Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Coördinatiecentrum

 

 1. Taken en bevoegdheden                                                                                 

 

Het Coördinatiecentrum kan gedefinieerd worden als een Expertisecentrum.

Het Coördinatiecentrum heeft tot doel om binnen het SSGPI te voorzien in een optimale ondersteuning in de meest brede zin van het woord.

Het Coördinatiecentrum draagt bij tot de ontwikkeling van de strategie van het SSGPI alsook tot de realisatie van de tactische en operationele objectieven.

De objectieven van het Coördinatiecentrum zijn de volgende:

Klantgerichtheid

De stakeholders van het Coördinatiecentrum zijn intern de satellieten en extern de werkgevers en de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Om dit te realiseren:

 • worden de activiteiten georganiseerd volgens de logica en de behoeften van de verschillende klanten;
 • worden de opdrachten uitgevoerd op maat van de klant met respect voor de wettelijke opdrachten en verantwoordelijkheden van het SSGPI.

Transparantie van de informatie

 •  De informatie die het SSGPI verspreidt is duidelijk, eenvoudig en goed gestructureerd.

Kwalitatieve producten en diensten bieden aan de klanten

Het geheel van de missies en taken van het Coördinatiecentrum wordt georganiseerd om een afgewerkt product af te leveren aan haar verschillende klanten.

Om dit te realiseren, is het werk van het Coördinatiecentrum gebaseerd op de transversaliteit en de samenwerking tussen de verschillende bureaus.

In haar hoedanigheid van Expertisecentrum, dienen de bureaus die deel uitmaken van het Coördinatiecentrum gespecialiseerd te zijn in hun activiteitendomein.

 

 1. Takenpakket van de bureaus van het Coördinatiecentrum

 

 • Communicatie

Het bureau 'Communicatie' staat in voor het transparant maken van de informatie en de kennis, voor het toegankelijk maken van de informatie voor iedereen en voor het aanpassen van de informatie aan de wensen en noden van de verschillende doelpublieken.

 • Contentieux (CTX)

Het bureau 'Contentieux' staat in voor het beheer van de geschillen betreffende de terugvordering van de onverschuldigde betalingen, de loonbeslagen en de loonoverdrachten. Dit gebeurt in overeenstemming met het door elke werkgever gekozen model van decentrale werking van de loonmotor (Base, Light of Full).

 • Kennis en Expertise (KCE)

Het bureau 'Kennis en Expertise' staat in voor het garanderen van kwalitatieve informatie, het verzekeren van de verspreiding van de kennis via ‘op maat gemaakte’ opleidingen die aangepast zijn aan het doelpubliek, de kennisoverdracht en het formuleren van antwoorden op specifieke dossiers.

 • Informatica

Het bureau 'Informatica' staat in voor het algemene beheer van de informaticaomgeving binnen het SSGPI.

 • Rapporten

Het bureau 'Rapporten' staat bij elke loonrun in voor de aanmaak en verzending van de rapporten die voortkomen uit de loonmotor Themis. Het bureau maakt op aanvraag ook gepersonaliseerde bestanden en staat eveneens in voor het opstellen van verschillende applicaties en de update ervan.

 • IT

Het bureau 'IT' is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de loonmotor Themis.

 • AOS (Operationele Steun)

Het bureau 'AOS' staat in voor het opstellen van werkinstructies, het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op de loonmotor, het uitvoeren van testen bij nieuwe IT-ontwikkelingen en neemt deel aan het verbeteringsproces van de "errors" van de loonmotor. Bovendien is het bureau 'AOS' verantwoordelijk voor alles wat betreft de inhoud van de sociale aangiften.

 • Boekhouding
Het bureau 'Boekhouding' is het contactpunt voor de boekhouders van de werkgevers voor alle vragen die betrekking hebben op zijn activiteitendomein (boekhouding, budget, fiscale aangifte en bedrijfsvoorheffing).

 • Secretariaat

Het secretariaat van het SSGPI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het proces van het administratieve en logistieke beheer.
Telefoonnummer: 02/642.67.38
Faxnummer: 02/206.83.01
 

 • Cel HRM-logistiek-budget

De cel HRM-logistiek-budget is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van de personeelsleden alsook voor het logistieke en financiële beheer van het SSGPI.