Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Loonschalen

RPPOL

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 (B.S. 2001-03-31): de bijlagen

Bijlage 1

De loonschalen

 

Loonschalen OPS:

 

Tabel 1. Kader van hulpagenten van politie
Tabel 1. bis Beveiligingsassistenten 

 
Tabel 2. Basiskader
 
Tabel 3. Middenkader 
 
Tabel 4. Officierskader (niet bedoeld in tabel 5)

Tabel 5. Officierskader-Ingenieurs

Tabel 6. Middenkader  overgangsloonschalen

Tabel 7. Officierskader  overgangsloonschalen

Loonschalen CALog:


Tabel 1. Niveau A

Tabel 2. Niveau B

Tabel 3. Niveau C

Tabel 4. Niveau D
Bijlage 3 Weddebijslag voor de uitvoering van een leidinggevend ambt voor de duur van een mandaat
Bijlage 5 Mogelijke cumuls inzake toelagen, vergoedingen en weddebijslagen
Bijlage 6 Jaarlijkse bedragen van de functietoelage
Bijlage 7 Toelage « Brussels Gewest »
Bijlage 8 Tweetaligheidstoelage
Bijlage 9 Maaltijd- en logementsvergoeding
Bijlage 10 Verhuisvergoeding: Maximaal bedrag ter dekking van de reële kosten (BTW incluis)

test