Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Satelliet Bru

 

1. Taken en bevoegdheden                                                                                 

 

De satelliet BRU staat in voor de autonome en integrale behandeling van de weddedossiers van de personeelsleden die onder haar bevoegdheid vallen.

De satelliet BRU is verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

-       analyse van de stavingstukken;
-       behandeling van de stakingstukken in de loonmotor;
-       opvolgen van de loonberekeningen;
-       controle van de loonberekeningsresultaten;
-       opmaak van de attesten naar aanleiding van een arbeidsongeval;
-       opmaak van attesten van inkomsten, overlevingspensioenen, mutualiteit, werkloosheid;
-       opmaak van schuldbrieven met voorstel, activering en opvolging van de terugbetalingsplannen;
-       behandeling van de aanvragen van de personeelsleden van de federale politie;
-       beheer van de relaties met de federale werkgever DGS/DSP-C, alsook met de verschillende federale eenheden;
-       bijhouden van een kopie van het weddedossier voor ieder personeelslid van de federale politie;
-       kennisoverdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen);
-       informatieopdracht (via persoonlijke contacten, interne opleidingen);
-       behandelen van klachten;
-       opmaken van attesten voor uitgestelde pensioenaanvragen voor de personeelsleden van de ex-gendarmerie vertrokken
        vóór de hervorming;
-       geldelijke behandeling van bijzondere opdrachten uitgevoerd door externen (onderwijsopdracht, proeven voor de
        verbetering van examens);
-       zich begeven naar de federale en provinciale scholen om het SSGPI voor te stellen bij inlijvingen van nieuwe operationele
        personeelsleden;
-       aanmaak van deze nieuwe operationele personeelsleden in de loonmotor aan de hand van de verzamelde gegevens. 

 

2. Klanten van de Satelliet BRU

 

De Satelliet BRU is enerzijds bevoegd voor het beheer van de geldelijke dossiers van de personeelsleden van de volgende federale eenheden:
CG, DGJ, Dirco Bxl, PJF Bxl, DGA, DGR, SGPI, Comité P, Horeca, AIG, ATA

De Satelliet BRU is anderzijds bevoegd voor 6 politiezones die ongeveer 6.500 personeelsleden tewerkstellen:

  • politiezone Brussel Hoofdstedelijk Gewest/ Elsene: 5339
  • politiezone Brussel West: 5340
  • politiezone Centrum: 5341
  • politiezone Ukkel/Oudergem/Watermaal-Bosvoorde: 5342
  • politiezone Montgomery: 5343
  • politiezone Brussel-Noord: 5344

De Satelliet BRU is het aanspreekpunt voor de Korpschef, de Bijzondere rekenplichtige, de Zoneseretaris en de personeelsdiensten.


3. Contactpersonen Satelliet BRU

 

Nadège DUMONT en haar adjunct Oliver VERHEECKE-CARDENAS staan in voor de coördinatie en hebben de dagelijkse leiding over de satelliet. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking en fungeren als accountmanager voor de verschillende federale directies en politiezones.