieren 080/081 ontvangen. Echter, bij 40% van de reeds ontvangen formulieren werd het kilometer-aantal manueel aangepast door de werknemer, waardoor deze formulieren niet automatisch verwerkt kunnen worden. Dit zorgt voor een verhoogde werklast op het niveau van het SSGPI.

Daarom werd beslist om in eerste instantie de automatisch berekende formulieren te behandelen. Deze zullen vanaf februari 2021 uitbetaald worden.

Er wordt intussen in samenwerking met DRI gezocht naar een oplossing omtrent de berekeningswijze van de manueel aangepaste formulieren, zodat deze in de toekomst ook automatisch berekend kunnen worden.

Wij houden u via deze weg op de hoogte van zodra het SSGPI overgaat tot de behandeling van de manueel aangepaste formulieren.

26-01-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor december 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor januari 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-01-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van januari 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28-01-2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 26/01 gepubliceerd in GALoP Lite.

11-01-2021 - Formulier F-128 en L-128

De  vernieuwde versie van de formulieren F-128 en L-128 werd gepubliceerd in de rubriek "Formulieren".
Wijzigingen: toevoeging "CO2-uitstoot" en punt 7 "Procedure": opsomming van de over te maken bijlagen.

07-01-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De documenten met betrekking tot de federale dotaties werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC ter attentie van de politiezones.

07-01-2021 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" uit de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging punt 3.1.3.2. "CO2-uitstoot van het dienstvoertuig" en toevoeging van de bedragen voor 2021.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 65