Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

23-12-2021 - Publicatie nota

De nota "Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2022)" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ". 

23-12-2021 - Outputbestanden

Zoals u wellicht hebt opgemerkt, zijn de Consolidate Posting (PCO) en Detail Posting (PDE) boekhoudbestanden nog niet beschikbaar op FinDoc voor de definitieve runs van de achterstallen van de voorafbetaalden en de wedde + achterstallen van de nabetaalden.

Voorlopig is alleen het geheel van de outputbestanden voor de definitieve run van de wedden van januari 2022 voor de voorafbetaalde personeelsleden op 22/12/2021 op FinDoc beschikbaar gesteld.

Wij hebben de betaalbestanden voor deze verschillende runs beschikbaar gesteld, zodat de voor 28/12/2021, 30/12/2021 en 03/01/2022 geplande betalingen zo spoedig mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

De PCO- en PDE-bestanden van de definitieve runs met betrekking tot de berekening van de achterstallen van de voorafbetaalden en de wedden + achterstallen van de nabetaalden vertonen anomalieën die door de firma Alight moeten worden aangepast.

Wij hebben om urgentie verzocht om deze boekhoudkundige dossiers zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen. Wij hopen deze publicatie te kunnen verrichten in de week van 27/12/2021 tot 31/12/2021.

De BHCP- en CNTL-bestanden, die voortkomen uit deze definitieve runs, kunnen derhalve niet door DRI worden opgesteld. Deze BHCP- en CNTL-bestanden kunnen pas in de week van 10/01/2022 tot 14/01/2022 op FinDoc beschikbaar worden gesteld.

 De FinProf-bestanden met betrekking tot de verschillende definitieve runs voor december 2021 zouden ter beschikking moeten worden gesteld 7 dagen vóór de datum van betaling van de bedrijfsvoorheffing, die is vastgesteld op 15/01/2022.

Wij zijn ons bewust van de negatieve gevolgen van een gedeeltelijke terbeschikkingstelling van alle outputbestanden. Wij werken samen met de firma Alight om de beschikbaarheid van de outputbestanden voor 2022 te verbeteren.

23-12-2021 - Mandaten RSZ en DIMONA

De firma Alight zal vanaf 1/01/2022 de DmfA-aangifte overnemen en derhalve in januari de aangifte doen voor het vierde kwartaal.
Wat de DIMONA-aangifte betreft, klopt het dat er al een mandaat werd gevraagd, maar dit zal voorlopig nog niet door Alight worden gebruikt.
De politiezones dienen dus nog steeds zelf te zorgen voor de correcte en tijdige DIMONA-aangifte.

23-12-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van de weddecyclus van januari 2022 van de voorafbetaalde personeelsleden zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 03/01/2022.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- bestand schuldbeheer en geschillen.

De loonbonnen worden op maandag 27/12 gepubliceerd in GALoP Lite.

De boekhoudbestanden worden verstuurd van zodra deze correct zullen aangemaakt worden door de firma.
De TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL-bestanden zullen later verstuurd worden.

22-12-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van de weddecyclus van december 2021 van de nabetaalde personeelsleden zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/12/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- bestand schuldbeheer en geschillen.

De loonbonnen worden op donderdag 23/12 gepubliceerd in GALoP Lite.

De boekhoudbestanden worden verstuurd van zodra deze correct zullen aangemaakt worden door de firma.
De TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL-bestanden zullen later verstuurd worden.

21-12-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van de achterstallen 2021 van de voorafbetaalde personeelsleden zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/12/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- bestand schuldbeheer en geschillen.

De loonbonnen worden op woensdag 22/12 gepubliceerd in GALoP Lite.

De boekhoudbestanden worden verstuurd van zodra deze correct zullen aangemaakt worden door de firma.
De TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL-bestanden zullen later verstuurd worden.

14-12-2021 - Loonfiches achterstallen voorafbetaalden

De loonfiches met betrekking tot de run van de achterstallen voor de voorafbetaalde personeelsleden zullen als volgt aangemaakt worden door de firma:

-MAL-loonfiche (maandelijkse weddeberekening):

Deze toont de volledige berekeningen op de payroll periode december 2021. Dus een totaal van wat al berekend werd op december 2021 bij de sluiting van de cyclus van november 2021+ wat nu in de run van de achterstallen op december 2021 nog bijkomend berekend wordt. Het reeds betaalde gedeelte van december 2021 (in de afsluiting van november 2021) zal apart vermeld worden als reeds betaald voorschot. Het nog verschuldigde bedrag op de loonfiche is dan enkel de delta (totaal – reeds betaalde gedeelte in de afsluiting november 2021).

-WAL-loonfiche (variabele weddeberekening):

Deze bestaat uit 2 delen: de 1e pagina toont de variabele berekening zoals deze nu in de run van de achterstallen op de periode van november 2021 berekend wordt. Dit is wat er dan in de run van de achterstallen zal uitbetaald worden.
De 2e pagina herneemt de variabele berekening op de periode van oktober 2021 (dat reeds betaald is in de afsluiting van november 2021). Dit wordt dan uiteraard niet meer uitbetaald.

13-12-2021 - Betaalbestanden eindejaarstoelage

De betaalbestanden voor de eindejaarstoelage die verworpen werden omwille van de geldigheidsdatum van 10 dagen werden zonet opnieuw ter beschikking gesteld op Belfius.
Bedankt om zo snel mogelijk de opvolging met betrekking tot de betaling te verzekeren.

10-12-2021 - Publicatie FAQ eindejaarstoelage

De FAQ "Eindejaarstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen" werd gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ".

09-12-2021 - FINPROF-aangifte

De dossiers van de FinProf-aangifte betreffende de berekeningen die voor november 2021 zijn uitgevoerd, werden op 07/12/2021 op FinDoc gepubliceerd.

Deze FinProf-aangifte omvat de bedrijfsvoorheffing van de bezoldigingen van de definitieve run van november 2021 (voorafbetaalde en nabetaalde personeelsleden), alsook de bedrijfsvoorheffing op de eindejaarstoelage, maar enkel voor de voorafbetaalde personeelsleden.  U vindt het bedrag van deze bedrijfsvoorheffing in de PDE- en/of BHCP-bestanden, gepubliceerd op 02/12/2021 op FinDoc (FinalRunEindejaarstoelage_20211202A.zip), door de rekening 45301 te selecteren (opgelet, verschil tussen D en C voor het PDE-bestand) en de voorafbetaalde personeelsleden (vermeld als "B1" in het PDE-bestand, in de kolom Payroll Area, en als "A" in het BHCP-bestand, in de kolom AntePostPaymentCode).

Het bedrag van de aldus verkregen bedrijfsvoorheffing moet worden toegevoegd aan de totale bedrijfsvoorheffing van de definitieve run van november 2021.

De FinProf-aangifte voor de bedrijfsvoorheffing van de eindejaarstoelage van de nabetaalde personeelsleden, zou moeten worden opgenomen in de FinProf-bestanden gepubliceerd bij de run van december 2021.

We zullen dit bevestigen van zodra we meer nieuws hebben van de firma Alight.

Ter herinnering:

Op uw niveau moet geen manuele aangifte uitgevoerd worden. Het is belangrijk dit punt in acht te nemen om de meervoudige aangiften van Alight niet in het gedrang te brengen.
Dit zou leiden tot vertragingen, extra controles en aanpassingen in de meervoudige aangifte.

1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 ... 85