Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Lokale politie

Satelliet BRU

Vragen over geldelijk dossier

E-mail: ssgpi.sat.bru.loc@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16
 
Postadres en ligging:
SSGPI - Satelliet BRU
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene

Openingsuren Contactcenter: van 8u30 tot 12u30

Bezoek ter plaatse: enkel op afspraak

Vragen over dossiers Contentieux (loonbeslagen, loondelegaties en schuldbemiddeling)

Postadres:
SSGPI - Contentieux
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene

Vragen over dossiers Kinderbijslag

Dienst Kinderbijslag
FAMIFED
Trierstraat 70

1000 Brussel
Tel: 02/237 21 11
www.famifed.be

Satelliet West

Vragen over geldelijk dossier

E-mail: ssgpi.sat.west@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16
 
Postadres en ligging:
SSGPI - Satelliet West
Groendreef 181
9000 Gent

Openingsuren Contactcenter: van 8u30 tot 12u30

Bezoek ter plaatse: enkel op afspraak

Vragen over dossiers Contentieux (loonbeslagen, loondelegaties en schuldbemiddeling)

Postadres:
SSGPI - Contentieux
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene

Vragen over dossiers Kinderbijslag

Dienst Kinderbijslag
FAMIFED

Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel: 02/237 21 11
www.famifed.be


Vragen over dossiers BAI (vervoers- en/of maaltijdkosten)

E-mail: ssgpi.sat.west@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16 (Druk op 2, "satelliet West")

Postadres:
SSGPI – Satelliet WEST
Groendreef 181
9000 Gent

Telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30

Satelliet Noord

Vragen over geldelijk dossier

E-mail: ssgpi.sat.noord@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16
 
Postadres en ligging:
SSGPI - Satelliet Noord
Federaal Administratief Centrum (FAC)
Voorstraat 43-45
3500 Hasselt

Openingsuren Contactcenter: van 8u30 tot 12u30

Bezoek ter plaatse: enkel op afspraak

Vragen over dossiers Contentieux (loonbeslagen, loondelegaties en schuldbemiddeling)

E-mail: ssgpi.sat.noord@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16

Postadres:
SSGPI - Satelliet Noord
Voorstraat 43-45
3500 Hasselt

Contactpersoon: Luc Beliën

Telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30

Vragen over dossiers Kinderbijslag

Dienst Kinderbijslag
FAMIFED
Trierstraat 70

1000 Brussel
Tel: 02/237 21 11
www.famifed.be


Vragen over dossiers BAI (vervoers- en/of maaltijdkosten)

Voor alle formulieren uitgezonderd L-021:
E-mail: ssgpi.sat.noord@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16

Postadres:
SSGPI - Satelliet Noord
Voorstraat 43-45
3500 Hasselt

Contactpersoon: uw zoneverantwoordelijke

Voor de formulieren L-021:
E-mail: ssgpi.sat.bru.basobai@police.belgium.eu
Tel: 02/554 43 16
Postadres:
SSGPI – Satelliet BRU
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene

Telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30

Satellite Sud

Questions concernant le dossier pécuniaire

E-mail: ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu
Tél: 02/554 43 16
 
Adresse postale:
SSGPI – Satellite Sud
Rue Docteur Pircard 66
6040 Charleroi (Jumet)

Le Satellite Sud est joignable par téléphone de 8h30 jusqu'à 12h30

Visites uniquement sur rendez-vous

Questions concernant les dossiers Contentieux (saisies sur le salaire, délégations et médiations de dettes)

E-mail: ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu
Tél: 02/554 43 16

Adresse postale:
SSGPI - Satellite Sud
Rue Docteur Pircard 66
6040 Charleroi (Jumet)

Joignable par téléphone de 8h30 jusqu’à 12h30

Questions concernant les dossiers Allocations familiales

Service des Allocations familiales

FAMIFED
Rue de Trèves 9
1000 Bruxelles
Tél 02/237 21 12
www.famifed.be


Questions concernant les dossiers BAI (frais de déplacement et/ou de repas)

E-mail: ssgpi.sat.sud@police.belgium.eu
Tél: 02/554 43 16 (Appuyez sur 2, "satellite Sud")

Adresse postale:
SSGPI – Satellite SUD
Rue Docteur Pircard 66
6040 Charleroi (Jumet)

Joignable par téléphone de 8h30 jusqu’à 12h30

Satellite Est

Questions concernant le dossier pécuniaire

E-mail: ssgpi.sat.est@police.belgium.eu
Tél: 02/554 43 16
 
Adresse postale:
SSGPI – Satellite Est
Avenue de la Couronne 145 A
1050 Ixelles

Localisation:
SSGPI – Satellite Est
Rue Verte voie 1
4041 Vottem

Le Satellite Est est joignable par téléphone de 8h30 jusqu'à 12h30

Visites uniquement sur rendez-vous

Questions concernant les dossiers Contentieux (saisies sur le salaire, délégations et médiations de dettes)

Adresse postale:
SSGPI - Contentieux
Avenue de la Couronne 145 A
1050 Ixelles

Questions concernant les dossiers Allocations familiales

Service des Allocations familiales

FAMIFED

Rue de Trèves 9
1000 Bruxelles
Tél 02/237 21 12
www.famifed.be


Questions concernant les dossiers BAI (frais de déplacement et/ou de repas)

E-mail: ssgpi.sat.bru.basobai@police.belgium.eu
Tél: 02/554 43 16 (Appuyez sur 1, "satellite Est")

Adresse postale:
SSGPI – Satellite BRU
Avenue de la Couronne 145 A
1050 Ixelles

Joignable par téléphone de 8h30 jusqu’à 12h30
Hieronder volgen de contactgegevens voor de werkgevers. Voor de lokale politiepersoneelsleden, klik hier.
Geef hier het zonenummer in van uw politiezone: