Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Satelliet West

 

1. Taken en bevoegdheden                                                                                  

 

Satelliet WEST staat in voor de volledige en autonome dossierbehandeling van de dossiers die aan haar zijn toegewezen.
De satelliet fungeert als voornaamste contactpunt van de zones/eenheden.

Satelliet WEST is decentraal geïmplementeerd. De satelliet is gehuisvest in Gent.

Satelliet WEST is belast met de volgende (eerstelijns)opdrachten:

-       analyse van de stavingstukken;
-       verwerking van de stavingstukken in de loonmotor;
-       opvolgen van de loonberekening;
-       controle van de loonberekeningsresultaten;
-       begeleiding van de zones in het decentralisatiemodel light;
-       instaan voor de briefwisseling met de zones/eenheden;
-       opmaak van attesten naar aanleiding van een arbeidsongeval;
-       redactie van schuldbrieven;
-       afhandelen van telefonische vragen;
-       relatiebeheer met de zones;
-       bijhouden van een kopie van het weddedossier per verloond personeelslid;
-       kennisoverdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen of de maandelijkse communicaties);
-       informatieopdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen of de maandelijkse communicaties);
-       afhandelen van klachten;
-       geven van trainingen in samenwerking met de provinciale politiescholen (loonmotor Themis);
-       berekening van de kosten voor rogatoire commissies (formulier 007);
-       verwerking formulieren 029 (aanvraag voor tegemoetkoming van de Staat in de vervoerskosten);
-       berekening van de geldelijke rechten naar aanleiding van een structurele detachering (verwerking formulieren 096);
-       berekening van de verplaatsingskosten bij gebruik van een persoonlijk voertuig voor woon-werkverkeer
        (formulier 080 en 081).
-       berekening van de dienstverplaatsingen (verwerking formulieren 021);

 

Volgende taken werden (nog) niet overgeheveld naar Satelliet WEST:

        -       beheer van de geschillendossiers (CTX);
        -       valorisatie burgerdiensten.

 

Het is de bedoeling dat deze taken stelselmatig worden overgeheveld naar de satelliet zodat er effectief kan gesproken worden van integrale dossierbehandeling. Met andere woorden: in de toekomst zullen de zones/eenheden van Satelliet WEST slechts 1 aanspreekpunt hebben voor alle vragen met betrekking tot de berekening van de geldelijke rechten van hun personeelsleden, namelijk de satelliet.

 

2. Klanten Satelliet WEST

 

Satelliet WEST werkt in functie van de volgende politiezones (55) en federale eenheden:

  • provincie Vlaams-Brabant: 5403, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5905, CSD Halle-Vilvoorde, FGP Halle-Vilvoorde, PIVO;
  • provincie Oost-Vlaanderen: 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5421, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5904, 5911, CSD Oost-Vlaanderen, FGP Oost-Vlaanderen, PAULO;
  • provincie West-Vlaanderen: 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, CSD West-Vlaanderen, FGP West-Vlaanderen, Campus POV.

Satelliet WEST is een aanspreekpunt voor de korpschef, de bijzondere rekenplichtige, de secretaris en de personeelsleden tewerkgesteld op de personeelsdienst van de politiezone of de federale eenheid.

Satelliet WEST is geen aanspreekpunt voor personeelsleden. Zij dienen in eerste instantie contact op te nemen met hun personeelsverantwoordelijke.

 

3. Contactpersonen Satelliet WEST

 

Evy D’HAESELEIR staat in voor de coördinatie en heeft de dagelijkse leiding over de satelliet. Ze is verantwoordelijk voor de goede werking en fungeert als accountmanager voor de zones.