Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Werkinstructies

01. Persoonsgegevens

101_Nieuw personeelslid toevoegen Fri Apr 16 02:00:00 CEST 2010
103_Wijzigen fiscale toestand Mon Nov 09 01:00:00 CET 2009
104_Een wijziging van het bankrekeningnummer Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2014
105_Toevoegen nieuw personeelslid met rijksregisternummer XX0000 000 00 Thu Aug 08 02:00:00 CEST 2013
107_Aanpassen van de persoonsgegevens Tue Dec 22 01:00:00 CET 2009
108_Een adreswijziging opvoeren Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014

02. Functiegegevens

201_Toevoegen van een nieuwe arbeidsrelatie Mon May 03 00:00:00 CEST 2010
202_Aanpassing basisuren Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
204_Bijzondere rekenplichtige - Secretaris Wed Oct 21 02:00:00 CEST 2009
205_Toevoegen raadslid Fri Oct 26 00:00:00 CEST 2012
206_Directiebrevet (selectietoelage) Wed Apr 03 00:00:00 CEST 2013
207_Opvoeren van een personeelslid dat voor oud statuut geopteerd heeft Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
208.Beëindigen van de arbeidsrelatie_Overlijden_Looncode 4420 Tue Feb 27 00:00:00 CET 2018
208_Beëindigen van een arbeidsrelatie Mon Feb 23 00:00:00 CET 2015
209_Dienstvoertuig Thu Apr 04 02:00:00 CEST 2013
210_Mobiliteit Wed Dec 16 00:00:00 CET 2009
214_Stagiair met het oog op een vaste benoeming Sat Mar 22 00:00:00 CET 2014
215_Stagiair met het oog op een vaste benoeming - Slagen in stage Mon May 18 00:00:00 CEST 2015
217_Overgeplaatste beschermingsassistenten staatsveiligheid Tue Dec 08 00:00:00 CET 2015
219_Baremische bevordering Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
220_Overgang van oud naar nieuw statuut Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
224_Overgang van contractueel naar statutair Wed Dec 23 01:00:00 CET 2009
226_Vrijwaring Fri Jun 18 02:00:00 CEST 2010
227_Weddebijslag voor de uitoefening van een hoger ambt Mon Jun 15 00:00:00 CEST 2015
228_Encoderen van externe lesgever Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009
229_Getransfereerde militair - Calog Thu Jan 15 00:00:00 CET 2015
230_Getransfereerde militair - Ops Thu Mar 29 00:00:00 CEST 2018

03. Afwezigheid en vakantie

301_Disponibiliteit Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
302_Verlof wegens ziekte Fri Feb 11 00:00:00 CET 2011
303_Onwettige afwezigheid Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
304_Verlof voorafgaand aan pensionering Tue Sep 22 02:00:00 CEST 2009
305_Vrijwillige vierdagenweek Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
306_Afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden.pdf Mon Mar 03 00:00:00 CET 2014
307_Staking Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
308_Politiek Verlof Wed Dec 30 00:00:00 CET 2015
309_Bevallingsverlof Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
310_Borstvoedingsverlof Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
311_Vaderschapsverlof Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
312_Tucht Wed Jul 25 02:00:00 CEST 2012
313_Verlof voor opdracht van algemeen belang Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009
314_Overzicht van de verloven per statuut Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
315_Uitzonderlijk verlof Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
316_Arbeidsongevallen Wed Oct 21 02:00:00 CEST 2009
318_Beroepsziekte Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
319_Conventionele schorsing Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
320_Verlof uitoefenen van een ambt bij de federale regering Thu Feb 19 00:00:00 CET 2015
321_Halftijdse vervroegde uitdiensttreding Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
322_Loopbaanonderbreking Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
323_Verlof dwingende redenen familiaal belang Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
324_Verwijdering van de arbeidsplaats Fri Oct 16 02:00:00 CEST 2009
327_Afwezigheden en verloven_Klasse deeltijdse afwezigheid Mon Feb 25 00:00:00 CET 2019
329_Ouderschapsverlof Thu Nov 26 00:00:00 CET 2015
330_Privé-ongeval door derden Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009
332_Uitstel verjaardatum toelage Brussel Hoofdstekelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
333_Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering Tue May 03 00:00:00 CEST 2016

04. Anciënniteiten en jaarbasis

401_Aanpassen van een startkapitaal Fri May 20 00:00:00 CEST 2016
402_Opleggen vaste jaarbasis Tue Feb 09 01:00:00 CET 2010
403_Het gewaarborgd minimumloon Mon Sep 27 02:00:00 CEST 2010

05. Toelagen en vergoedingen

504_Maaltijdcheques Wed Mar 03 01:00:00 CET 2010
505_Opvoeren van toelagen en vergoedingen bij gedetaceerden Wed Sep 16 00:00:00 CEST 2009
506_Fietsvergoeding Tue Oct 27 01:00:00 CET 2009
507_Retro-actief aanpassen van een looncode Wed Sep 16 02:00:00 CEST 2009
508_Fiscaal voluntariaat Mon Jan 18 00:00:00 CET 2010
509_Weddebijslag voor het uitoefenen van een mandaat Fri Jul 08 00:00:00 CEST 2016
510_Opladen van het mod9bis Thu Feb 04 01:00:00 CET 2010
511_Rode lichten - Oranje lichten Wed Jun 01 00:00:00 CEST 2016
514_Vergoeding politiehond Mon Dec 22 00:00:00 CET 2014
515_Voordelen van alle aard - ICT-devices Mon Mar 07 00:00:00 CET 2016
516_Voordelen van alle aard - Geschenkencheques Thu Feb 11 00:00:00 CET 2016

06. Jaarlijkse premies

602_Competentieontwikkelingstoelage Thu Jul 12 02:00:00 CEST 2012

07. Schulden

701_Kind ten laste Wed Sep 30 02:00:00 CEST 2009
702_Kopieren-Splitsen schuld Thu Nov 12 01:00:00 CET 2009
703_Kwijtschelding Thu Sep 26 00:00:00 CEST 2013
704_Activeren van een negatief Thu Nov 12 01:00:00 CET 2009
705_Aanpassen van een schuldsaldo Thu Nov 12 01:00:00 CET 2009
706_Manipulatie afhouding Wed Sep 30 02:00:00 CEST 2009
707_Aanmaken van een schuld Fri Nov 27 01:00:00 CET 2009
708_Aanmaken schuldeiser Wed Sep 23 02:00:00 CEST 2009
709_Bekrachtiging na verzet Wed Sep 30 02:00:00 CEST 2009
710_Opheffing schorsing Wed Sep 30 02:00:00 CEST 2009
711_Schorsing - Verzet Wed Sep 23 02:00:00 CEST 2009

08. Algemeen

801_Validereren-Goedkeuren Mon Feb 17 00:00:00 CET 2014
802_Capelo Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2011
803_Afrondingen in het systeem Fri Mar 13 00:00:00 CET 2009