Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

26-03-2020 - Publicatie FAQ

De FAQ "Aanvullend pensioen (federale tweede pensioenpijler) voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-03-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van maart 2020 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

24-03-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van maart 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/3/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 26/3 gepubliceerd op Portal.

19-03-2020 - Publicatie nota's

De volgende nota's werden gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":
   - Verhoging van de index vanaf april 2020;
   - Berekening van de lage lonen – werkbonus

19-03-2020 - Formulier F/L-123

Het formulier F/L-123 "Terugbetalingsaanvraag medische kosten" werd verwijderd van onze website www.ssgpi.be.
De verwerking van dit formulier valt immers niet onder de bevoegdheid van het SSGPI en op deze manier willen we verwarring voorkomen.
U vindt dit vernieuwde formulier terug op PolNews, onder de rubriek "Human Resources".

17-03-2020 - Maatregelen n.a.v. COVID19

In het kader van COVID19 neemt ook het SSGPI enkele maatregelen om het virus in te dijken.
In dit kader zullen de medewerkers van het SSGPI meer gebruik kunnen maken van telewerk waardoor er geen gegarandeerde minimale permanentie meer zal zijn in onze lokalen. Daarom zal het SSGPI tijdelijk moeilijk of niet meer telefonisch bereikbaar zijn en vragen we aan de personeelsdiensten om de communicatie te voeren via onze mailboxen.

Het SSGPI blijft garanderen dat het ook in deze moeilijke tijden zijn kerntaken blijft uitvoeren. Dit betekent onder meer dat we er voor zullen blijven zorgen dat de wedden van de medewerkers van de geïntegreerde politie tijdig betaald kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze uitzonderlijke tijden.

12-03-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "De inhouding voor de sociale zekerheid" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Handleidingen".
Wijzigingen: weglaten van "DIBISS" en aanpassing bedragen werkbonus.

09-03-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het SSGPI is overgegaan tot de opmaak van de bestanden die u moeten helpen bij het invullen van de bezoldigingsaangifte voor de berekening van de arbeidsongevallenverzekering.

De politiezones moeten immers per personeelscategorie een aantal bezoldigingselementen meedelen aan hun verzekeringsmaatschappijen op basis waarvan deze laatsten de premie kunnen berekenen die de politiezone dient te betalen voor de arbeidsongevallenverzekering.

De desbetreffende bestanden werden ter beschikking gesteld via ‘FINDOC’ onder de naam: Nummer van de politiezone_ATAO_20200306A (vb. 5444_ATAO_20200306A).

06-03-2020 - F-022 - Erratum

Het SSGPI heeft recentelijk F-022-formulieren ontvangen (toelage voor leeropdrachten).
Dit was slechts een gedeelte van de papieren formulieren die door ANPA werden overgemaakt en die manueel door DRP werden omgezet in pdf-bestanden.
Ook de elektronische F-022's die door de personeelsleden via hun eigen GALoP worden gegenereerd, beginnen ons geleidelijk aan te bereiken.
Alle formulieren worden zo snel mogelijk verwerkt door de satelliet die verantwoordelijk is voor uw dossier.

28-02-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De PCAL-bestanden werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 53