Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

15-07-2020 - Draft Run - Programmabug

Wegens een computerbug zullen de TH.BHCP-bestanden van de draft run van deze week niet beschikbaar zijn.

01-07-2020 - Handleiding financiële personeelsadministratie

Het aangepaste hoofdstuk "Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk" van de Handleiding Financiële Personeelsadministratie werd gepubliceerd op onze website.
Wijziging: toevoeging "speed pedelec" in punt 4.1.

01-07-2020 - Publicatie nota

De nota "Het gebruik van een snelle elektrische fiets (speed pedelec) voor het woon-werkverkeer – Fietsvergoeding" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

25-06-2020 - Onderbreking Themis Token 30/6

Om onderhoudsredenen zal de THEMIS verbinding via Internet (token) op dinsdag 30 juni tussen 12u00 en 13u00 niet beschikbaar zijn; de toegang tot THEMIS via Portal zal niet worden onderbroken.
Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

25-06-2020 - Publicatie nota

De nota "Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Tweede fase" werd gepubliceerd op onze website, in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

22-06-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2020 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2020.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-06-2020 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden Themis van de definitieve run van juni 2020 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/6/2020.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op donderdag 25/6 gepubliceerd op GALoP Lite.

17-06-2020 - Weddesimul en NAVAP-simul

De tools van de weddesimul en de NAVAP-simul werden aangepast op onze website, in functie van de nieuwe loonschalen die in werking treden vanaf 1/7/2020 ingevolge de 2e fase van het sectoraal akkoord.

11-06-2020 - Resultaten fictieve run

UPDATE: de resultaten van de fictieve run van 10/6/2010 zijn beschikbaar in Themis.

10-06-2020 - Geen encodages toegestaan tussen donderdag 11/6 vanaf 18u en vrijdag 12/6 tot 6u30

Dit bericht is bedoeld voor iedereen die in Themis encodeert. Het is sterk aanbevolen om tussen donderdag 11/6/2020 vanaf 18u00 en vrijdag 12/6/2020 tot 6.30 uur NIET te encoderen in Themis Productie. Het niet naleven van deze instructies zal onomkeerbare gevolgen hebben.

1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ... 65