Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Visie, missie en waarden

 

Naar analogie met de bestaande missie – die wordt bepaald volgens artikel 149 octies WGP[1] - heeft het SSGPI in 2016 haar visie uitgewerkt en eveneens een aantal waarden belicht die volgens ons cruciaal zijn voor de medewerkers van het SSGPI.

VISIE

Als uniek Sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus, streeft het SSGPI er dagelijks naar om een volledige en kwaliteitsvolle service te bieden, ten voordele van de werkgevers alsook van elke werknemer van de geïntegreerde politie. 

In een steeds evoluerende context streven wij voortdurend naar klantentevredenheid, en hierbij passen we de wettelijke opdrachten waarvoor het Secretariaat bevoegd is strikt toe.

We bieden eveneens een sterke meerwaarde in verschillende competentiegebieden en getuigen van de ambitie om een betrouwbare partner te zijn voor onze Overheden.

WAARDEN

Om deze visie te realiseren getuigen de personeelsleden van het SSGPI van de volgende waarden:

Kwaliteit – Beroepsbekwaamheid

De medewerkers van het SSGPI streven er dagelijks naar om kwalitatief werk te leveren om zo goed mogelijk aan de legitieme verwachtingen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie te voldoen.

Dienstverlening

Door hun zin voor initiatief en hun inlevingsvermogen, ontwikkelen de medewerkers van het SSGPI een grote verantwoordelijkheidszin voor de diensten aangeboden aan de klanten alsook aan ieder personeelslid van de geïntegreerde politie.

Collegialiteit

Binnen een multidisciplinair team geven de medewerkers van het SSGPI blijk van solidariteit en getuigen ze van hun potentieel om te werken in een hecht en gemotiveerd team.[1] Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 05-01-1999.