Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus
NL | FR

Contact - Lees dit eerst!

Contact Enkele tips als U het SSGPI wilt contacteren
Wie zijn wij? Het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, afgekort SSGPI, is bevoegd inzake de toepassing van het ‘geldelijk statuut’ van het personeel van de politie. 
Wie zijn wij niet? Onze diensten worden soms verward met de sociale dienst van de geïntegreerde politie (SSD-GPI).
Voor vragen die de sociale dienst (SSD-GPI) aanbelangen, bel 02 290 33 33 of ga naar haar website http://www.ssdgpi.be.
Registratie Sinds de oprichting van het Contactcenter SSGPI, op 1 juni 2005, registreren wij alle telefoongesprekken op elektronische wijze om elk dossier zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. Om alles op een efficiënte wijze te laten verlopen, willen wij nogmaals enkele tips geven aan de personen die ons contacteren.
Bereid U voor Alvorens onze diensten te bellen, zouden wij u willen vragen om een aantal gegevens bij de hand te houden betreffende het personeelslid waarvoor u belt of van uzelf (identificatienummer, nummer politiezone…). Dit zal u kostbare tijd besparen.
Stamnummer Wij gebruiken het nieuwe identificatienummer (beginnend met 44-).
Keuzes Indien u na het vormen van het oproepnummer 02 554 43 16 geen keuze kunt maken, volstaat het om eerst op het hekje (#) te drukken en vervolgens op de toets ‘1’ voor Nederlands of toets ‘2’ voor Frans (en de toetsen 1 tot en met 5 voor de keuze van het bureau/de satelliet).
  SSGPI   Tel 02 554 43 16